Numery cz³onków SS od 66 000 do 66 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

66 010

Günther Frhr. von REIBNITZ

08.09.1894

412 855

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

66 018

Rudolf GREGOR

01.01.1913

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.02.1940 r.

66 023

Friedrich WOLF

 

 

SS-Rottenführer

66 024

Willi NOWAK

15.03.1893

1 190 920

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

66 025

Hermann DENKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

66 035

Otto KRAFT

 

 

SS-Mann

66 053

Lothar SAND

04.03.1902

842 194

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

66 069

Friedrich HEIDENREICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

66 070

Hermann NEUMANN

 

 

SS-Unterscharführer

66 082

Dr Fritz CZOLBE

28.11.1901

1 845 810

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

66 083

Leopold BARTSCH

 

 

SS-Unterscharführer

66 086

Werner GROTH

21.07.1903

1 574 259

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

66 091

Willi KREUTZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

66 092

Rudolf RIECK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

66 105

Oskar SCHWEIGER

 

 

SS-Rottenführer

66 119

Fritz DEWELK

19.02.1891

2 306 431

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

66 124

Erich KORIOTH

 

 

SS-Mann

66 147

Walter JEDWILL

11.07.1898

1 279 479

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

66 151

Fred RAIKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

66 152

Gerhard QUINT

08.07.1910

99 203

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

66 176

Alfred SCHEFFLER

 

 

SS-Sturmmann

66 181

Erich TIMM

 

 

SS-Unterscharführer

66 185

Friedrich BARTSCH

 

 

SS-Sturmmann

66 195

Max HOLDACK

 

 

SS-Mann

66 201

Ignaz KOLBE

26.11.1900

521 137

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

66 203

Dr Heinrich JOSWIG

30.05.1899

1 837 933

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

66 216

Hans REIMANN  (1)

 

 

SS-Scharführer

66 217

Dr Karl STARFINGER

22.10.1889

1 651 106

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

66 229

Johann KNOBBE

 

 

SS-Sturmmann

66 237

Ernst ZIMMERMANN

 

 

SS-Untersscharführer

66 251

Emil KIRSCHNICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

66 256

Kurt KÖMMLER

 

 

SS-Mann

66 258

Carl CONRAD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

66 260

Ernst KNÜPPEL

08.05.1890

2 844 548

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
17.02.1939 r. - odchodzi z SS

66 264

Kurt WOYTASCHEWSKI

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

66 267

Oskar FRIESE

09.02.1896

1 392 043

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

66 276

Erich KÖSTER

01.04.1901

2 273 129

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

66 292

Max DÖRING

 

 

SS-Rottenführer

66 301

Hans RACH

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

66 307

Heinz KLAWITTER

29.05.1907

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

66 312

Walter GENNERT

30.12.1906

1 761 460

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

66 322

Julius BOLLMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

66 324

Georg GRAND

 

 

SS-Rottenführer

66 337

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

66 346

Ernat BRAECK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

66 351

Jakob HÖLDTKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

66 359

Herbert DEKOMIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

66 376

Paul TAUSENDFREUND

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

66 377

Heinz THIELER

17.09.1909

415 986

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

66 382

Hermann WINTERBERG

21.12.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

66 394

Hermann WITTESCHUS

04.01.1905

2 063 085

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

66 420

Emil SCHEPFT

 

 

SS-Mann

66 433

Kurt BERGER

 

 

SS-Mann

66 434

Julius BENDSZUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

66 448

Kurt KIUPEL

 

 

SS-Rottenführer

66 454

Dr Ernst RAUTENBERG

27.04.1894

606 840

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

66 461

Fritz BURBAS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

66 464

Horst von SKEPSGARDH

 

 

SS-Untersturmführer

66 479

Fritz STENZLER

 

 

SS-Mann

66 499

Rudolf BOLZ

13.12.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

66 504

Emil SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

66 512

Fritz BEISTER

20.06.1910

586 837

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

66 519

Robert UNGER

 

 

SS-Scharführer

66 520

Karl KOWALSKI

08.04.1899

5 124 033

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

66 530

August GRITZKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

66 549

Max KNEB

 

 

SS-Rottenführer

66 550

Wilhelm RATSCKO

27.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

66 552

Walter MEISSNER

 

 

SS-Mann

66 556

Walter MATTHEE

 

 

SS-Unterscharführer

66 567

Paul WELT

04.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 03.10.1944 r.

66 583

Bruno LUCKA

01.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1941 r.

66 601

Otto KULLICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

66 604

Otto NOWAK

 

 

SS-Sturmmann

66 612

Fritz von BÖCKMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

66 619

Johannes NITSCHKE

13.04.1906

601 426

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

66 624

Otto DEGEBRODT

 

 

SS-Scharführer

66 628

Bruno ZOPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

66 639

Günther FÖLKEL

 

 

SS-Untersturmführer

66 663

Johannes SUCK

07.08.1897

821 032

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

66 679

Werner BALLAUFF

21.09.1890

585 143

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 01.05.1943 r.

66 680

Hermann FEGELEIN

30.10.1906

1 200 158

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

66 683

Helmuth GROEGER

 

 

SS-Scharführer

66 686

Walter NEUMEYER

16.07.1911

399 413

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

66 731

Traugott SCHICHA

 

 

SS-Scharführer

66 758

Konrad BUCHMANN

 

 

SS-Mann

66 767

Paul BRZOSKA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

66 827

Dominik JAÜRNIG

 

 

SS-Mann

66 830

erwin KLAROWITZ

 

 

SS-Rottenführer

66 847

Ignatz THOMALLA

 

 

SS-Rottenführer

66 860

Hans MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

66 869

Karl GALKA

 

 

SS-Unterscharführer

66 885

Wilhelm VÖLPEL

 

 

SS-Scharführer

66 892

Otto LANGE

 

 

SS-Mann

66 894

Friedrich WALTER

14.07.1912

1 155 894

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

66 926

Curt FLEISCHER

25.05.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

66 927

Georg KIRSCHKE

 

 

SS-Mann

66 946

Karl-Heinz EUCHLER

22.10.1913

1 714 534

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 04.12.1944 r.

66 947

Alfred KORN

12.01.1914

1 882 102

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

66 962

Ernst FLEISCHER

 

 

SS-Rottenführer

66 973

Heinrich ROMSTEDT

 

 

SS-Rottenführer

66 975

Edmund BRÄUNING

02.07.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

66 987

Heinz WARG

 

 

SS-Sturmmann

66 994

Otto HILLERT

 

 

SS-Unterscharführer

66 996

Georg ALTER

08.04.1902

2 064 413

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

66 997

Wilhelm BAUMGARTEN

22.12.1894

6 979

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

66 999

Walter MATTHIAS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 66 216 dla:
    SS-Scharführer - Hans REIMANN
    SS-Unterscharführer - Willi KRESKI


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion