Numery cz³onków SS od 75 000 do 75 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

75 002

Alfred MEHLING

 

 

SS-Rottenführer

75 015

Ernst MUHS

19.11.1894

136 651

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

75 017

Johannes KRAUS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

75 024

Heinz GEHRMANN

24.07.1910

2 399 577

SS-Hauptsturmführer

75 048

Kurt ERB

28.11.1909

1 593 527

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1942 r.

75 056

Dr Gerog KEIM

06.12.1899

1 821 981

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

75 113

Albert ARENTZ

 

 

SS-Rottenführer

75 121

Walter REIS

 

 

SS-Sturmmann

75 133

Konrad LENZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

75 226

Gerhard HILDEBRAND

 

 

SS-Sturmmann

75 227

Emil DEMMER

 

 

SS-Mann

75 233

Franz GOERGEN

 

 

SS-Mann

75 254

Hans SCHAAF

04.01.1906

1 834 448

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

75 267

Josef SPRINGER

26.01.1907

2 037 479

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

75 273

Heinz PRACHT

 

 

SS-Mann

75 298

Richard DANNEWITZ

29.03.1910

183 565

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

75 344

Otto HEINE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

75 354

Gerhard LORENZ

 

 

SS-Unterscharführer

75 371

Hermann BOSSE

 

 

SS-Unterscharführer

75 374

Werner ZAMICHIEI

 

 

SS-Sturmmann

75 378

August HAASE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

75 395

Karl GÜNTHER

05.04.1908

706 181

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

75 398

Walter WAWER

 

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

75 421

Fritz DIRKSEN

 

 

SS-Rottenfuhrer

75 434

Oswin SCHREIBER

02.08.1888

2 847 976

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

75 443

Eisse de VRIES

17.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

75 444

Friedrich WICHARDS

 

 

SS-Unterscharfuhrer

75 450

Fritz PAESKE

18.06.1898

2 658 682

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

75 486

Friedhelm JEHN

12.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

75 496

Rudi WITTIG

 

 

SS-Sturmmann

75 499

Ulrich TODTENHAUPT

06.08.1905

867 570

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

75 502

Albert SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

75 506

Herbert DOST  (1)

22.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w ndiu 21.06.1943 r.

75 511

Ernst BARNER

 

 

SS-Mann

75 515

Helmut GERLACH

 

 

SS-Rottenführer

75 533

Hermann MICHAELIS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

75 536

Dr Adolf KRAEMER

23.03.1898

1 053 145

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

75 539

Hugo GROSSMANN

25.09.1887

717 818

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

75 545

Bruno HEUSSLER

08.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1942 r.

75 548

Otto MAIER

 

 

SS-Sturmmann

75 565

Josef LEHNER

10.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

75 573

Karl GAISSER

08.10.1898

2 297 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

75 575

Max SCHMID

01.06.1903

2 249 351

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

75 580

Konrad ANDREÄ

14.01.1883

2 249 253

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

75 582

Josef AIGNER

16.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

75 584

Ernst DRESSLER

11.10.1894

1 581 820

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

75 587

Max SEEFRIED

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

75 591

Josef FISCHER

20.09.1891

1 553 597

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

75 595

Martin GAMBÖCK

17.02.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

75 597

Günther WALTZ

29.04.1913

1 553 748

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1940 r.

75 603

Josef KRÄNZLE

 

 

SS-Rottenführer

75 617

Josef GEBERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

75 623

Dr Walther STITZINGER

02.05.1895

3 201 520

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

75 629

Synesius HAHN

31.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

75 660

Franz SAMMÜLLER

25.05.1902

3 490 475

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

75 661

Fritz JÄHNICHEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

75 664

Dr Ernst BAUER

24.07.1902

1 869 341

SS-Hauptsturmführer

75 667

Ernst DIETMAR

 

 

SS-Unterscharführer

75 670

Karl LÜTGENS

 

 

SS-Unterscharführer

75 674

Hans HASSELBACHER

 

 

SS-Oberscharführer

75 688

Wilhelm HÜLF

01.09.1907

2 714 034

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

75 693

Kurt BÖHNER

 

 

SS-Unterscharführer

75 694

Dr Fritz NEUKAM

17.07.1911

3 938 524

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

75 697

Hans REITMEIER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

75 707

Hermann SEIDERER

24.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

75 723

Franz DIETZ

 

 

SS-Sturmmann

75 727

Karl GLUECKERT

 

 

SS-Mann

75 728

Hans AUER

 

 

SS-Unterscharführer

75 730

Christoph GUCKENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

75 737

Rudolf VORLÄUFER

19.06.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

75 741

Jean MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

75 755

Georg RAGATI

 

 

SS-Scharführer

75 762

Karl EIRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

75 765

Hans VOIT

 

 

SS-Unterscharführer

75 772

Ludwig THEN

 

 

SS-Unterscharführer

75 775

Georg BUCHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

75 779

Leonhard NAGEL

10.06.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

75 784

Christoph SCHIRMER

 

 

SS-Oberscharführer

75 799

Paul DORLÖCHTER

12.05.1905

790 202

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

75 800

Karl VOGEL

23.01.1908

3 176 238

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

75 806

Fridolin MÖTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

75 816

Heinrich HOFMANN

24.02.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

75 819

August SCHÖRK

05.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 30.11.1944 r.

75 822

Wilhelm FRIESER

 

 

SS-Mann

75 834

Leo KRIEGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

75 839

Hans MURSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

75 850

Ottmar KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

75 859

Georg SCHMITT

 

 

SS-Sturmmann

75 869

Franz BRIGEL

30.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

75 872

Konrad RÜHL

22.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

75 890

Dr Richard FRANK

19.03.1893

3 180 315

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
18.03.1938 r. odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

75 900

Hermann BEHRENDT

 

 

SS-Sturmmann

75 910

Wilhelm SCHMITT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

75 911

Hans RAPS

13.01.1910

1 890 450

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

75 918

Andreas STRUBINSKY

26.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

75 922

Wolfgang SCHNEIDER

14.07.1914

1 843 498

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

75 948

Philipp GRIMM

01.04.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

75 965

Martin STREITENBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

75 971

Josef VOGTS

04.10.1880

1 270 048

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

75 975

Bernhard SCHILLINGS

 

 

SS-Mann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 75 506 dla:
    SS-Hauptsturmführer, oraz SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - Herbert DOST
    SS-Rottenführer der Waffen-SS - Joachim BECKER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion