Numery cz³onków SS od 77 000 do 77 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

77 004

Willi BORCHERT

31.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

77 031

Karl KREUKEMEYER

 

 

SS-Mann

77 042

Karl SCHADOWSKI

23.08.1908

106 275

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

77 044

Hans EICHOLT

11.04.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 047

Johann HARBERS

 

 

SS-Mann

77 049

Karl KRANENKAMP

 

 

SS-Mann

77 067

Gerhard KORTKAMPF

26.08.1912

572 902

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 074

Hugo STELZER

15.09.1901

1 776 434

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1941 r.

77 080

Johann BUSS

 

 

SS-Mann

77 082

Hermann ERFKAMP

10.06.1906

3 058 546

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

77 105

Hermann BENN

 

 

SS-Rottenführer

77 107

Kurt WERNER

 

 

SS-Mann

77 129

Karl BOHMANN

17.02.1904

1 923 845

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

77 132

Edmund MARB

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

77 139

Peter SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

77 143

Kurt BECK

 

 

SS-Mann

77 150

Fritz RAFFELSBAUER

13.04.1910

4 687 457

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

77 151

Dr Günther REINECKE

18.04.1908

3 257 841

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 156

Robert KOCH

 

 

SS-Unterscharführer

14.12.1938 r. - wykluczony z SS

77 161

Wolfgang LANGENFASS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

77 170

Josef HAMACHER

16.01.1904

4 690 968

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

77 176

Georg WÜST

18.06.1908

2 949 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

77 177

Eduard GASSMANN

 

 

SS-Oberscharführer

77 179

Hans HELM

30.06.1909

3 204 999

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

77 183

Andreas WIERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

77 190

Karl FISCHER

 

 

SS-Sturmmann

77 192

Georg BINDL

22.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

77 194

Eugen MEYER

27.06.1910

1 146 016

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

77 206

Leonhard WITTMANN

31.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 27.11.1944 r.

77 227

Johann WACHTER

24.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 19.12.1944 r.

77 233

Anton SCHRANKENMÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

77 234

Wilhelm MAYER

05.03.1902

3 064 965

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

77 238

Heinrich SCHAAD

30.01.1897

3 065 032

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

77 241

Dr Alexander HELMLING

08.05.1892

507 593

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 250

Albert HEIDER

06.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

77 252

Kronhelm TRÜLZSCH

 

 

SS-Mann

77 254

Jakob SCHNEIDER

10.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

77 259

Gottfried GRONAUER

 

 

SS-Mann

77 265

Dr Sebastian MERKL

05.01.1909

3 064 970

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

77 267

Anton BESLER

 

 

SS-Mann

77 275

Georg DOBMAIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

77 283

Albert UEBELHÖR

 

 

SS-Mann

77 293

Ludwig BRAEU

 

 

SS-Unterscharführer

77 299

Wilhelm KEPPELER

16.01.1900

3 549 900

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

77 311

Karl WAHL

 

 

SS-Rottenführer

77 320

Albert RICHTER

 

 

SS-Sturmmann

77 325

Georg BARTENSCHLAGER

30.07.1912

4 390 372

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

77 327

Erwin SCHMID

 

 

SS-Oberscharführer

77 336

Walter THUNIG

09.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 342

Josef SINSEDER

 

 

SS-Rottenführer

77 343

Josef BESENDORFER

17.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

77 345

Wolfgang LEONHARDT

31.01.1914

3 289 215

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 13.08.1941 r.

77 346

Friedrich SCHAUFLER

12.12.1901

1 860 914

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r., oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

77 348

Friedrich SCHENKEL

21.06.1911

2 249 234

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1940 r.

77 349

Wilhelm GEISENHOF

 

 

SS-Rottenführer

77 360

Hans DORR

07.04.1912

4 201 019

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 18.08.1944 r.
zgin±³ 21.03.1945 r.

77 362

Johann BITTEL

 

 

SS-Mann

77 371

Benedikt WEGMANN

 

 

SS-Oberscharführer

77 373

Fritz HÄRING

14.06.1908

3 287 556

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

77 377

Josef DEGENHART

18.04.1908

3 287 553

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

77 379

Viktor ZOLLER

22.06.1912

3 287 569

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.
stracony 21.05.1947 r.

77 389

Hermann SCHERTEL

 

 

SS-Oberscharführer

77 403

Georg SCHNÖLLER

 

 

SS-Unterscharführer - wykluczony z SS w 1935 r.

77 407

Franz FILLEBÖCK

26.04.1911

1 763 394

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 26.06.1944 r.

77 417

Ignatz SCHINDELE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

77 431

Mathias GRAF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

77 464

Anton GRAF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

77 472

Rudolf BLEI

 

 

SS-Sturmmann

77 473

Andreas AICHELE

09.03.1902

3 064 807

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

77 478

Andreas INHOFER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

77 490

Raimund HASLER

 

 

SS-Unterscharführer

77 491

Alois GANGLER

 

 

SS-Sturmmann

77 506

Dr Heinrich RÜBEL

17.06.1910

2 252 655

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

77 510

Karl KRICK

 

826 240

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.08.1934 r.
08.03.1936 r. wykluczony z SS

77 516

Georg Robert BESSLEIN

14.12.1911

2 241 638

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

77 517

Dr Otto DIPPELHOFER

03.03.1909

2 243 882

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

77 518

Lorenz EBERHARTINGER

09.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

77 524

Kurt SCHRÖDER

15.07.1912

1 553 683

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

77 529

Josef KLEIN

21.03.1909

2 243 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.

77 536

Albert JACKER

 

 

SS-Unterscharführer

77 541

Josef BIRKENEDER

 

 

SS-Mann

77 542

Josef KASBERGER

 

 

SS-Rottenführer

77 548

Hans HOEGNER

07.02.1897

333 568

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

77 550

Otto URMANN

 

 

SS-Rottenführer

77 558

Josef PAINTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

77 559

Hans KEHRER

07.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

77 569

Xaver SUESS

 

 

SS-Unterscharführer

77 588

Anton CLEMENTE

10.07.1912

254 067

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

77 589

Josef PFANZELT

 

 

SS-Sturmmann

77 590

Anton JAHN

 

 

SS-Sturmmann

77 600

Peter STEINDL

 

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 597

Georg MAYRL

09.06.1904

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 21.01.1945 r.

77 632

Leo WALLETER

 

 

SS-Unterscharführer

77 635

Georg BLECKWENN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

77 638

Josef GROSS

07.10.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

77 653

Xaver FESENMAYER

 

 

SS-Rottenführer

77 660

Peter STEINDL

03.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 664

Günther WEINHOLD

 

 

SS-Rottenführer

77 689

Josef WIEDEMANN

16.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

77 692

Georg SCHMID

 

 

SS-Sturmmann

77 694

Michael WECKERLEIN

08.05.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
zgin±³ 10.02.1943 r.

77 702

Alois MOOSLECHNER

16.06.1912

1 928 057

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1943 r.

77 706

Josef LEICHTL

08.11.1888

2 944 297

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

77 737

Georg ENGELSCHALL

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

77 741

Ludwig BUSCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

77 742

Xaver BRANDNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

77 746

Johann DEMHARTER

03.09.1906

3 208 320

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.12.1942 r.

77 753

Josef KAGERER

07.05.1896

332 517

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

77 757

Xaver BERGMÜLLER

 

 

SS-Mann
18.08.1941 r. - wykluczony z SS

77 762

Hans BÜCHL

28.05.1899

2 941 503

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

77 765

Dr Rudolf SECHSER

24.10.1904

1 343 669

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

77 771

Josef SCHLEDERER

19.04.1894

1 930 631

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

77 772

Karl WREDE

27.08.1892

1 727 058

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

77 784

Paul NIEDERMEIER

 

 

SS-Mann

77 785

Felix KLIMPERT

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

77 790

Helmut STUTZKE

26.08.1911

1 397 580

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

77 792

Walther BEUMELBURG

04.10.1894

2 711 088

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.03.1938 r.

77 800

Heinrich BOHRMANN

18.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

77 813

Rudolf CREUTZ

06.04.1896

2 367 675

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

77 815

Willy BORBONUS

06.08.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

77 823

Karl STOLL

 

 

SS-Unterscharführer

77 837

Walter LANG

01.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

77 840

Dr Christian BAUMANN

23.10.1906

2 396 229

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

77 843

Hans MERZ

07.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

77 859

Walter HARTENFELS

 

 

SS-Sturmmann

77 866

Dr Wilhelm SCHÄF

06.08.1889

1 093 816

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

77 868

Erich DIELMANN

16.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

77 877

Willi LATTER

08.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 22.12.1944 r.

77 879

Dr Karl LIESEAU

14.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 07.01.1943 r.

77 881

Hermann GRUBER

 

 

SS-Rottenführer

77 894

Dr Franz FAUST

04.10.1895

3 494 996

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

77 921

Ernst BENACK

30.01.1912

1 794 050

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

77 929

Eduard ENGENOLF

 

 

SS-Rottenführer

77 935

Alois SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

77 943

Dr Theodor KLEIN

02.06.1907

416 566

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

77 944

Albert STOLL

 

 

SS-Mann
04.12.1936 r. - wykluczony z SS

77 995

Peter SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion