Numery cz³onków SS od 72 000 do 72 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

72 000

Heinrich GLÖTZL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1944 r.

72 010

Richard WIEDERHOLD

08.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

72 012

Ekkehard BÜTTNER

07.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

72 034

Hubert MAST

11.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1943 r.

72 041

Werner TENBRINK

 

 

SS-Mann

72 049

Wilhelm BÖHME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

72 053

Albert RUDERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

72 055

August MARX

 

 

SS-Sturmmann

72 057

Ludger FALGER

 

 

SS-Sturmmann

72 058

Willy ALBERT

 

 

SS-Rottenführer

72 060

Fritz WISSEL

 

 

SS-Rottenführer

72 066

Wilhelm FRENTRUP

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

72 068

Hermann STIENKEMEIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

72 070

Ferdinand BRADT

 

 

SS-Rottenführer

72 084

Walter SCHULTZ

 

 

SS-Rottenführer

72 091

Hugo KLEINOW

 

 

SS-Scharführer

72 092

Oswald BREHMER

 

 

SS-Mann

72 102

Heinz REHDER

24.01.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

72 122

Johann BAUMGARTEN

08.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

72 124

Hans BECKMANN

 

 

SS-Unterscharführer

72 130

Adolf DIECKMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

72 136

Karlheinz MÜNSTER

24.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 13.08.1941 r.

72 138

Werner PESCHEL

 

 

SS-Mann

72 143

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

72 145

Fritz SCHÜLER

 

 

SS-Unterscharführer

72 149

Hans HAMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer

72 150

Gustav HILDEBRAND

 

 

SS-Unterscharführer

72 151

David HOLST

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

72 157

Helmuth MÖLLER

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

72 159

Karl ZABEL

 

 

SS-Sturmmann

72 168

Wilhelm STUHR

 

 

SS-Sturmmann

72 171

Günther ADOPLH

14.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

72 173

Ernst DAHLMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

72 190

Hans ENGELS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

72 196

Erich KETHEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

72 201

Karl von BOCK und POLACH

 

2 467 964

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
05.02.1936 r. opu¶ci³ SS

72 204

Hermann WÜLFKEN

 

 

SS-Rottenführer

72 207

Henry HINZ

12.08.1904

11 350

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

72 208

Gustav Adolf von WULFFEN

18.04.1878

556 972

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

72 217

Richard SEEDEN

 

 

SS-Rottenführer

72 219

Gustav DIEKMANN

01.04.1910

1 152 348

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

72 222

Fritz DARGES

08.02.1913

4 166 963

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

72 226

Wilhelm SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

72 228

Oskar ARLT

13.11.1896

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

72 231

Adolf REHM

 

 

SS-Oberscharführer

72 241

Hans STIBBE

08.07.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

72 244

Carl WILLENDORF

08.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

72 261

Karl HANSEN

27.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

72 262

Arthur HANSEN

 

 

SS-Sturmmann

72 265

Ewald BLUMHAGEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

72 271

August CARSTENS

06.07.1915

3 600 975

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
zgin±³ 19.06.1940 r.

72 284

Fritz-Martin KRUSE

20.04.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

72 289

Paul VOSS

14.03.1905

2 704 858

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

72 309

Johannes RATHJE

 

 

SS-Sturmmann

72 311

Adolf PETERS

 

 

SS-Sturmmann

72 316

Hans JACOBSEN

 

 

SS-Scharführer

72 324

Fritz BAHNSEN

 

 

SS-Sturmmann

72 325

Hermann WEBER

 

 

SS-Mann

72 335

Friedrich MINNEROP

16.07.1913

1 352 935

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

72 351

Marin WIECHMANN

05.10.1902

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

72 353

Karl DIERBACH

07.02.1911

307 641

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

72 355

Dr Kurt SCHRÖDER

14.12.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany w 1942 r. do stopnia SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

72 365

Albert STINNER

 

 

SS-Rottenführer

72 367

Willi SCHUBERT

19.10.1889

1 545 468

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

72 394

Reinhold WEGNER

20.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

72 408

Friedrich SCHATZKY

12.07.1891

762 639

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

72 414

Otto DIONIES

22.12.1993

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21,06,1943 r.

72 416

Egon RAST

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

72 419

Kurt ALISSAT

27.01.1900

2 640 881

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

72 423

Dr Hans Georg BALLARIN

15.08.1906

1 011 194

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

72 429

Walter GERICKE

 

 

SS-Unterscharführer

72 455

Ernst KLINGER

 

 

SS-Hauptscharführer

72 456

Fritz GRIESE

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

72 460

Franz FISCHER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

72 477

Otto RICHARD

 

 

SS-Unterscharführer

72 479

Fritz RUTZKY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

72 481

Otto TÜBCKE

22.05.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

72 485

Wilhelm RUST

 

 

SS-Unterscharführer

72 492

Kurt SCHMIDT

 

336 064

SS-Untersturmführer - awans w dniu 17.08.1934 r.
28.01.1936 r. wykluczony z SS

72 493

Johann RAFALSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

72 496

Friedrich BERNER

05.06.1891

1 552 268

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

72 497

Erich OBRIKAT

26.12.1891

892 727

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

72 510

Hans MAIWALD

 

 

SS-Sturmmann

72 512

Kurt STEINLAND

 

 

SS-Hauptscharführer

72 514

Martin BECKMANN

17.06.1903

535 439

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

72 521

Franz ALBRECHT

 

 

SS-Rottenführer

72 531

Wolfgang KÜHNS

09.08.1904

856 391

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

72 534

Georg LEHMANN

 

 

SS-Oberscharführer

72 548

Walter EICHNER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

72 559

Lothar MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

72 566

Richard GUTERMUTH

 

 

SS-Mann

72 584

Walter SCHRAMM

15.07.1909

2 317 636

SS-Obersturmführer

72 585

Adolf VOGEL

 

 

SS-Oberscharführer

72 617

Johannes KLADZIWA

 

 

SS-Scharführer

72 619

Ewald HENNIG

27.12.1896

1 733 083

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

72 624

Arthur CZEKOWSKI

08.06.1891

1 399 726

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

72 625

Fritz HOHENSEE

15.02.1907

934 984

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

72 629

Adolf VASEL

16.05.1902

875 799

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

72 630

Willi ROSIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

72 632

Heinz MÜNCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

72 637

Fritz DÜRCHEN

 

 

SS-Scharführer

72 641

Joachim THIELE

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

72 660

Kurt PRYSCHETZKI

 

 

SS-Rottenführer

72 665

Roman STUPIN

 

 

SS-Unterscharführer

72 682

Kurt RICHTER

 

 

SS-Rottenführer

72 683

Eberhard TÖPFER

01.09.1901

2 506 611

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

72 684

Hans POETHKO

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

72 689

Horst RICHTER

 

 

SS-Mann

72 703

Dr Ewald KLEIN

28.01.1902

1 428 150

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

72 710

Kurt GRUNOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

72 713

Kurt CZERWONKA

 

 

SS-Scharführer

72 714

Klaus BOENIG

30.06.1910

2 268 976

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

72 731

Max LAPPAT

21.07.1901

4 924 297

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

72 735

Heinrich HEMPLER

 

 

SS-Rottenführer

72 737

Erich GRONWALD

 

 

SS-Unterscharführer

72 752

Dr Wolfgang KRAUSS

28.10.1904

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

72 757

Kurt BIRREG

 

 

SS-Sturmmann

72 765

Georg BRANDECKER

 

 

SS-Unterscharführer

72 768

Helmut SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer

72 769

Gerhard SOMMER

 

 

SS-Scharführer

72 772

Fritz FIETKAU

14.03.1905

2 327 354

SS-Hauptsturmführer

72 774

Rudolf JUST

09.12.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

72 777

Ewald GUDDAT

18.10.1899

2 388 431

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

72 780

Gerhard MOSEL

01.03.1912

4 995 674

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

72 786

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

72 812

Willy BECKER

 

 

SS-Mann

72 814

Wolf BARTELEIT

08.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

72 819

Bruno HUHMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

72 823

Paul ARBANDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

72 834

Arthur HEBRON

07.11.903

1 040 088

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

72 851

Josef MAIER

27.05.1899

1 836 484

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

72 854

Emil HIRSCHFELD

31.07.1903

2 071 191

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

72 858

Oskar KRAUSE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

72 859

Robert MUTH

 

 

SS-Mann

72 866

Herbert BOHM

 

 

SS-Hauptscharführer

72 879

Siegfried WANDT

 

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

72 887

Paul KNIFFKA

 

 

SS-Mann

72 909

Ulrich GREIFELT

08.12.1896

1 667 407

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
awans w dniu 30.01.1944 r.

72 910

Hans DORN

13.02.1905

2 552 126

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.

72 912

Alois NICK

 

 

SS-Hauptscharführer

72 914

Ferdinand SCHÄFER

 

 

SS-Hauptscharführer

72 917

Karl GÖBEL

08.04.1901

1 484 303

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

72 918

Dr Erich KIRMAIER

04.05.1907

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

72 919

Otto HARZ

28.01.1902

2 249 288

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

72 920

Josef BERCHTOLD

 

 

SS-Rottenführer

72 922

Eugen MOTZ

 

 

SS-Scharführer

72 924

Gotthard OSTERRIEDER

 

 

SS-Sturmmann
21.04.1937 r. - wykluczony z SS

72 927

Matthias DREIER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

72 938

Fritz NATTERER

10.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

72 948

Fritz STANDHARTINGER

 

 

SS-Rottenführer

72 949

Josef EINSIEDLER

27.02.1900

200 128

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

72 952

Dr Adam STEINEBREY

24.09.1903

1 827 359

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

72 959

Albert UHL

 

 

SS-Mann

72 972

Johann NIEDERFEILNER

 

 

SS-Sturmmann

72 974

Johann NUSS

 

 

SS-Mann

72 978

Josef SCHMID

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

72 998

Rudolf SULZER

01.05.1910

389 897

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.