Numery cz³onków SS od 64 000 do 64 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

64 008

Alfons GRAF

 

 

SS-Scharführer

64 021

Rudolf HIERMEIER

 

 

SS-Sturmmann

64 024

Josef HANK

 

 

SS-Mann
13.02.1942 r. - wykluczony z SS

64 027

Klemens STICKDORN

07.08.1905

1 584 068

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.
zgin±³ 12.05.1940 r.

64 031

Günther ABSALON

24.01.1912

3 478 059

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

64 046

Rudolf BUEDENBENDER

 

 

SS-Mann

64 051

Max BUECKLERS

 

882 704

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
02.11.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

64 063

Karl KRESSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

64 064

Gustav OSTERHAUS

08.03.1904

1 289 507

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

64 066

Eduard GREVEN

10.07.1905

1 500 918

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

64 080

Peter SCHMIDTKAMP

01.02.1913

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.03.1943 r.

64 093

Paul STIEHLER

08.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

64 123

Wilhelm WEFERS

 

 

SS-Obersturmführer

64 140

Wilhelm VERSTEEGEN

 

 

SS-Rottenführer

64 196

Georg HENS

10.12.1910

3 055 775

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

64 210

Gottfried MÖNCH

 

 

SS-Unterscharführer

64 219

Heinrich FELTENS

 

 

SS-Mann

64 222

Robert ERB

09.11.1910

1 660 302

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

64 223

Karl HÜRTH

 

 

SS-Scharführer

64 237

Heinrich MAUS

 

 

SS-Mann

64 248

Karl BECHER

18.07.1909

3 057 232

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

64 263

Otto BIRBAUM

 

 

SS-Sturmmann

64 270

Otto HÖRSTER

 

 

SS-Sturmmann

64 283

Peter DIETZ

 

 

SS-Rottenführer

64 284

Jakob MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

64 292

Jakob KAES

16.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 27.02.1945 r.

64 294

Erich BECHER

18.11.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

64 300

Stephan WELSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 28.03.1934 r.

64 315

Robert PAULUS

 

 

SS-Unterscharführer

64 323

Friedrich BERG

 

 

SS-Mann

64 326

Ludwig KAISER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

64 338

Karl BREUNIG

 

 

SS-Sturmmann

64 347

August WOLFF

 

 

SS-Mann
29.10.1936 r. - wykluczony z SS

64 349

Josef WIMMER

10.06.1909

91 633

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

64 351

Philipp HAAS

16.10.1893

2 290 171

SS-Hauptsturmführer - awaans w dniu 20.04.1939 r.

64 357

Gerhard RIEBEL

08.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 03.01.1945 r.

64 385

Fritz UHRIG

05.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 15.01.1945 r.

64 391

Hans NIEWÖHNER

 

 

SS-Mann

64 392

Georg BONENGEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

64 393

Otto RESSING

 

 

SS-Hauptscharführer

64 399

Ernst RENOLDI

03.04.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.03.1943 r.

64 410

Karl BODEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

64 419

Theodor AVERDUNG

 

 

SS-Sturmmann

64 421

Ewald FLASCHE

24.03.1900

33 910

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

64 424

Heinrich HOFF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

64 426

Anton SCHEIDT

12.10.1898

186 872

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

64 450

Karl HOEPFNER

 

 

SS-Mann

64 455

Karl STEIN

08.05.1903

3 077 860

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

64 457

Helmut BARTHELMES

28.04.1909

2 591 619

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

64 462

Paul BRANTENAAR

09.10.1892

1 256 725

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

64 471

Wilhelm KASPUTTIS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

64 480

Rudolf SCHWARZ

 

 

SS-Rottenführer
28.02.1936 r. - wykluczony z SS

64 483

Leopold BOEHNKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

64 484

Willi EWERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

64 485

Gerhard ABRAMOWSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

64 486

Bruno BÄRWOLF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

64 496

Otto RIEMANN

19.03.1900

2 322 525

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

64 511

Ewald HOELLGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

64 520

Kurt SCHARMACHER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

64 533

Heinz SCHÜTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

64 539

Erich TILLIPS

17.05.1912

1 837 609

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

64 542

Richard WITT

14.08.1907

2 077 669

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

64 543

Fritz WIRELLIS

23.10.1896

2 073 700

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

64 550

Oskar GÄDTKE

 

 

SS-Scharführer

64 562

Walter KOSCHORRECK

 

 

SS-Sturmmann

64 564

Kurt LEITNER

 

 

SS-Scharführer

64 569

Hermann MINTEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

64 572

Alfred NIEMANN

 

 

SS-Unterscharführer

64 574

Erich PETRUSCH

 

 

SS-Mann

64 579

Herbert SCHWABE

28.04.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

64 584

Johann ENDRUSCHAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

64 587

Dr Hans-Joachim MORITZ

15.11.1909

2 329 657

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

64 588

Herbert PADUCK

13.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

64 600

Hans BELLGARDT

16.05.1903

2 321 851

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

64 614

Herbert WALTER

 

 

SS-Scharführer

64 617

Guido EHLERT

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

64 618

Emil KLEIN

21.12.1898

1 279 654

SS-Oberführer, oraz
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

64 622

Richard KESSLER

 

 

SS-Oberscharführer

64 624

Ernst PULS

06.12.1897

1 035 560

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

64 627

Hans VOGEL

09.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

64 632

Hans KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

64 634

Max ISING

20.07.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

64 636

Theodor GRELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

64 640

Otto POTSCHIEN

03.10.1913

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

64 643

Paul NEUMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

64 667

Fritz HERMANN

 

 

SS-Mann

64 677

Franz FABIAN

 

 

SS-Scharführer

64 678

Karl GRÖNING

 

 

SS-Unterscharführer

64 679

Fritz KORINTH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

64 697

Dr Franz HAYLER

29.08.1900

754 133

SS-Gruppenfuhrer - awans w dniu 01.12.1943 r.

64 702

Ernst PACKEISER

19.10.1912

1 897 022

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

64 706

Andreas SCHRÖTER

26.05.1908

2 061 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

64 708

Kurt SALWEY

 

 

SS-Mann

64 722

Franz SCHRADE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

64 724

Otto TÖWS

11.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 28.06.1944 r.

64 729

Walter WENSKI

 

 

SS-Mann

64 731

Willi STEINERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

64 749

Kurt KROLL

 

 

SS-Unterscharführer

64 752

Bruno KLINK

 

 

SS-Rottenführer

64 770

Walter WICHMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

64 784

Erich KAMRATOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

64 788

Hugo OSTROWSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

64 794

Bruno WIDDER

 

 

SS-Rottenführer

64 796

Walter BORRMANN

 

 

SS-Unterscharführer

64 797

Gotthard BITTGER

27.03.1907

1 118 736

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

64 800

Paul HÜBNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

64 807

Hans GEDIG

 

 

SS-Rottenführer

64 815

Friedrich ARNDT

 

 

SS-Sturmmann

64 840

Johann REINKE

 

 

SS-Sturmmann

64 850

Aloisius LIEBSCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

64 855

Gustav KRÜGER

 

 

SS-Rottenführer

64 867

Eugen WERNER

 

 

SS-Sturmmann

64 870

Fritz DURITTKE

 

 

SS-Sturmmann

64 884

Willi HAHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

64 886

Paul MEISSNER

23.09.1900

2 387 455

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

64 892

Dr Werner WEDMEYER

09.07.1899

2 328 110

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

64 895

Erich WEISS

 

 

SS-Sturmmann

64 898

Wilhelm SCHULZ

12.05.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

64 899

Fritz SCHÖNFELD

 

 

SS-Scharführer

64 905

Hermann KANTELBERG

 

 

SS-Rottenführer

64 909

Dr Paul GERHARDT

20.10.1898

2 327 388

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

64 918

Kurt HANF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

64 935

Günther FIEGUTH

22.05.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

64 944

Franz LASTHOFF

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion