Numery cz³onków SS od 68 000 do 68 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

68 000

Walter SCHLETTE

05.03.1903

47 536

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
gin±³ 22.10.1944 r.

68 008

Wilhelm MICHELS

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

68 028

Walter VETTER

 

 

SS-Sturmmann

68 031

Hermann BIEHNE

02.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

68 040

Otto GERHARDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

68 041

Ernst HAHN

 

 

SS-Sturmmann

68 044

Willi DONGES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

68 046

Wilhelm BACH

10.12.1891

1 276 390

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

68 060

Heinrich LANG

 

 

SS-Rottenführer

68 070

Bruno PECH

10.07.1896

2 041 671

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

68 072

Albert BLATT

 

 

SS-Mann

68 125

Hans MAKOWSKI

30.05.1909

435 299

SS-Sturmbannführer

68 128

Alfons SERF

 

 

SS-Rottenführer

68 147

Martin KLEIN

 

 

SS-Rottenführer

68 156

Theo PETER

 

 

SS-Sturmmann

68 181

Walter KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

68 188

Emil KORTE

 

 

SS-Rottenführer

68 193

Gustav ULMKE

11.03.1892

1 565 190

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

68 215

Georg BALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

68 216

Fritz BÖGEHOLZ

25.03.1893

3 098 135

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

68 231

Ferdinand WEHLING

01.07.1895

1 564 333

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

68 234

Rudolf Ulrich Frhr. von HÜTTEN
zum STOLZENBERG

23.11.1894

353 034

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

68 237

Alwin ENGEL

 

 

SS-Hauptscharführer

68 241

Fritz LOEPERTZ

 

 

SS-Rottenführer

68 246

Albert JÜRGES

12.10.1910

1 513 512

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

68 248

Gerhard SÜDEKUM

07.09.1911

1 284 306

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 15.01.1945 r.

68 250

Rudolf GOEHMANN

 

 

SS-Rottenführer

68 264

August OPPERMANN

 

 

SS-Rottenführer

68 266

Wilhelm SPAHR

 

 

SS-Mann

68 271

franz SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

68 281

Willi LETTERS

 

 

SS-Oberscharführer

68 291

August RENZIEHAUSEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

68 292

Erwin SCHLEI

 

 

SS-Sturmmann

68 297

Heinz EPPENBUHR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

68 305

Heinz SCHAPER

 

 

SS-Sturmmann

68 329

Hans RINK

 

 

SS-Mann

68 331

August SPILKER

 

 

SS-Mann20.05.1937 r. - wykluczony z SS

68 337

Albert BRINKMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

68 343

Ewald MÜNCHOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

68 348

Dr Johann THUDT

19.12.1898

1 249 170

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

68 358

Robert HARTUNG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

68 385

Helmuth EBERS

 

 

SS-Sturmmann

68 396

Arthur GRÖNHEIM

08.03.1910

2 856 069

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

68 404

Xaver SIMON

10.12.1904

2 867 635

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

68 408

Bodo HAMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer

68 421

Johann HARDER

 

 

SS-Sturmmann

68 424

Paul FEDDERSEN

20.12.1909

2 738 458

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

68 429

Hans TIMMERMANN

 

 

SS-Mann

68 447

Herbert KRUSE

22.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 19.09.1944 r.

68 483

Andreas ANDRESEN

04.04.1901

241 146

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

68 486

Richard HAMANN

 

 

SS-Unterscharführer

68 487

Ernst ROMMEL

05.07.1910

84 259

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

68 490

Herbert WITT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

68 493

Werner MICKSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

68 499

Kurt KORNMESSER

21.07.1898

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

68 502

Franz IWANOWSKI

 

 

SS-Oberscharführer
04.06.1935 r. - wykluczony z SS

68 506

Kurt DUNKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

68 516

Otto GUNDERMANN

02.01.1905

709 873

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

68 519

Dr Joachim SCHLORF

06.02.1908

998 963

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

68 527

Erwin GRAHT

10.01.1902

1 286 958

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

68 529

Richard GÜNTHER

05.01.1902

3 035 929

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

68 543

Werner ECKERMANN

18.01.1912

1 157 706

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

68 578

Gustav JORASZIK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

68 597

Rudolf LINDER

13.05.1899

279 934

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

68 598

Wilhelm SEEFELDT

13.08.1897

1 361 971

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

68 617

Rudolf BERGER

17.05.1906

1 228 772

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

68 620

Ernst FALK

 

 

SS-Rottenführer

68 622

Paul SCHRÖDER

 

 

SS-Oberscharführer

68 634

Erich FRAUDE

 

 

SS-Mann

68 640

Ewald GOTTSCHLING

 

 

SS-Rottenführer

68 671

Felix BOROWSKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

68 680

Gerhard WAGNER

 

 

SS-Rottenführer

68 687

Herbert NITZE

07.08.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

68 688

Heinrich FRANZ

 

174 747

SS-Obersturmführer

68 698

Georg HENRICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

68 707

Reinhard BRAATZ

22.06.1898

1 689 514

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

68 710

Günther GENTZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

68 717

Otto GÜNTHER

16.02.1902

1 161 622

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

68 718

Kurt MAGUNNA

27.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

68 721

Eduard KINDERMANN

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

68 724

Helmut LAUTERWALD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

68 732

Kurt GRAHL

 

 

SS-Rottenführer

68 734

Erich KOSEMUNT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

68 741

Arthur HILDEBRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

68 749

Kurt SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

68 761

Franz MACHOLL

 

 

SS-Unterscharführer
30.07.1940 r. - wykluczony z SS

68 779

Fritz NEUMANN

 

 

SS-Mann

68 787

Herbert HENDEL

09.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

68 811

Paul WEISS

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

68 812

Gerhard GRIMM

16.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

68 814

Hans GÜNTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

68 823

Werner TAEUBERT

 

 

SS-Rottenführer

68 830

Heinz SACHSENWEGER

 

 

SS-Sturmmann

68 858

Walter KRÜGER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

68 865

Karl MEYER

 

 

SS-Rottenführer

68 870

Martin ALBRECHT

13.08.1905

405 448

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20..04.1938 r.

68 877

Kurt WEBER

 

 

SS-Rottenführer

68 886

Horst HEINRICH

 

 

SS-Unterscharführer

68 910

Karl BURK

14.03.1898

1 848 222

SS-Brigadeführer und Generalnajor der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1945 r.

68 921

Hans KRUG

05.07.1913

1 124 904

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

68 928

Wilhelm HEDER

27.07.1913

2 044 867

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 05.09.1944 r.

68 934

Friedrich MATTHAEUS

 

 

SS-Rottenführer

68 938

Karl OCHS

08.08.1911

2 045 209

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

68 941

Wilhelm EICKHOFF

 

 

SS-Sturmmann

68 963

Erwin THALMANN

11.07.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

68 964

Franz WEISSENSEE

 

 

SS-Rottenführer

68 989

Karl WEICHELT

26.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

68 992

Heinrich STEHL

 

 

SS-Sturmmann

68 998

Adam HOHMANN

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion