Numery cz³onków SS od 76 000 do 76 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

76 030

Hermann GOTTLIEB

 

 

SS-Sturmmann

76 032

Theodor GOTTLIEB

 

 

SS-Rottenführer

76 035

Friedrich RÜSCHENSCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

76 040

Franz ÄNGENHEYSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

76 043

Erich SCHULTE-KULKMANN

22.12.1906

2 789 120

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

76 080

Alfons SCHREUR

 

 

SS-Mann

76 102

Rolf GAUTZSCH

 

 

SS-Rottenführer

76 115

Fritz ROSS

 

 

SS-Mann

76 198

Erich WEINERT

17.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

76 201

Walter KRAHN

 

 

SS-Mann

76 204

Heinrich SCHMIDT

29.05.1914

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 28.02.1937 r.

76 205

Willi BRAUN

08.01.1912

1 429 237

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

76 214

August DÖLLGAST

16.04.1891

1 346 677

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

76 217

Richard MÜHLHAUS

 

 

SS-Mann

76 226

Heinrich SOMMER

 

 

SS-Sturmmann

76 228

Helmut SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

76 240

Kurt KNAPP

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

76 244

Fritz SCHÄFER

 

 

SS-Sturmmann

76 257

Johann EIDENS

24.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 21.03.1945 r.

76 272

Alois DEGEN

 

 

SS-Sturmmann

76 283

Walter LIPPS

 

 

SS-Sturmmann

76 308

Heinrich SCHULER

 

 

SS-Scharführer

76 338

Nikolaus JUNGMANN

 

 

SS-Unterscharführer

76 363

Nikolaus BECKER

 

 

SS-Mann

76 369

Willi BECKER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

76 372

Anton BRIMER

 

 

SS-Mann

76 380

Josef KUGEL

 

 

SS-Mann

76 387

Johann KIESGEN

 

 

SS-Rottenführer

76 399

Paul KRÄMER

 

 

SS-Sturmmann
08.03.1939 r. - wykluczony z SS

76 416

Alexander GERHARDS

 

 

SS-Rottenführer

76 451

Josef RILES

 

 

SS-Sturmmann

76 453

Wilhelm THIEL

 

 

SS-Unterscharführer

76 458

Walter HOFFRANZEN

 

 

SS-Mann

76 460

Wilhelm TRAPP

 

 

SS-Rottenführer

76 491

Rudolf PREIS

 

 

SS-Mann

76 497

Josef CASPER

11.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

76 512

Willi HÖBEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

76 519

Fritz WEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

76 534

Willi EMMERICH

 

 

SS-Oberscharführer

76 542

Emil SCHMIDT

22.02.1891

1 100 971

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

76 548

Georg KIRSCH

06.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

76 556

Robert BARTHEL

09.09.1906

1 404 390

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 20.08.1944 r.

76 559

Ernst BORSUM

07.12.1905

1 404 389

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

76 560

August BREUER

 

 

SS-Unterscharführer

76 561

Heinrich BROCKMANN

 

 

SS-Untersturmführer

76 581

Wilhelm BOLWIN

 

 

SS-Untersturmführer

76 592

Kurt STÜBER

 

 

SS-Obersturmführer

76 597

Hans SIEBEN

17.07.1912

2 170 694

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

76 598

Emil WALTA

 

 

SS-Sturmmann

76 603

Heinrich VOIGT

24.09.1895

324 821

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

76 616

Karl BRÄMER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

76 628

Werner OSTERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

76 637

Hermann KOETZOLD

07.05.1994

41 233

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 06.08.1944 r.

76 639

Hans KUNDE

19.05.1908

1 315 993

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.02.1942 r.

76 651

Friedrich JÜRGENS

14.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

76 661

Herbert ZISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

76 664

Heinrich BERGFELD

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

76 681

Friedel STEINBRINK

 

 

SS-Mann

76 713

Friedrich RUMPF

 

 

SS-Mann

76 721

Friedrich CHRISTOFFER

10.12.1900

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

76 730

Ludwig JÜRDENS

 

 

SS-Unterscharführer

76 738

Fritz WOLPER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

76 747

Otto MYLIUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

76 756

Ludwig GAWOLEK

 

 

SS-Rottenführer

76 759

Gustav SCHOMBURG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

76 768

Martin KREICHELT

 

2 374 947

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
03.08.1935 r. - wykluczony z SS

76 769

Ernst HELM

 

 

SS-Mann

76 770

Willi HEITMANN

 

 

SS-Sturmmann

76 774

Hans OERTEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

76 780

Walter APPUN

 

 

SS-Untersturmführer

76 781

Paul ALEITH

 

 

SS-Mann

76 784

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

76 797

Hans MÜLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

76 803

Karl HOHEISEL

 

 

SS-Mann

76 821

Wilhelm LOEHR

 

 

SS-Rottenführer

76 844

Konrad FREYTAG

 

 

SS-Scharführer

76 850

Karl SCHNERR

14.06.1908

2 856 542

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

76 860

Walter LESSMANN

06.02.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

76 874

Erich PARADIES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

76 875

Karl HOLLANDER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

76 879

Dr Adolf ERTL

24.04.1880

383 571

SS-Hauptsturmführer
22.04.1938 r. - wykluczony z SS

76 905

Kurt BETHKE

 

 

SS-Unterscharführer

76 913

Hermann BOLDT

 

 

SS-Rottenführer

76 917

Walter HANEBAUM

 

 

SS-Rottenführer

76 929

Johannes MZIK

28.08.1897

2 829 641

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

76 942

Otto KRACKE

 

 

SS-Rottenführer

76 944

Johann OED

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

76 945

Hans-Helmut BREDEHÖFT

05.03.1905

3 261 716

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

76 946

Friedrich Albert von HORN

29.10.05

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940

76 951

Karl KÜHL

 

 

SS-Rottenführer

76 963

Julius BAYER

 

 

SS-Rottenführer

76 971

Max HOPP

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

76 972

Bernhard KNUST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

76 980

Werner BORCHERS

16.12.1908

709 005

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

76 982

Paul DLUGI

 

 

SS-Mann

76 993

Heinrich SCHMIEDEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

76 998

Konrad PICKHARD

12.06.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion