Numery cz³onków SS od 79 000 do 79 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

79 009

Georg GRASMÜCK

 

 

SS-Oberscharführer

79 015

Karl BECHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

79 019

Wilhelm REIBERT

 

 

SS-Mann

79 023

Karl KAUS

30.05.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

79 032

Alfred GRIEGER

 

 

SS-Rottenführer

79 033

Heinrich HAHN

 

 

SS-Sturmmann

79 037

Paul SCHÜRMANN

 

 

SS-Sturmmann

79 038

Fritz BRAUCKMANN

18.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

79 039

Erich FISCHER

 

 

SS-Rottenführer

79 087

Louis EVERS

14.12.1912

1 754 403

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

79 101

Henry SOFAHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

79 113

Helmut NEUMANN

 

 

SS-Untersturmführer

79 117

Friedrich MÜNCH

 

 

SS-Rottenführer

79 118

Ludwig KÖTTING

 

 

SS-Rottenführer

79 120

Hermann MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

79 131

Christian HAASE

 

 

SS-Mann

79 141

Karl MIKOLAIZAK

 

 

SS-Sturmmann

79 150

Georg SCHWARZE

04.11.1891

1 430 893

SSS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

79 164

Everhardt CLAUDITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

79 168

Heinerich BETHEL

 

 

SS-Unterscharführer

79 196

Max PASQUAI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

79 197

Bruno MEYER

 

 

SS-Mann

79 199

Gerhard MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

79 215

Bernhard WARNECKE

25.08.1895

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1943 r.

79 222

Willi KLUENKER

 

 

SS-Mann

79 235

Wilfried KUNDLER

 

 

SS-Rottenführer

79 241

Willi KUPFERSCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

79 255

Karl CHUDZIAK

 

 

SS-Obersturmführer

79 257

Wilhelm DRÜCKEFÄRKEN

 

 

SS-Sturmmann

79 260

Dietrich GEHRMANN

03.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

79 270

Gerhard WENDTLANDT

 

 

SS-Unterscharführer

79 271

Richard REINECKE

 

 

SS-Mann

79 273

Otto BALKE

 

 

SS-Sturmmann

79 283

Herbert WILHELM

11.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

79 287

Ernst BEHRENS

 

 

SS-Unterscharführer

79 288

Ludwig FLOHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

79 290

Werner HOEBEL

 

 

SS-Untersturmführer

79 299

Gerhard KASTEN

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

79 314

Helmuth FRICKE

 

 

SS-Sturmmann

79 325

Heinrich PROBST

 

 

SS-Rottenführer

79 342

Hans Walter ULRICH

11.08.1898

351 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

79 343

Wilhelm SONNTAG

 

 

SS-Unterscharführer

79 349

Alwin HEINE

 

 

SS-Sturmmann

79 373

Reinhard EIMERS

 

 

SS-Hauptsturmführer

79 388

Heinz MEYERDIERKS

 

 

SS-Sturmmann

79 403

Dr Heinz AERXLEBEN

14.03.1899

4 109 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

79 423

Heinz BRUMME

 

 

SS-Obersturmführer

79 425

Karl MATYSSEK

14.02.1903

2 443 126

SS-Untersturmführer - awans w dniu 05.05.1934 r.

79 433

Alfred MOTHES

 

 

SS-Rottenführer

79 451

Freimut HIRTE

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

79 455

Edmund FLEISCHER

 

 

SS-Sturmmann

79 456

Kurt ZESTERMANN

 

 

SS-Mann

79 464

Kurt KRANKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

79 466

Gerhard PALITZSCH

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ na pocz±tku grudnia 1944 r.

79 472

Gustav BAULITZ

06.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

79 473

Hartwig DIEHNEL

 

 

SS-Mann

79 476

Erich LOHSE

 

 

SS-Unterscharführer
24.08.1935 r. - wykluczony z SS w 1936 r.

79 496

Georg KREISEL

 

 

SS-Oberscharführer

79 503

Walter DIETZE

 

 

SS-Rottenführer

79 512

Gerhard LOCHMANN

 

 

SS-Unterscharführer

79 516

Alfred PUDELKO

09.02.1899

19 593

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

79 517

Dr Rudolf JACOBSEN

01.05.1898

1 409 802

SS-Oberführer, oraz
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

79 518

Johannes BRENNECKE

17.10.1903

222 898

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

79 519

Dr Hans ANDREAE

04.08.1900

520 084

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

79 520

Friedrich KLUMM

15.05.1895

2 653 845

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

79 524

Walter ZEUG

 

 

SS-Sturmmann

79 526

Hans GÄRTNER

 

 

SS-Mann

79 538

Julius JUSCHKA

16.04.1910

2 788 918

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

79 551

Max FRÖHLICH

 

 

SS-Rottenführer

79 573

Peter STIENEN

21.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

79 580

Elmar GABRIEL

04.10.1910

3 161 629

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.11.1941 r.

79 585

Friedrich SCHULTZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

79 588

Emil MAITRE

05.07.1900

3 161 780

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

79 589

Rudolf BRAUN

 

 

SS-Mann

79 633

Karl FUCHS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

79 637

Willi HOELZER

 

 

SS-Mann

79 644

Wilhelm AUMÜLLER

30.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

79 652

Dr Hans-Reinhard KOCH

29.10.1902

475 684

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

79 660

Werner HUELSMANN

 

 

SS-Unterscharführer

79 690

Paul DUELBERG

 

 

SS-Rottenführer

79 699

Hans JUST

 

 

SS-Unterscharführer

79 704

Emil AFFLERBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

79 709

Alfred HERLING

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

79 713

Fritz STÖCKEL

05.08.1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

79 784

Wilhelm ELVERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

79 787

Heinrich STOEVER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

79 792

Heinz HERKAMP

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

79 793

August HOTOPP

 

 

SS-Mann

79 801

Harry RASMUS

 

 

SS-Scharführer

79 809

Felix HOFFMANN

 

 

SS-Sturmmann

79 832

Ernst SCHÜTTE

 

 

SS-Sturmmann

79 839

Erich FIEDLER

 

 

SS-Rottenführer

79 879

Friedrich STUMMEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

79 897

Hermann MEYER

 

 

SS-Mann

79 898

Erich RAHLFS

 

 

SS-Sturmmann

79 902

Friedrich RÖSSIG

 

 

SS-Mann

79 909

August TRILLER

 

 

SS-Mann

79 950

Heinrich BOENING

 

 

SS-Sturmmann

79 966

Adolf MÖLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

79 973

Willi SCHULENBURG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

79 992

Herbert REICHEL

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion