Numery cz³onków SS od 7 000 do 7 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

7 009

Johannes KÜSSNER

 

 

SS-Hauptscharführer

7 010

Karl REMPEL

23.06.1904

335 213

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

7 030

Walther KIEHNE

17.06.1900

433 432

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

7 031

Friedrich EICHLER

05.07.1904

15 434

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 032

Otto BOAS

15.11.1904

103 145

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

7 043

Wilhelm FLEISCHMANN

15.11.1910

326 829

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

7 047

Johann SCHÜLLER

15.05.1894

296 692

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

7 053

Otto STENZHORN

 

 

SS-Oberscharführer

7 060

Erwin BONGERS

 

 

SS-Oberscharführer

7 069

Dr Karl GREIFF

16.01.1879

401 839

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

7 080

Josef LEIB

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

7 084

Willy NOETZEL

 

 

SS-Untersturmführer

7 086

Heinz DIEHL

 

 

SS-Obersturmführer

7 088

Richard HILDEBRANDT

13.03.1897

89 221

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 30.01.1942 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

7 091

Georg WEISS

19.03.1892

63 359

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

7 099

Robert BERGMANN

05.07.1886

7 099

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1933 r.
zmar³ - 04.02.1966 r.

7 104

Fritz KORHAMMER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

7 108

Georg WEPPLER

 

 

SS-Scharführer

7 115

Kurt Meyer

1903.06.27

161 070

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

7 125

Helmuth GÖTTSCH

 

413 550

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.05.1934 r.

7 130

Karl MAYER

14.05.1911

376 259

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.08.1939 r.

7 140

Johann LINDNER

 

 

SS-Oberscharführer

7 147

Hans HOFF

17.03.1907

137 357

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 150

Werner JÜGLING

 

 

SS-Hauptscharführer

7 163

Max HOPPE

14.07.1878

69 936

SS-Obersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

7 164

Wilhelm HÜNEFELD

20.10.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

7 172

Walter KASTEN

04.06.1902

97 782

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

7 173

Heinrich FRAHM

13.11.1907

226 120

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 175

Helmuth GÖTTSCH

14.02.1908

413 550

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

7 176

Ernst HEROLD

22.02.1909

141 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

7 181

Heinrich NAUJOKS

 

 

SS-Oberscharführer

7 183

Peter WILKEN

23.02.1905

137 716

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

7 187

Ernst SEIDLE

 

 

SS-Scharfuhrer
wykluczony z SS w 1935 r.

7 188

Karl STENGEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

7 189

Georg HATZMANN

09.10.1906

183 697

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

7 195

Max SEIFERT

23.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 197

Heinrich STÖCKER

10.03.1899

35 868

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

7 199

Heinrich GÜNTHER

20.08.1905

392 198

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

7 207

Willi HÖHNER

13.09.1905

135 813

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

7 208

Walter GEMMECKE

11.08.1906

37 966

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 209

Friedrich SCHUSTER

09.03.1907

285 489

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

7 226

Albert SCHWEIM

07.10.1902

10 828

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

7 231

Theodor BOTZ

 

 

SS-Scharführer

7 234

Johann HAUCH

24.05.1908

82 412

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

7 245

Johann LERCH

03.11.1897

454 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

7 246

Adam MAYER

 

 

SS-Oberscharführer

7 255

Reinhard SEILER

04.06.1882

389 500

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

7 256

Wilhelm LAESCH

15.11.1909

304 549

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 264

Hugo EHINGER

 

 

SS-Oberscharführer

7 266

Robert PAPE

31.01.1902

231 356

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 271

Heinrich GERNER

06.01.1899

571 813

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

7 278

Friedrich BERNDANNER

 

 

SS-Oberscharführer

7 280

Karl PRIM

07.07.1895

414 273

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

7 282

Wilhelm RUPPERT

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

7 284

Jakob BADER

 

 

SS-Scharführer

7 287

Karl FRITZSCH

1903.07.10

261 135

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

7 292

Carl SCHMIDT

25.01.1911

250 577

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

7 293

Max FROTSCHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

7 296

Emil LIPPOLD

27.04.1879

12 341

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

7 302

Erhard MÜLLER

28.07.1907

234 995

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

7 305

Helmut FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 309

Hans REGER

 

 

SS-Oberscharführer

7 316

Walter FERNAU

16.04.1897

231 673

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

7 317

Alfred LOLEIT

25.01.1908

167 336

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 318

Arthur GOEHLE

09.07.1893

337 508

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

7 321

Wilhelm GRÖSELING

19.08.1896

389 457

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

7 324

Hartmut MÜLLER

12.07.1903

408 180

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 325

Erich MÖLLER

08.07.1900

29 801

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

7 326

Hans HENKE

29.04.1889

71 675

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 328

Bernhard GOLTZ

30.03.1890

156 862

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 334

Christian KIELMANN

24.02.1911

167 794

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

7 337

Alfred PEZELY

29.09.1902

108 152

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 339

Johannes MICHAELSEN

04.07.1898

125 373

SS-Obersturmführer - awans w dniu 18.06.1934 r.

7 340

Johannes CARSTENSEN

14.06.1903

108 198

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 344

Kurt WITTE

06.12.1907

204 417

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 345

Willi REUTER

14.11.1908

398 110

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

7 351

Karl-Heinrich DELFS

02.02.1903

299 331

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

7 353

Heinz JUNGJOHANN

08.11.1905

166 553

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

7 355

Karl HEUER

09.02.1911

102 874

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 356

Arnold HARMS

12.01.1902

241 250

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

7 358

Ferdinand MEYER

 

 

SS-Hauptscharführer

7 368

Richard JUNGCLAUS

17.03.1905

305 661

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1943 r.

7 377

Walter HARTLEFF

 

 

SS-Scharführer

7 383

Tjarko BRONGER

 

264 532

SS-Hauptsturmführer

7 405

Rudolf RICKBORN

 

 

SS-Oberscharführer

7 410

Rudolf RICHMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

7 413

Willi OSCHINSKI

 

 

SS-Scharführer

7 417

Hans MÖLLER

 

 

SS-Scharführer

7 419

Fritz REGTMEIER

08.06.1905

175 902

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

7 421

Wilhelm SCHWABE

11.09.1908

258 689

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

7 426

August UHLE

13.01.1910

283 084

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

7 427

Heinz DAHL

24.04.1911

305 749

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 439

Günther STEFFEN

01.06.1910

94 338

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 443

Oswald MÄRKER

15.03.1908

43 988

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

7 447

Paul DOOSE

02.04.1906

87 069

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 450

Jochim RUMOHR

06.08.1910

216 161

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS - awans w dniu 15.01.1945 r.
zgin±³ 11.02.1945 r. w Budapeszcie

7 458

Hugo WAGNER

03.02.1907

142 772

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

7 465

Hans HARDER

22.07.1909

168 864

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

7 467

Philipp MÜNCH

31.07.1892

263 807

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 488

Lothar MÜLLER

26.07.1904

283 589

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

7 489

Ernst BEHNKE

21.03.1893

549 123

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
zgin±³ 28.01.1945 r.

7 493

Wilhelm VOIGT

14.08.1898

325 475

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 494

Fritz EVERDING

20.10.1905

187 862

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

7 495

Friedrich BASLER

18.04.1901

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.01.1937 r.

7 502

Wilhelm SCHLEEF

 

527 305

SS-Hauptsturmführer

7 507

Gustav BOLTEN

10.12.1898

401 622

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

7 508

Ernst OBERHÖSSEL

07.09.1903

25 568

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

7 509

Karl WIERTZ

21.08.1905

476 738

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

7 512

Franz MIESE

20.06.1910

230 227

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 514

Kurt BREMER

 

 

SS-Oberscharführer

7 520

Ewald REINÄCKER

05.03.1899

259 775

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 522

Paul KRAEUTZER

 

 

SS-Oberscharführer

7 523

Peter LACKNER

 

 

SS-Oberscharführer

7 529

Karl MÖSKO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

7 531

Hans WALDMANN

10.03.1911

342 427

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

7 535

Heinrich WORTMANN

07.11.1887

392 423

SS-Haupturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

7 539

Hans LEUCHTER

30.06.1901

567 955

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
91.11.1938 r. - wykluczony z SS

7 545

Damian JURGA

 

 

SS-Scharführer

7 546

Karl WERTHWEIN

03.01.1902

294 278

SS-Haupsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

7 548

Wilhelm MUSEBRINK

06.03.1895

556 703

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

7 551

Willi KOCH

01.04.1895

223 635

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

7 552

Franz COERT

03.03.1905

130 366

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 555

Walter OSTHER

03.10.1908

271 940

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 557

Ludwig MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

7 563

Wilhelm KALB

 

 

SS-Scharführer

7 569

Ernst FRITZ

 

 

SS-Oberscharführer

7 570

Herbert ADLER

 

 

SS-Oberscharführer

7 577

Fritz ERDMANN

23.03.1900

482 844

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 580

Willy HARTMANN

11.01.1894

189 628

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

7 581

Johann BLAUL

 

 

SS-Hauptscharführer

7 589

Bruno NÖLDNER

05.06.1872

212 132

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 590

Georg SCHIKOWSKY

13.04.1896

189 136

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

7 594

Helmut BARGEL

22.01.1902

203 592

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

7 599

Karl-Theodor Frhr. von FIRCKS

19.04.1902

492 550

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

7 602

Herbert STRAUSS

30.07.1903

239 490

SS-Obersturmbannführer

7 612

Josef FIEBACK

21.07.1896

383 292

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

7 613

Adolf STENKE

06.01.1887

162 490

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

7 621

Franz SZYMA

27.01.1899

461 262

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 623

August FEHRING

 

 

SS-Scharfuhrer

7 627

Kurt AURAS

06.08.1906

322 215

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 629

Paul GOTTWALD

16.12.1895

332 203

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 638

August GEISTLER

 

 

SS-Scharführer

7 646

Otto HOFMAN

16.03.1896

145 729

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 32.06.1943 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

7 652

Fritz ERIWEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

7 653

Albert JÄGER

18.06.1897

149 198

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

7 654

Josef WENDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

7 656

Hans SCHEUENPFLUG

17.01.1901

69 311

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

7 657

Leonhard KURZENDÖRFER

02.10.1893

10 125

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

7 659

Karl FINK

09.11.1907

20 809

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

7 661

Georg HOLZMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 669

Alfred DÖTSCHEL

 

 

SS-Obersturmführer

7 682

Alfred WEYSSER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

7 687

Helmut REICH

22.03.1911

233 803

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

7 688

Heinrich SAUERBORN

21.06.1898

426 818

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

7 692

Georg VOGGENAUER

14.10.1897

264 666

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 698

Hans LIST

30.07.1901

676 664

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

7 702

Rudolf WENDEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

7 704

Josef BACHMANN

08.04.1898

339 608

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

7 706

Wilhelm DYROFF

21.12.1909

544 983

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

7 709

Arthur KNECHT

 

 

SS-Scharführer

7 711

August HOFFMANN

 

 

SS-Scharführer

7 719

Josef BERBERICH

 

 

SS-Oberscharführer

7 723

Karl STRUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 724

Friedrich STRUTH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

7 726

Johann HUND

 

 

SS-Scharführer

7 729

Fritz LECHLER

09.01.1912

404 975

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 741

Alois WILD

 

 

SS-Obersturmführer

7 743

Jakob SCHNITZER

 

 

SS-Oberscharführer

7 748

Franz INDINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

7 752

Josef WENISCH

 

 

SS-Scharführer

7 758

Jakob NEIDL

 

 

SS-Oberscharführer

7 761

Dr Fritz WISWESSER

18.02.1883

72 634

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

7 762

Gustav SULZER

17.12.1887

566 356

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

7 766

Ludwig MOHR

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

7 772

Heinrich RETHMEIER

28.12.1889

473 709

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

7 773

Friedrich SIEGEL

26.03.1900

18 876

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

7 777

Heinrich STIX

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

7 780

Richard LÄUBIN

16.05.1898

11 515

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

7 785

August RIEMER

11.09.1893

336 300

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

7 797

Fritz SCHNEDIER

15.12.1910

231 444

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

7 799

August SCHNURR

12.09.1895

336 303

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

7 800

Hans SCHNURR

 

 

SS-Oberscharführer

7 801

Hermann VOGT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

7 803

Karl WIEBER

09.11.1907

503 999

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

7 804

Hermann DECKEL

18.02.1901

359 285

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

7 813

Friedrich SCHÄNZLE

17.01.1898

37 507

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

7 814

Josef KALINOWSKI

23.12.1899

200 822

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

7 820

Ernst SCHMID

 

 

SS-Scharführer

7 821

Martin BOLLIN

 

336 522

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

7 825

Alfons STERN

03.01.1910

1 139 575

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

7 828

Heinrich SCHWEITZER

16.09.1903

473 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

7 832

Walter HILZ

 

 

SS-Scharführer

7 833

Joachim RUOFF

01.03.1911

500 273

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

7 841

Rudolf OEHM

23.09.1902

12 344

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

7 842

Johann BESSER

14.12.1901

409 847

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 844

Richard JOHN

09.09.1903

105 316

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 848

Horst SCHRÖDER

07.06.1907

427 168

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

7 852

Alfred HERZOG

 

 

SS-Scharführer

7 857

Johann BILLERBECK

21.12.1903

452 848

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 23.05.1945 r. (rozstrzelany)

7 859

Heinrich NOTTELMANN

10.11.1910

122 733

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

7 867

Werner GREVE

20.02.1907

180 206

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 872

Kurt TRAULSEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

7 875

Wilhelm GEUSSENHAINER

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

7 881

Willi KOESTER

 

 

SS-Mann

7 883

Wilhelm LÖDDING

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

7 884

August SCHEER

16.02.1887

540 232

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

7 893

Karl FIELITZ

13.10.1908

194 460

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

7 897

Julius LEUZE

 

 

SS-Oberscharführer

7 903

Hartwig NAGEL

24.02.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

7 916

Fritz BRAUNE

18.08.1907

416 080

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

7 923

Otto WEPPLER

31.03.1898

120 830

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

7 939

Franz KLEFFNER

02.06.1907

401 687

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 16.03.1945 r.

7 964

Peter ROTH

07.09.1891

3 787

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

7 965

Matthias ROTH

01.11.1893

557 185

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

7 966

Josef MOTZIN

 

 

SS-Hauptscharführer

7 987

Rudolf POPP

19.06.1910

138 759

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

7 992

Rudolf RIEMER

13.10.1901

218 296

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

7 996

Wilhelm SEIM

02.10.1896

556 541

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion