Numery cz³onków SS od 73 000 do 73 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

73 006

Heinrich WIPPER

17.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

73 039

Hugo Franz WOLF

07.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.08.1941 r.

73 041

Dr Walther STAHLECKER

10.10.1900

1 069 130

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 06.02.1941 r.

73 051

Alfred WOLTER

09.09.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

73 062

Kurt GAUWEILER

 

 

SS-Rottenführer

73 068

Matthias HUETZEN

 

 

SS-Sturmmann

73 069

Fritz HAUCH

02.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

73 073

August MEIER

08.10.1900

2 019 775

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

73 075

Rudolf FRANKE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

73 077

Fritz BEMMANN

 

 

SS-Sturmmann

73 080

Erich GARBE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

73 098

Karl Theodor SCHMITZ

04.03.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

73 103

Dr Wilhelm WAGNER

19.08.1900

2 231 274

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

73 104

Otto LINN

 

 

SS-Rottenführer

73 118

Adam HÖBEL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

73 126

Dr Hanns HIRSCH

04.04.1904

1 801 112

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

73 145

Emil GANJON

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

73 162

Fritz GRIESHEIMER

 

 

SS-Unterscharführer

73 166

Ludwig KLOTZ

09.11.1905

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

73 175

Emil GANJON

03.09.1908

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

73 176

Konrad STEINERT

04.05.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

73 177

Ludwig OLD

 

 

SS-Mann

73 180

Karl BEISEL

 

 

SS-Sturmmann

73 181

Philipp HALLSTEIN

27.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

73 202

Walther BORMANN

05.08.1897

406 878

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

73 204

Kurt GRAUPNER

 

 

SS-Rottenführer

73 207

Heinrich MÖLLER

 

 

SS-Mann

73 208

Franz OLESINSKI

 

 

SS-Sturmmann

73 233

Heinrich ZAPF

 

 

SS-Sturmmann

73 241

Heinrich WILHARM

17.01.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

73 245

Gustav VOGT

25.07.1905

1 265 021

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

73 246

Herbert WAHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

73 251

Ernst SEIFERT

 

 

SS-Oberscharführer

73 264

Heinz KRESS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

73 265

Friedrich RITTER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

73 276

Wilhelm ROBACZECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

73 277

Walter RAVE

 

 

SS-Sturmmann

73 285

Albert KÜTHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

73 293

Otto KARTHAUS

24.02.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

73 299

Hermann DUHME

 

 

SS-Sturmmann

73 310

Albert KREIKEBAUM

8.01.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

73 321

Peter BIERBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

73 347

Heinrich STUHLDREIER

 

 

SS-Untersturmführer

73 350

Hans BIRKHAHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

73 361

Martin WOLLSCHLAEGER

06.11.1912

1 449 797

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.

73 362

Erich WENDT

29.10.1901

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

73 374

Günther FISCHER

11.10.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

73 378

Otto BRENNEIS

03.07.1900

2 789 294

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

73 410

Karl SCHNEIDER

18.08.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

73 418

Fritz SCHUPPENER

 

 

SS-Rottenfuhrer

73 427

Anton SPIEKERMANN

 

 

SS-Mann

73 437

Matthias HAFFNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

73 441

Bernhard SCHONENBERG

 

 

SS-Mann

73 442

Heinrich GÜNTHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

73 463

Georg PIRSON

11.07.1891

792 930

SS-Hauptsturmführer

73 470

Walter WENZEL

11.11.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

73 475

Karl WEBER

 

 

SS-Sturmmann

73 476

Richard VOGEL

 

 

SS-Mann

73 492

Walter KIENEL

 

 

SS-Sturmmann

73 496

Herbert WIELERSKI

 

 

SS-Unterscharführer

73 509

Kurt ANDERSON

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

73 518

Rudolf FAHLBUSCH

 

 

SS-Sturmmann

73 522

Bruno KNORR

 

 

SS-Mann

73 525

Kurt EICKER

 

 

SS-Mann

73 529

Herbert SCHWIEDEPS

20.08.1899

2 954 461

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

73 535

Christian STEINWEDEL

 

 

SS-Mann

73 536

Hans WERNER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

73 550

Josef IFKOWITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

73 552

Fritz HONSEL

 

 

SS-Unterscharführer

73 560

Adolf SCHLIEKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

73 564

Heinrich REINECKE

 

 

SS-Mann

73 567

Heinrich OHMS

 

 

SS-Mann

73 582

Ernst SOHNS

 

 

SS-Mann

73 583

Karl ROHDE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

73 584

Friedrich POLLMAC

16.12.1891

2 374 622

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

73 613

Walter MIEHE

 

 

SS-Unterscharführer

73 618

Fritz ANDRESEN

 

 

SS-Rottenführer

73 623

Wolf von KNOBLAUCH

30.01.1904

1 102 236

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

73 626

Hugo HEIBECK

27.02.1897

1 011 576

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

73 629

Gustav BRAUN

05.08.1903

1 400 484

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

73 633

Alfred WARTIG

27.08.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

73 654

Joachim PAUL

27.05.1914

1 127 710

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 16.08.1941 r.

73 660

Horst ALBERT

 

 

SS-Mann

73 666

Paul PÖHLER

21.11.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.02.1943 r.

73 696

Herbert KULETZKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

73 720

Helmuth WEINHARDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

73 736

Albert FISCHER

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

73 747

Walter ANDERS

 

 

SS-Rottenführer

73 753

Rudolf NAUMANN

05.04.1911

757 679

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

73 754

Erich FROMMHAGEN

27.02.1912

4 330 301

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

73 759

Herbert SCHOBER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

73 769

Herbert VESTEWIG

 

 

SS-Unterscharführer

73 776

Gerhard GEORGI

 

 

SS-Sturmmann

73 780

Fritz WÖHLE

20.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

73 782

Fritz SCHMIDT

26.03.1914

2 001 017

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

73 790

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

73 792

Norbert BISCHOF

06.02.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

73 797

Otto PFEIFFER

 

 

SS-Rottenführer

73 818

Walter HORENBURG

22.12.1904

1 265 921

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

73 820

Otto MYLIUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

73 829

Hermann BANSE

 

 

SS-Sturmmann

73 840

Herbert LIPPMANN

22.10.1905

1 569 042

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

73 841

Otto KÜSTER

08.01.1908

668 271

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

73 844

Heinz HARTMANN

02.09.1909

1 568 876

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

73 878

Willi MIETHE

 

 

SS-Mann

73 910

Alfred OEHMICHEN

 

 

SS-Rottenführer

73 947

Emil VERWORNER

 

 

SS-Mann

73 964

Friedrich (Fritz) DUNKER

14.03. 1903

142 674

SS-Oberscharführer, oraz
SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

73 979

Fritz RITSCHER  (1)

26.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

73 983

Siegfried KUBITZSCH

21.11.1914

2 775 483

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

73 990

Walter MAUDRICH

 

 

SS-Untersturmführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 73 979 dla:
    SS-Obersturmführer, oraz SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - Fritz RITSCHER
    SS-Oberscharführer der Waffen-SS - Werner FASSEL


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion