Numery cz³onków SS od 63 000 do 63 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

63 002

Walter RIEMANN

21.02.1902

1 898 123

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

63 020

Fritz HASKE

 

 

SS-Oberscharführer

63 031

Gerhard GRZESCZYK

31.07.1910

2 264 906

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 052

Dr Fritz SCHROEDER

05.07.1887

2 390 408

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 054

Erich AUGUSTAT

22.05.1898

2 319 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
08.03.1938 r. - odchodzi z SS

63 056

Kurt LAU

 

 

SS-Rottenführer

63 057

Paul LENUWEIT

 

 

SS-Rottenführer

63 060

Herbert TAMSCHICK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

63 063

Franz SCHWARZ

09.08.1899

611 714

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

63 067

Walter FÜHRER

16.04.1903

782 184

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 070

Fritz GUTTWILLINGER

02.03.1913

1 205 353

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

63 071

Hugo KURTNER

29.11.1903

1 205 856

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

63 073

Franz HOFER

28.03.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

63 083

Joachim von RIBBENTROP

30.04.1893

1 199 927

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

63 084

Otto STEINBRINCK

19.12.1888

2 638 206

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

63 085

Hans KRÜGER

05.03.1902

525 366

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

63 088

Hans SPROSS

 

 

SS-Mann

63 092

Josef STAHL

 

 

SS-Rottenführer

63 100

Wilhelm MARS

13.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

63 103

Hermann PECKSEN

20.12.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

63 108

Hermann COORDES

 

 

SS-Mann

63 109

Bruno ZIPPLIES

 

 

SS-Untersturmführer

63 145

Theodor TIMPE

 

 

SS-Rottenführer

63 168

Rudolf SCHAAB

 

 

SS-Oberscharführer

63 176

Heinrich BEHRENS

12.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

63 185

Ernst-Günther OSEWALD

10.07.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

63 194

Karl MUENZEL

 

 

SS-Unterscharführer

63 197

Karl ARNHOLDT

08.04.1910

3 081 476

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

63 202

Ferdinand BUDELMANN

18.03.1914

1 501 319

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.09.1939 r.

63 222

Werner HUESING

 

 

SS-Scharführer

63 244

Rolf HENRYCHOWSKI

25.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

63 247

Wilhelm KRULL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 263

Johann GRONEWALD

 

 

SS-Mann

63 277

Dietrich UPHOFF

19.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

63 283

Walther GRAVENHORST

25.07.1898

67 118

SS-Obersturmbannführer

63 301

Henry CARISON

 

 

SS-Sturmmann

63 312

Heinrich STAACK

 

 

SS-Unterscharführer

63 329

Werner HANNEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

63 347

Hans OHLEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

63 349

Willy SCHÄFER

04.04.1907

23 424

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

63 353

Hugo BLANKENSTEIN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

63 354

Werner SIECK

29.03.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.08.1941 r.

63 407

Willi KOHLSDORF

 

 

SS-Scharführer

63 423

Heinz SCHUSTER

16.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

63 430

Kurt REIHER

31.03.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

63 443

Kurt HAHM

 

 

SS-Mann

63 444

Gerhard PENNER

04.06.1901

1 975 805

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

63 451

Kurt RÖSNER

 

 

SS-Scharführer

63 454

Herbert KOFFMANE

 

 

SS-Rottenführer

63 469

Alfred ARIWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 481

Hans FIERING

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

63 487

Heinrich GOTTWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 514

Herbert STIEGLITZ

23.04.1898

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

63 522

Rudolf WIESNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 538

Hermann FRACH

 

 

SS-Mann

63 539

Gerhard TANNHAEUSER

 

 

SS-Mann

63 540

Karl WOLF

 

 

SS-Mann

63 541

Helmut LANDSKRON

 

 

SS-Mann

63 544

Otto SADRAUSKY

 

 

SS-Mann

63 549

Johannes MICHELS

.23.03.1913

1 594 564

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1937 r.

63 562

Kurt SURAUF

 

 

SS-Rottenführer

63 589

Gustav VOGT

30.12.1897

674 503

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

63 591

Richard LUDWIG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

63 602

Herbert KOPPE

 

 

SS-Sturmmann

63 617

Paul SCHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

63 632

Hans KALTHOFF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

63 649

Hans THIEME

17.02.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

63 655

Walter HOFFMANN

18.01.1899

1 413 215

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1940 r.

63 662

Hermann PFAU

22.12.1906

951 114

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

63 663

Hermann EULENSTEIN

23.07.1913

3 491 704

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

63 683

Herbert TISCHER

 

 

SS-Rottenfuhrer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

63 684

Hans BRANDT

08.10.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

63 688

Hans LICHTER

26.08.1910

164 387

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

63 694

Herbert KÜHL

03.02.1912

1 497 969

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

63 700

Martin MEYWALD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

63 704

Hans Günther REINBOLD

30.03.1902

1 485 768

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

63 705

Max WIECHERT

21.08.1893

850 699

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

63 707

Konrad LINKE

17.10.1893

1 146 079

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1941 r.

63 711

Fritz DONNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

63 717

Georg GREHL

30.07.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

63 721

Friedrich GROSSMANN

21.09.1884

21 160

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

63 725

Siegfried HENKEL

 

 

SS-Oberscharführer
zgin±³ 27.07.1941 r.

63 731

Erich STEINBORN

16.05.1899

939 718

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

63 739

Willi RIETZ

 

 

SS-Unterscharführer

63 743

Martin BOMBOLOWSKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 751

Werner HIRSCHBERGER

 

 

SS-Scharführer

63 754

Herbert FISCHER

29.12.1910

535 894

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

63 755

Erich SCHRÖDER

17.10.1906

 

SSS-Untersturmführer, oraz
S-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

63 757

Alfred SCHULZ

.09.07.1914

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1939 r.

63 760

Karl RISTAU

26.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 09.10.1943 r.

63 761

Heinz LENTZ

 

 

SS-Rottenführer

63 763

Paul PISCHEL

09.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

63 765

Erich WENDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

63 766

Herbert RAUHUT

 

 

SS-Oberscharführer

63 770

Fritz FUHRMANN

07.04.1890

289 111

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

63 776

Max ECKERT

 

 

SS-Oberscharführer

63 778

Rudolf ALTMANN

10.05.1907

219 007

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

63 780

Friedrich DUKAT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

63 792

Martin STOLZE

27.11.1900

578 866

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

63 803

Heinz FRAEDRICH

12.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

63 806

Richard WEINBERGER

02.05.1900

1 351 366

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

63 814

Robert ELAND

 

 

SS-Sturmmann

63 815

Herbert WINTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 816

Wilhelm SALEINA

04.11.1901

388 072

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 822

Ludwig BRINCK

 

 

SS-Rottenführer

63 823

Erich WITT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

63 827

Kurt LANGE

 

 

SS-Oberscharführer

63 833

Georg SIEMENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

63 842

Traugott LINDNER

07.11.1905

1 555 822

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

63 852

Heinz GERSTENBERGER

22.06.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

63 854

Bruno VOGEL

 

 

SS-Scharführer

63 855

Martin PUSCHEL

 

 

SS-Mann

63 856

Heinrich BAUCH

02.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

63 885

Max HORN

 

 

SS-Unterscharführer

63 886

Hans BLUM

 

 

SS-Rottenführer

63 900

Willi RIECK

03.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

63 908

Otto BUSSE

26.05.1902

1 362 076

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

63 909

Helmut GRUSA

10.04.1911

1 441 016

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

63 915

Karl SCHULZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

63 916

Georg SCHENK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

63 919

Hans WOLF

 

 

SS-Oberscharführer

63 936

Matthias SIMBECK

04.08.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

63 938

Hans BAUEREGGER

23.06.1906

1 012 184

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

63 941

Julius STADLER

 

 

SS-Scharführer

63 950

Karl CHMIELEWSKI

16.07.1903

1 508 254

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

63 959

Dr Max OSTERMAIER

12.03.1907

1 316 542

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1941 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

63 962

Moritz JAEGY

10.06.1904

935 672

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

63 963

Dr Herbert SCHWARZ

11.05.1907

1 200 832

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

63 966

Josef DISCHNER

31.01.1902

1 508 274

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

63 967

Hans SCHMER  (1)

12.09.1899

10 164

SS-Hauptsturmführer

63 977

Karl MEIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

63 980

Robert GSCHWENDTNER

08.04.1892

450 132

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

63 985

Julius STADELMANN

16.04.1906

1 200 904

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

63 986

Friedrich LAFORCE

20.04.1895

562 258

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

63 990

Max RAML

 

 

SS-Unterscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 63 967 dla:
    SS-Hauptsturmführer - Hans SCHMER
    SS-Oberscharführer - Werner KIRCHNER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion