Numery cz³onków SS od 70 000 do 70 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

70 022

Kurt PISSOKE

 

 

SS-Rottenführer

70 025

Arthur WALTHER

 

 

SS-Hauptscharführer

70 080

Wilhelm HILLGENFELDT

 

 

SS-Unterscharführer

70 081

Ernst WITTE

15.03.1906

1 751 374

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

70 084

Richard KLINZMANN

05.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

70 114

Walther SCHARR

07.12.1903

13 661

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

70 130

Karl PÖRSCHMANN

 

 

SS-Scharführer

70 131

Berthold MARR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

70 139

Hans STURM

16.10.1905

555 262

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

70 145

Kurt GÄRTLEIN

 

 

SS-Unterscharführer

70 164

Albin KNOTT

11.02.1899

526 433

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.01.1940 r.

70 165

Dr Ehler BÖGE

14.04.1891

1 246 025

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

70 166

Jakob HANSEN

 

 

SS-Mann

70 171

Dr Alfred BLÜMM

01.10.1902

2 523 101

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

70 172

Dr Max SCHNEIDER

09.08.1904

14 779

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

70 173

Dr Karl MEISTER  (1)

23.08.1892

351 997

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

70 178

Dr Alfred KIEFERLE

27.12.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

70 181

Max MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

70 185

Stefan KELLERBAUER

11.12.1899

188 048

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.01.1940 r.

70 201

Wilhelm RUDHOLZER

29.04.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

70 203

Karl RIEDMÜLLER

 

 

SS-Mann

70 204

Alois REICHER

27.05.1914

3 213 034

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

70 205

Max REHRL

 

 

SS-Sturmmann

70 213

Hans LACKMEIER

 

 

SS-Mann
25.07.1941 r. - wykluczony z SS

70 222

Josef KRATZWOHL

28.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.01.1942 r.

70 235

Peter FISCHER

13.01.1912

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 29.04.1939 r.

70 236

Johann BREITENLOHNER

24.12.1902

1 722 563

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

70 266

Alois ZENDATH

 

 

SS-Rottenführer

70 297

Werner SCHMIDT

26.12.1901

2 713 149

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

70 299

Dr Franz IRSIGLER

09.09.1903

262 638

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

70 304

Dr Fritz JUNG

19.03.1893

1 002 831

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.09.1933 r.

70 307

Heinrich GARTENLÖHNER

08.03.1893

2 716 537

SS-Hauptsturmführer

70 325

Eugen RALL

26.02.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

70 328

Walter GREINER

 

 

SS-Sturmmann

70 329

Willy HACK

26.03.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

70 330

Hans WERNER

 

 

SS-Rottenführer

70 331

Willi PROSS

17.06.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

70 334

Otto IMHOF

04.03.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.09.1941 r.

70 335

Karl KLETT

19.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

70 350

Hans KUGLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

70 352

Franz KITTNER

 

 

SS-Untersturmführer

70 360

Herbert SCHOLZ

29.01.1906

505 786

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

70 363

Heinrich APPEL

18.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 05.07.1941 r.

70 364

Dr Julius JUNG

29.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 20.10.1944 r.

70 369

Adolf CONRADI

01.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

70 370

Karl ROCK

 

 

SS-Rottenführer

70 385

Ernst-August KRAG

20.02.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

70 394

Erich FENSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

70 396

Ernst BECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

70 407

Erich KÜNZEL

 

 

SS-Rottenführer

70 411

Rudolf NEUENDORF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

70 450

Otto MAYER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

70 452

Johann DOMIS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

70 460

Karl FRANK

 

 

SS-Mann

70 491

Alfons HALLANZY

 

 

SS-Sturmmann

70 499

Eugen BENDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

70 506

Otto ZUTTER

 

 

SS-Mann

70 520

Hans KUNTZ

 

 

SS-Mann

70 523

Werner THALE

16.06.1899

1 570 517

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

70 525

Willy DOLKE

10.05.1905

464 776

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

70 529

Heinrich MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

70 530

Karl GLÜCK

 

 

SS-Rottenführer

70 531

Paul BERG

 

 

SS-Mann

70 540

Friedrich KÜBLER

10.07.1909

3 270 505

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

70 541

Kurt RICKEN

04.02.1913

1 750 278

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

70 543

Gerhard RICHNER

 

 

SS-Mann

70 545

Jakob WOLK

 

 

SS-Obersturmführer

70 552

Willi HANDRICH

 

 

SS-Rottenführer

70 560

Wilhelm BRUBACHER

20.12.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

70 561

Otto KÖHLER

 

 

SS-Unterscharführer

70 562

Adolf LENHARD

30.07.1905

3 270 991

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

70 563

Willi KÜPPER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

70 569

Paul BARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

70 574

Reinhold GRAF

 

 

SS-Unterscharführer

70 584

Oskar FRANZ

 

 

SS-Rottenführer

70 590

Karl WADLINGER

 

 

SS-Mann

70 606

Ludwig WEILER

 

 

SS-Sturmmann

70 612

Albert SCHUMACHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

70 615

Julius VOLANDE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

70 616

Karl BUCHMANN

02.11.1892

633 478

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.01.1940 r.

70 618

Philipp FISCHER

09.06.1891

1 030 958

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

70 628

Gustav MÖLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

70 629

Franz DÖRHÖFER

05.01.1913

1 507 357

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

70 634

Heinrich GÖTZ

14.07.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

70 653

Hermann MOTZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

70 660

Alois EILERS

12.11.1903

2 470 465

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

70 667

Friedrich BOOSHOLZ

12.11.1890

2 161 099

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.01.1940 r.

70 686

Wilhelm WIRTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

70 704

Wilhelm SUBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

70 727

Herbert MÖCKEL

09.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

70 730

Walter KRODER

 

 

SS-Rottenführer

70 734

Max STROBEL

15.07.1912

1 317 368

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

70 745

Max SEITZ

 

 

SS-Sturmmann

70 749

Erich SACHS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

70 761

Heinz OELSNER

 

 

SS-Mann

70 779

Hans MÜLLER

 

 

SS-Mann

70 811

Kurt FLEMIG

 

 

SS-Sturmmann

70 826

Kurt FRANKE

13.06.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 19.01.1945 r.

70 844

Richard PRIMER

22.08.1894

1 690 257

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

70 845

Dr Alfred ECKARDT

08.04.1896

1 295 433

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

70 846

Dr Erhard STÜMER

11.03.1893

544 036

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

70 847

Dr Hans KINZEL

28.10.1900

872 012

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

70 849

Richard KERNER

 

 

SS-Oberscharführer

70 852

Gerhard HYLLA

 

 

SS-Rottenführer

70 861

Rudolf CICHON

 

 

SS-Scharführer

70 885

Hans ACHTELIK

 

 

SS-Rottenführer

70 890

Ernst KRIEBELER

03.11.1898

2 248 239

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

70 893

Viktor GURCK

 

 

SS-Rottenführer

70 934

Ernst KIELBASSA

19.01.1896

3 531 356

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

70 939

Arthur SCHUBERT

 

 

SS-Unterscharführer

70 945

Eugen NOWACK

 

 

SS-Oberscharführer

70 954

Emil SCHEGA

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

70 960

Franz STEÜR

 

 

SS-Unterscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 70 173 dla:
    SS-Obersturmbannführer - Dr Karl MEISTER
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Dr Alfred KIEFERLE, urodz. 27.12.1904 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion