Numery cz³onków SS od 67 000 do 67 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

67 025

Walther BARNERT

20.03.1906

11 595

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awas w dniu 01.09.1944 r.

67 035

Walter GRAUL

08.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

67 046

Hans BRANDT

15.05.1909

1 100 321

SS-Hauptsturmführer

67 056

Fritz FISCHMANN

21.09.1896

796 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

67 067

Karl KEHLBACHER

 

 

SS-Obersturmführer

67 070

Helmut WOYTAL

 

 

SS-Rottenführer

67 079

Gustav KAMINSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

67 089

Walter BONSACK

02.11.1893

195 266

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

67 090

Felix ROEDER

 

 

SS-Scharführer

67 096

Siegfried KLEINSCHMIDT

01.07.1892

859 210

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

67 097

Arno ANSCHÜTZ

 

 

SS-Mann

67 115

Werner HEUBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

67 125

Heinz WITZMANN

12.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 12.02.1945 r.

67 127

Kurt WIEGAND

 

 

SS-Unterscharführer

67 128

Wilhelm WENIG

 

 

SS-Scharführer

67 130

Hans WALTER

14.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

67 145

Erich SCHATZ

19.04.1909

861 322

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

67 148

Wilhelm SCHLEICHERDT

05.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 25.11.1944 r.

67 150

Paul SCHLESINGER

 

 

SS-Unterscharführer

67 155

Kurt RAUSCH

 

 

SS-Unterscharführer

67 159

Erich RÖDER

13.05.1907

60 540

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

67 174

Dr Eberhard SCHÖNGARTH

22.04.1903

2 848 857

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 30.01.1943 r.
15.05.1946 r. - stracony

67 180

Gerhard OHNESORGE

 

 

SS-Oberscharführer

67 186

Wilhelm LANGNER

 

 

SS-Oberscharführer

67 199

Konrad DEUBNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 202

Günther ZIRNGIBL

27.01.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

67 204

Erich ZECH

25.11.1897

146 696

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 207

Paul KAHL

 

 

SS-Oberscharführer

67 230

Kurt KÖRNER

 

 

SS-Rottenführer
06.09.1936 r. - wykluczony z SS

67 236

Enno PETER

15.04.1912

306 206

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

67 244

Max BROCKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

67 263

Herbert GRILLE

02.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1944 r.

67 269

Karl BUNZEL

02.01.1907

581 127

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

67 275

Georg KERSTEN

 

 

SS-Rottenführer

67 277

Konrad SCHWEITZER

 

 

SS-Mann

67 284

Otto GRUNEWALD

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

67 298

Paul WEIGELT

 

 

SS-Oberscharführer

67 309

Fritz WIND

 

 

SS-Scharführer

67 310

Karl DÖRING

05.02.1903

 

SS-Sturmbannführer, oraz

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

67 318

Fritz FLAMME

 

 

SS-Rottenführer

67 324

Heinz LAUBSCHEER

23.02.1913

2 858 122

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

67 325

Karl-Heinz PRINZ

23.02.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 14.08.1944 r.

67 328

Emil BRÜNE

05.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

67 337

Heinrich WICKERT

16.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

67 350

Heinrich MANZ

12.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

67 357

Karl ASSENMACHER

 

 

SS-Sturmmann

67 362

Heinrich ENGLAND

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

67 370

Theodor GEILFUSS

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

67 409

Richard WEIMERSHAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

67 412

August KLETT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 416

Hugo KUMMER

19.09.1899

1 186 395

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

67 420

Fritz KESSLER

01.03.1900

1 278 750

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

67 424

Hans HILLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

67 443

Paul BALDAUF

19.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 07.07.1944 r.

67 450

Hans AVEMARG

 

 

SS-Scharführer

67 455

Dr Herbert HARTZIG

20.07.1913

1 554 390

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.103.1945 r.

67 456

Hans JACOBI

25.06.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

67 461

Werner MAY

09.05.1904

1 233 251

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 465

Hans TUCHELT

02.02.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

67 494

Dietrich KARSTEN

19.01.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

67 500

Ernst VOGEL

24.05.1910

2 336 133

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1941 r.

67 504

Martin PREUSS

 

 

SS-Oberscharführer

67 518

Erwin LOICHEN

 

 

SS-Mann
17.07.1934 r. - wykluczony z SS

67 519

Walter RANDOLF

17.09.1009

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.11.1943 r.

67 536

Willi KRÜGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

67 537

Emil KITTELMANN

 

 

SS-Mann

67 542

Willi SLOPIANKA

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

67 544

Hans GÜNTHER

28.03.1911

1 497 765

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

67 567

Friedrich HACKBARTH

17.06.1892

1 813 901

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

67 569

Ernst BRAATZ

23.07.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

67 571

Fritz SCHAAF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

67 572

Albert RICHTER

18.02.1886

1 747 005

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

67 573

Dr Ferdinand PRONOLD

25.07.1894

521 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.06.1933 r.

67 574

Dr Theodor PIENING

18.03.1883

1 420 454

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

67 575

Dr Friedrich SCHNETTLER

10.07.1889

956 932

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

67 576

Richard MÜLLER-GOTTSCHED

 

713 068

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.06.1933 r.

67 577

Dr Adolf SAMITZ

27.01.1900

780 216

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

67 578

Dr Franz MAYER

14.04.1900

1 206 686

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

67 581

Leo GEHRA

23.02.1910

1 925 898

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

67 586

Max von LACHEMAIR

31.07.1901

1 471 286

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.07.1934 r.

67 587

Wilhelm WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

67 592

Franz RAILA

 

 

SS-Rottenführer

67 595

Anton BRANDMAIER

 

 

SS-Rottenführer

67 596

Alois LINDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 602

Josef EDENHOFER

07.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zmar³ 15.11.1942 r. w Berlinie

67 606

Franz KLEBL

15.07.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

67 609

Ernst KOECK

 

 

SS-Unterscharführer

67 612

Nikolaus SCHIFFMANN

 

 

SS-Rottenführer

67 619

Ludwig MOESL

 

 

SS-Mann
05.08.1935 r. - wykluczony z SS

67 643

Ludwig SPENSBERGER

 

 

SS-Rottenführer

67 650

Heinz MAYR

23.03.1913

225 992

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

67 663

Hanns LÖW

06.01.1883

1 002 230

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

67 664

Dr Karl WIEDMANN

10.09.1900

1 869 161

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

67 667

Richard VOGEL

 

 

SS-Rottenführer

67 680

Leonhard FISCHER

 

 

SS-Rottenführer

67 687

Franz AVRIL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

67 688

Hermann LANG

 

 

SS-Mann

67 693

Martin GSÄNGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

67 697

Karl LÖW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

67 701

Paul LIEBERMANN

11.06.1911

1 639 329

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

67 722

Hans STRÖHLEIN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

67 725

Hans BOSCH

29.06.1913

2 265 989

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

67 730

Konrad REUSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

67 731

August STÖCKER

 

 

SS-Rottenführer

67 737

Karl BÖHMER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

67 747

Hans BÄR

09.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

67 748

Ernst DEEG

08.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 20.08.1943 r.

67 752

Adolf HOFER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

67 753

Hans SCHÖFFEL

01.10.1912

1 997 993

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1940 r.

67 764

Hans WUNDERLICH

 

 

SS-Rottenführer

67 768

Rudolf WAGNER

01.05.1912

1 447 069

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

67 777

Ignaz EBENSBERGER

17.01.1892

41 190

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

67 779

Heinrich WILL

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

67 781

Albrecht SCHWAB

 

 

SS-Unterscharführer

67 803

Ludwig ARNOLD

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

67 804

Emil KELLER

30.10.1912

1 543 574

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

67 811

Dr Christian HÖHNE

31.03.1908

1 014 299

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

67 831

Franz GRÜNZFELDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 834

Martin BECKER

 

 

SS-Rottenführer

67 837

Franz NEUNER

06.06.1895

2 547 097

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

67 842

Fritz DEGEN

31.10.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.08.1943 r.

67 850

Hermann EISERT

18.02.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

67 853

Christian FLECKENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

67 867

Otto STEGMANN

 

 

SS-Mann

67 872

Ludwig MICHEL

18.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

67 890

Albert KOLB

 

 

SS-Rottenführer

67 899

Dr Georg KÖRBER

16.02.1908

3 151 573

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 13.09.1936 r.
21.07.1938 r. - odchodzi z SS

67 906

Karl MARABINI

24.07.1913

2 676 804

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

67 917

Willy RISCHPLER

15.12.1895

1 246 748

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

67 919

Otto SCHUBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

67 923

Willi HAUSER

16.04.1911

1 026 687

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

67 936

Eugen EBINGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

67 958

Ernst MICHEL

 

 

SS-Rottenführer

67 959

Friedrich WETZEL

14.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

67 963

Fritz GAUS

 

 

SS-Rottenführer

67 972

Eugen ILLIG

23.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

67 981

Karl HINK

29.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

67 982

Hermann DIFFLIPP

 

 

SS-Unterscharführer

67 984

Emil MERKLE

 

 

SS-Mann

67 995

Leonhard FRANK

 

1 234 776

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion