Numery cz³onków SS od 65 000 do 65 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

65 001

Walter RUDEL

17.03.1911

179 018

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 23.12.1944 r

65 019

Ferdinand PFLUGER

 

 

SS-Rottenführer

65 023

Roman HUBER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
22.05.1937 r. - wykluczony z SS

65 024

Alfons RAPP

09.10.1891

2 438

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

65 026

Fritz BAUER

12.07.1897

1 553 992

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

65 035

Max MAYER

 

 

SS-Rottenführer

65 040

Martin BAUER

 

 

SS-Rottenführer

65 061

Josef FUCHS

 

 

SS-Scharführer

65 062

Josef MAIER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

65 089

Adolf BOXLEITNER

15.08.1910

496 986

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

65 092

Alfons HARRER

 

 

SS-Mann

65 101

Fritz THUMM

24.02.1899

1 599 376

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

65 119

Josef GAILLER

20.03.1904

1 579 796

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

65 121

Michael FICK

29.09.1898

126 021

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

65 122

Ludwig LANG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

65 127

Felix WENGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

65 131

Fritz MONTAG

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1941 r.

65 151

Josef PREISS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

65 173

Otto KETTERER

02.11.1899

212 657

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

65 179

Alfons NÄGELE

15.05.1911

153 031

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

65 197

Albert WAGNER

 

 

SS-Rottenführer

65 200

Jakob SCHULER

15.07.1913

1 732 110

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

65 210

Wilhelm GÖTZ

05.06.1899

1 730 533

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

65 219

Walter KOHLLÖFFEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

65 228

Erich RIEM

26.12.1900

1 731 737

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1936 r.

65 232

Rudolf FLANDERN

 

 

SS-Rottenführer

65 240

Karl WEIDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

65 248

Adam HUEGEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

65 252

Elmar EBERT

 

 

SS-Unterscharführer

65 253

Otto DORRINCK

 

 

SS-Rottenführer

65 260

Heinrich HICK

 

 

SS-Unterscharführer

65 263

Wendelin DYROFF

30.07.1904

30 298

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

65 270

Karl KNOBLAUCH

 

 

SS-Unterscharführer

65 271

Franz KNEBEL

01.04.1910

1 355 608

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1942 r.

65 278

Friedrich STEUER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

65 279

Jakob STEINERT

 

 

SS-Sturmmann

65 288

Alex REEG

 

 

SS-Mann

65 292

Richard REUTER

 

 

SS-Mann

65 294

Karl HÄUSSERMANN

 

 

SS-Mann

65 296

Karl FEGER

 

 

SS-Scharführer

65 304

Sebastian BINDER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

65 306

Alexander ALTJOHANN

22.07.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

65 312

Erich MIEBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

65 313

Dr Jakob SCHMENGLER

18.11.1891

1 472 502

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

65 315

Werner PETERS

11.07.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

65 317

Karl von PERFALL

06.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

65 320

Dr Paul INDEN

24.02.1890

1 168 536

SS-Sturmbannführer
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1944 r.

65 324

Josef MÜLLER-BEHRENDT

01.04.1899

1 706 094

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

65 327

Joachim KAHLEYSS

17.06.1912

1 269 581

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
24.11.1945 r. - zmar³ w obozie jenieckim - Bu³garia

65 355

Karl HALBACH

 

 

SS-Mann

65 362

Karl GREBE

 

 

SS-Mann

65 376

Willy von BEY

 

 

SS-Sturmmann

65 397

Wilhelm KARIUS

12.08.1911

1 391 161

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

65 404

Dr Erich HAAKE

22.09.1906

1 271 010

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

65 430

Hans MOCKEN

 

 

SS-Unterscharführer

65 448

Johann PAULUSSEN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

65 459

Werner HOYER

01.05.1905

2 743 300

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

65 470

Josef REUTZER

 

 

SS-Rottenführer

65 490

Fritz FLANHARDT

 

 

SS-Scharführer

65 504

Erich KLEISSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

65 505

Ernst KNOBEL

 

 

SS-Unterscharführer

65 535

Theodor NOACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

65 538

Erwin BÖRNER

 

 

SS-Scharführer

65 564

Ernst SUCHOPAR

 

 

SS-Oberscharführer

65 565

Fritz HORNUNG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

65 575

Walter MATTHAEI

 

 

SS-Rottenführer

65 597

Karl GEIL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1941 r.

65 623

Hermann SCHÖNBERGER

 

 

SS-Mann

65 628

Gustav FUHRMANN

 

 

SS-Sturmmann

65 642

Hans RUPPERT

 

 

SS-Unterscharführer

65 648

Richard JÄGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

65 650

Julius FROMKORTH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

65 656

Franz HOFMANN

25.01.1897

252 653

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.05.1935 r.

65 669

Adolf KLEINECKE

29.01.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

65 691

Heinrich WINKELHAKE

05.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

65 694

Karl HEISTERBERG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

65 698

Wilhelm BEISNER

18.08.1911

374 194

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

65 700

Gottfried BRÄUER

 

 

SS-Mann

65 709

Heinrich KRÖGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

65 717

Heinz RAMSBROCK

 

 

SS-Sturmmann

65 722

Johann RAUSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

65 726

Gustav HÜTTE

04.03.1903

568 229

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

65 729

Adolf EMSHOFF

10.04.1908

1 416 956

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

65 738

Otto MROWKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

65 758

Erich HOLZHAUER

 

 

SS-Scharführer

65 764

Hermann VOSSWINKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

65 772

Louis SARTENAR

20.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

65 777

Walter PÜTTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

65 782

Ludwig MÜHLING

01.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

65 798

Hans LOHSE

 

 

SS-Scharführer

65 808

Charles BRANDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

65 812

Heinrich WENDT

 

 

SS-Rottenführer

65 816

Johann BRANDT

 

 

SS-Mann

65 819

Heinrich KNEES

 

 

SS-Sturmmann

65 823

Dr Ludwig HAHN

23.01.1908

194 463

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

65 824

Friedrich SUHR

06.05.1907

2 623 241

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

65 827

Walter KAYSER

31.01.1907

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

65 831

August MELLIES

 

 

SS-Unterscharführer

65 838

Heinz DAVID

14.07.1912

972 075

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

65 873

Engelhard FRERICHS

 

 

SS-Mann

65 902

Erich WICHMANN

 

 

SS-Mann

65 914

Heinz LAUDY

 

 

SS-Mann

65 941

Gerhard MÖLLER

 

 

SS-Rottenführer

65 945

Willi KIBBEL

 

 

SS-Sturmmann

65 950

Otto CARO

 

 

SS-Rottenführer

65 953

Max SCHULZ

14.04.1890

317 810

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

65 959

Max BRONNMANN

 

 

SS-Rottenführer

65 961

Franz SCHRÖDER

28.12.1908

1 391 617

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

65 965

Henri PAPE

 

 

SS-Oberscharführer

65 966

Willi OHM

28.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

65 983

Konrad BANNASCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

65 991

Herbert HOFMANN

 

 

SS-Unterscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion