Numery cz³onków SS od 78 000 do 78 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

78 004

Ludwig BLIES

22.02.1892

1 662 092

SS-Oberführer, oraz
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

78 007

Adolf HOF

29.06.1905

1 230 311

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

78 009

Philipp HILLGÄRTNER

03.03.1905

1 230 313

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.02.1940 r.

78 013

Ludwig WAGNER

25.07.1897

692 265

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

78 024

Erich WEINSHEIMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 031

Otto HEMPFLING

06.11.1912

343 438

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

78 048

Werner REGNER

28.05.1913

2 601 522

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

78 067

Friedrich HILDEBRANDT

 

 

SS-Sturmmann

78 070

Emil SCHWIEWECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

78 073

Heinrich GERWERT

15.04.1912

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

78 093

Karl MALOHN

 

 

SS-Scharführer

78 099

Eberhard BÖCKER

15.06.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
29.06.1941 r. - zgin±³ w wypadku

78 100

Willi GROTE

08.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

78 120

Wilhelm BAUMÖLLER

 

 

SS-Mann

78 144

Hermann BECH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

78 147

Wilhelm WOLFF

17.02.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

78 154

Franz BLOCK

 

2 754 032

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
04.11.1936 r. - wykluczony z SS

78 155

Dr Josef SATTELMAIR

02.12.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

78 168

Otto BUSCHE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

78 187

Wilhelm HABERKAMP

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

78 199

August MENSING

 

 

SS-Sturmmann

78 218

Herbert WINDHORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

78 236

Heinrich FREISE

 

 

SS-Rottenführer

78 238

Ansgar DUEKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

78 254

Franz CALLSEN

11.11.1915

5 179 600

SS-Oberscharführer

78 266

Ludwig ALBRECHT

 

 

SS-Sturmmann

78 268

Wilhelm BRASE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

78 271

Alfons SCHLAMM

 

 

SS-Unterscharführer

78 285

Bernhard BRINKMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

78 296

Robert BARTELS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 313

Kurt FUHRMANN

01.12.1898

1 901 152

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

78 319

Hermann HARTMANN

 

 

SS-Mann

78 325

Erich SCHELM

11.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

78 332

Richard FUHRMEISTER

 

 

SS-Mann

78 333

Hermann VOGES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

78 336

Otto CRAMM

22.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

78 351

Henning WOEHLER

 

 

SS-Scharführer

78 355

Max OCHOISKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

78 364

Otto HÄSELER

 

 

SS-Sturmmann

78 368

Hermann DIENELT

 

 

SS-Rottenführer
01.04.1940 r. - wykluczony z SS

78 373

Albert SCHINDLER

 

 

SS-Unterscharführer

78 419

Julius HANSEN

 

1 177 218

SS-Untersturmführer - awans w dniu 23.03.1934 r.
22.11.1934 r. - wykluczony z SS

78 421

Johannes STACKMANN

 

 

SS-Oberscharführer

78 447

Günter JÖRDENS

18.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.11.1944 r.

78 464

Friedrich RISCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

78 477

Johann WILKEN

 

 

SS-Mann

78 478

Ewald WILKENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 484

Heinke BENTS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

78 490

Karl NUSSWALDT

22.07.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

78 493

Georg TYARDTS

 

 

SS-Mann

78 502

Otto SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

78 534

Emil HARDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

78 544

Christian BOEHME

 

 

SS-Mann

78 551

Dr Ernst-Günther KRÜGER

25.05.1905

2 752 317

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

78 552

Hugo LAFARZIK

 

 

SS-Sturmmann

78 563

Dr Otto THOMSEN

03.11.1895

959 579

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

78 564

Eggert REIMERS

28.01.1886

1 442 437

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

78 569

Hans RIESTADT

 

 

SS-Unterscharführer

78 584

Willi BASTUCK

 

 

SS-Scharführer

78 592

Paul GASTROCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 594

Otto NIES

16.10.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

78 602

Hans OLDENBURG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

78 604

Karl KRAHL

08.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

78 607

Franz RÖTTMER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

78 629

Kurt VOIGT

 

 

SS-Unterscharführer

78 641

Friedrich SCHRÖDER

17.01.1894

3 076 777

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

78 646

Alfred JAHNS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

78 651

Karl DIETZEL

28.06.1903

1 400 523

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

78 657

Hermann WILLERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

78 659

Reinhold DEWOR

 

 

SS-Unterscharführer

78 663

Fritz HOFFMANN

 

 

SS-Scharführer

78 665

Fritz MERTEN

 

 

SS-Rottenführer

78 669

Wilhelm GAAB

 

 

SS-Unterscharführer

78 689

Hans ZIMMERMANN

19.01.1907

2 264 783

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

78 708

Fritz HEIN

03.04.1908

62 316

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

78 716

Paul ZUMMACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 721

Friedrich ZIMMERMANN

21.04.1900

3 675 998

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

78 734

Alois ADAMCZYK

18.03.1904

 

SS-Hauptsturmführer
wykluczony z SS w 1941 r.

78 745

Arthur WELKE

30.10.1911

2 515 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

78 759

Boto SCHARNWEBER

29.05.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

78 763

Karl MÜLLER

22.09.1907

151 993

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

78 765

Alfred KALLIES

 

 

SS-Sturmmann

78 767

Wilheelm PIEHL

 

 

SS-Rottenführer

78 769

Fritz WEDELL

22.02.1912

4 330 458

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

78 774

Hubert BARSCH

 

 

SS-Mann

78 779

Georg PEST

04.03.1896

1 135 954

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

78 785

Alfred NÄSER

13.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

78 786

Harry SCHULZE

19.04.1903

381 706

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

78 795

Hans ZIMMER

 

1 294 153

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.05.1934 r.
11.12.1935 r. - wykluczony z SS

78 797

Hans VOTSCH

08.01.1909

347 436

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

78 811

Alfred SYRE

23.03.1890

178 085

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

78 813

Johann ERNST

02.05.1910

3 208 006

SS-Obersturmführer

78 815

Ferdinand LEHNER

 

 

SS-Unterscharführer

78 817

Fritz GREINDL

20.09.1911

4 166 969

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

78 818

Josef KURZEDER

 

 

SS-Rottenführer

78 841

Jakob KOMMER

13.11.1897

253 184

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
w 1940 r. przenosi siê do Wechrmahtu
zgin±³ 19.10.1941 r.

78 856

Walter LETTENBAUER

08.04.1910

255 799

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

78 866

Valentin THUNN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 871

Dr Ferdinand SCHLEMMER

20.01.1898

4 821 137

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21 02.1937 r.

78 877

Georg RUPP

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

78 879

Georg SEITZ

27.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

78 896

Georg KRATZER

 

 

SS-Rottenführer

78 926

Peter THIELE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

78 927

Joachim ERNST

13.08.1895

1 490 125

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

78 928

Otto LAUTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

78 929

Hermann RIEG

 

 

SS-Rottenführer

78 937

Heinrich PFUSCH

07.02.1905

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1943 r.

78 940

Walter NIEDEREHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 944

Egbert BURANDT

19.09.1889

2 367 636

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 945

Dr Friedrich ECKERMANN

15.09.1894

2 367 753

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

78 948

Joachim SIEBERT

06.12.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 06.11.1944 r.

78 963

Wilhelm SCHNEIDER

16.08.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1941 r.

78 964

Benno DLABEL

29.04.1906

1 321 201

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 16.07.1944 r.

78 974

Willi NEES

30.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

78 984

Hans TRAUT

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.07.1944 r.

78 989

Karl SCHOPP

10.02.1904

2 602 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

78 998

Paul LEHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 -2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion