Numery cz³onków SS od 8 000 do 8 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

8 001

Walter SCHAUBERER

 

 

SS-Oberscharführer

8 005

Wilhelm BLUM

30.04.1890

242 082

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.03.1934 r.

8 008

Karl ECKHARDT

03.01.1905

488 831

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

8 009

Georg HAARMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 010

Arthur FRIEDERICI

27.05.1900

26 484

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.12.1934 r.

8 012

Karl SCHNEIDER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

8 013

Ernst FINGER

 

 

SS-Scharführer

8 018

Valentin JOST

27.05.1909

70 075

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

8 021

Philipp MELOTH

 

 

SS-Scharführer

8 033

Adolf SEIDENFADEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

8 035

Wilhelm WAGNER

 

 

SS-Scharführer

8 039

Georg KÖHLER

 

 

SS-Scharführer

8 040

Heinrich BROD

 

 

SS-Scharführer

8 041

Heinrich BAUM

 

 

SS-Scharführer

8 045

Hans WAGNER

11.04.1901

248 697

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

8 048

Karl GSCHLADT

13.07.1908

302 329

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

8 052

Oskar VÖLKER

16.07.1911

444 269

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1935 r.

8 053

Walter HANNER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

8 055

Othmar KOLBESEN

20.09.1903

83 890

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 058

Otto BAUHOFER

 

 

SS-Oberscharführer

8 061

Eberhard GABRIEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

8 062

Eldon WALLI

28.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

8 071

Edmunt KUTTELWASCHER

29.09.1909

54 332

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 15.05.1940 r.

8 078

Dr Wolfgang WAITZ

01.11.1913

897 612

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

8 082

Michael HUBER

18.05.1890

308 618

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 084

Rudolf CHRIST

20.11.1895

355 912

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 085

Franz REY

24.08.1884

308 628

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 086

Karl SCHILLING

16.11.1897

231 369

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 088

Franz JÖRG

28.03.1894

259 673

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

8 089

Hans SCHERM

 

 

SS-Mann

8 095

Franz STAUDT

 

 

SS-Untersturmführer

8 098

Georg RIEDEL

07.02.1909

467 736

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 103

Richard SAÜR

 

 

SS-Oberscharführer

8 104

Wilhelm MOSER

08.10.1909

534 719

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 107

Rudolf DIRNAGEL

27.01.1912

126 221

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 110

Rupert KAMMEL

02.08.1898

357 594

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

8 111

Josef ZIEGLMÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

8 123

Georg BLEICHER

05.03.1905

80 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 129

Walter WOLF

 

 

SS-Oberscharführer

8 134

Herbert BÖTTCHER

05.06.1913

276 774

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

8 137

Nils-Otto WIESE

15.08.1898

266 452

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 140

Kurt HELLRIEGEL

11.08.1900

481 775

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

8 142

Hermann UNGETHÜM

23.04.1906

3 539

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

8 155

Hans PRODEHL

 

312 130

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

8 156

Erich JACOBI

29.04.1885

277 760

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 158

Hans HILDEBRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 159

Hans-Joachim HANCK

20.06.1907

312 1138

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 179

Hans JÄGER

23.09.1906

298 582

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

8 180

Paul WEILAND

12.10.1902

161 651

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 185

Hans FRETTLÖH

10.02.1909

450 709

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 188

Martin SCHLEGEL

20.01.1907

224 441

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

8 191

Walter MÜLLER

04.07.1903

372 739

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

8 196

Werner MÜLLER

28.03.1900

226 670

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

8 197

Rudolf KLINGENBERG

18.05.1906

289 210

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

8 204

Gustav SULIES

30.01.1884

439 730

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

8 205

Walter KOCH

24.12.1894

377 505

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 206

Emil OLM

04.11.1910

439 734

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 209

Heinrich BOISSIER

10.05.1906

235 650

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.

8 213

Erich BUTHENHOFF

29.10.1886

222 170

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 216

Curt BRASACK

06.04.1892

267 498

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1945 r.

8 226

Hanz ACKERMANN

15.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

8 229

Alfred RODENBÜCHER

29.09.1900

413 447

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

8 233

Wilhelm TIETGEN

01.09.1907

431 728

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 235

Willy SCHULZ

23.08.1911

105 521

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 238

Johannes GUNDERMANN

 

398 610

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

8 239

Ernst JÄGER

10.01.1904

270 987

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

8 247

Karl WEITZEL

15.12.1901

230 758

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

8 249

Walter MENDE

18.11.1906

397 930

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

8 257

Michael PRUSSAS

 

 

SS-Oberscharführer

8 259

Wilhelm GETZIE

 

 

SS-Hauptscharführer

8 261

Ernst VEEN

 

 

SS-Scharführer

8 267

Karl THOMAS

 

 

SS-Oberscharführer

8 269

Wilhelm FLÖGERHÖFER

 

109 561

SS-Untersturmführer - awans w dniu 18.06.1934 r.

8 271

Lothar SACHTLEBEN

02.07.1910

92 670

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

8 278

Johann KÄRCHER

 

 

SS-Scharführer

8 285

Erich FRISCHMUTH

30.04.1908

467 650

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 286

Friedrich HANKEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

8 291

Herman LÜDKE

19.02.1910

384 110

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 25.03.1944 r.

8 292

Bruno PLATT

 

380 196

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1933 r.

8 295

Edmunt GROSSKOPFF

20.09.1904

96 828

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 301

Hubert MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

8 302

Wilhelm GINZ

01.12.1875

26 767

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 307

Werner MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

8 308

Martin GÖBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 310

Heinrich SCHULTE-BRAEUKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

8 319

Alfred KEHR

13.04.1910

415 545

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 323

Willi SIEBENBORN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

8 326

Richard HAHN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1942 r.

8 329

Franz WACHSMUTH

14.02.1887

420 826

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 335

Alfred EGGERT

 

 

SS-Untersturmführer

8 339

Alfred LENK

07.12.1909

21 319

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.03.1934 r.

8 340

Walter HILLMANN

09.12.1903

465 213

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 344

Karl Heinz RÜSCH

02.06.1908

465 328

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 348

Wilhelm KATZENMEIER

17.10.1902

454 842

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

8 354

Norbert KNOBLOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

8 362

Fritz von BRÜCKNER

 

 

SS-Oberscharführer

8 363

Hans BASTIANS

02.11.1894

504 982

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.09.1934 r.
14.06.1940 r. - zgin±³ w wypadku

8 365

Urlich Frhr. von GIENANTH

06.06.1907

320 668

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 366

Friedrich ERBGROSSHERZOG
von MECKLENBURG

22.04.1910

504 973

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

8 368

Alfred KLEIN

14.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 373

Viktor FEHSENFELD

19.06.1884

163 555

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 379

Karl BAUMGARTEN

02.10.1909

549 631

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 381

Hermann DECKER

 

 

SS-Oberscharführer

8 385

Leenert FRANCKSEN

 

 

SS-Hauptscharführer

8 387

Ernst KROHMER

04.01.1905

234 105

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 395

Hugo WOLTMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

8 396

Julius RIEPE

18.12.1903

383 823

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

8 401

Friedrich TANTZEN

 

 

SS-Unterscharführer

8 402

Josef FELLS

20.09.1894

527 352

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

8 404

Ernst KÜHNEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

8 408

Hanns ENGELHARDT

 

 

SS-Oberscharführer

8 412

Helmut DAHLHAUS

 

 

SS-Scharführer

8 417

Alfred KEMPKA

26.07.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 427

Karl BROTTE

 

 

SS-Scharführer

8 428

Robert SCHMIEDINGHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 434

Robert HANISCH

30.08.1906

83 021

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

8 435

Hans MUSSIL

29.04.1910

300 728

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

8 436

Heinz KORB

12.08.1911

115 631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.03.1938 r.

8 440

Hugo DUMBÖCK

31.01.1904

50 041

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

8 443

Walter ENGL

14.05.1908

86 135

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 445

Franz KOSCHKA

13.06.1909

54 695

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 448

Hans RODDE

 

410 406

SS-Obersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

8 449

Erich GÖTZE

16.10.1896

268 301

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

8 450

Willi GÜNTHER

 

 

SS-Unterscharführer

8 451

Heinz SCHILDT

25.05.1906

148 514

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

8 452

Gunter d`ALQUEN

24.10.1910

268 301

SS-Standartenfuhrer - awans w dniu 30.01.1937 r.
SS-Standartenfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

8 454

Helmut OELSNER

 

 

SS-Untersturmführer

8 455

Fritz SCHRÖDER

06.11.1907

394 238

SS-Oberfuhrer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 456

Richard KESSLER

 

 

SS-Hauptscharführer

8 458

Albert SEIDEL

20.07.1893

336 051

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 459

Erich KLAPPRODT

13.06.1901

12 696

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 460

Hans BÄDECKER

 

 

SS-Oberscharführer

8 461

Walter MEYER

21.07.1909

446 514

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

8 465

Karl KAPHENGST

05.05.1895

89 055

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

8 467

Rudolf MAYR

01.05.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 26.10.1936 r.

8 474

Herbert FERBER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

8 477

Fritz PAULUS

31.12.1896

269 465

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

8 478

Johann WOLFRAM

20.11.1904

369 209

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

8 479

Karl WITTMANN

26.02.1906

89 036

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

8 481

Heinrich SCHRÖDER

 

478 366

SS-Untersturmführer

8 483

Friedrich BRAUN

22.07.1902

530 821

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 484

Franz THURNER

 

 

SS-Hauptscharführer

8 490

Paul NEUMANN

14.11.1872

6 618

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

8 491

Hans JEHN

 

 

SS-Oberscharführer

8 492

Arthur ULLRICH

06.08.1907

307 798

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 495

Hans HASSLER

01.02.1904

547 055

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 498

Hans RUPPERT

09.10.1903

45 319

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 513

Eduard FUCHS

 

 

SS-Scharführer

8 514

Karl SOMMERHALTER

 

 

SS-Scharführer

8 521

Richard REXROTH

 

 

SS-Sturmmann

8 526

Heinrich DRESCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 530

Erich WITZKE

01.10.1907

344 988

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

8 534

Karl CONRAD

22.10.1901

532 660

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 536

Josef KRAFT

 

 

SS-Unterscharführer

8 545

Hans RÖMER

23.01.1897

467 377

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

8 547

Franz ZIEGLER

27.01.1901

333 108

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

8 548

Kurt HASS

09.04.1901

384 664

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

8 549

Siegfried GÜNDER

23.12.1901

548 255

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 551

Georg MÜLLER

03.05.1906

420 291

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

8 553

Walter DIHLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 556

Rudolf STEINLE

07.03.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

8 557

Josef MEIER

14.06.1895

457 325

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 568

Philipp BUSCH

04.04.1901

357 257

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 569

Karl BOCK

09.11.1899

411 630

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.12.1942 r.
zgin±³ 20.01.1943 r.

8 572

Bernhard GRAF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

8 574

Oskar MUFFLER

20.11.1900

107 616

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 576

Karl SCHIEL

27.02.1901

257 934

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 581

Hans BONIN

 

 

SS-Hauptscharführer

8 583

Dr Fritz HAUSAMEN

07.04.1886

308 914

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

8 584

Karl BÄCHLE

25.05.1892

336 261

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

8 587

Hermann SIEFERT

26.08.1892

579 871

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

8 595

Max GLASER

 

 

SS-Unterscharführer

8 604

Friedrich WEISSER

04.03.1896

175 996

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

8 606

Hermann WEISSER

 

 

SS-Scharführer

8 608

Erich HEINZMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 612

Julius BAUR

 

 

SS-Oberscharführer

8 616

Hans GEISENHOF

23.05.1895

337 422

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

8 637

Hannes JANSSEN

01.11.1897

135 182

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

8 638

Josef PILLER

25.10.1903

127 027

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 641

Albert HALL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937r.

8 645

Johannes KRABBE

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

8 646

Alfred SEYFRIED

18.04.1896

408 692

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

8 660

Hermann FLORSTEDT

18.02.1895

488 573

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

8 663

Hans SCHMIDT

23.08.1904

297 606

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 665

Georg SEGER

18.06.1903

171 290

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 666

Alfred SUHR

02.01.1899

289 386

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 675

Bruno OTTE

10.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

8 678

Johannes CARSTENS

13.07.1910

497 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 679

August JESSEN

10.12.1905

106 707

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 680

Otto MEYER

23.12.1912

487 309

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 681

Paul MARKWORT

12.05.1888

477 678

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

8 684

Kurt WOLFF

01.05.1913

241 216

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1939 r.

8 689

Helmut GREVE

30.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 690

August KRULL

26.09.1909

292 390

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 692

Ernst BÜCHLER

13.11.1901

31 361

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

8 700

Erhard HAGER

14.09.1905

140 637

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1938 r.
zgin±³ 07.06.1940 r.

8 703

Wilhelm HÖFT

28.02.1890

477 729

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.
17.06.1937 r. - wykluczony z SS

8 704

Robert MÜLLER

20.01.1894

492 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 707

Gustav BOSSE

08.09.1888

596 150

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

8 711

Herbert FISCHER

 

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.09.1941 r.

8 716

Friedrich EHRHARDT

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

8 717

August HOLZHAUSEN

11.12.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 722

Jonny DÖLLING

 

 

SS-Oberscharführer

8 724

Georg BARTL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 728

Wilhelm IRPS

 

 

SS-Unterscharführer

8 730

Otto LÖBLICH

17.01.1899

140 859

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.06.1933 r.

8 731

August BEHRENS-LÖBLICH

15.09.1901

176 377

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

8 735

Karl MENZ

05.10.1903

281 403

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

8 736

Georg EGGERS

08.03.1904

468 113

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 737

Alex PIORKOWSKI

11.10.1904

161 437

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

8 740

August MEYER

06.02.1905

70 669

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

8 741

Karl FICHTNER

29.03.1906

244 509

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 742

Georg WEIBGEN

24.06.1907

303 806

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

8 743

Hans NOTHDURFT

26.08.1907

80 358

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 746

Rudolf SCHOMBURG

11.07.1908

349 371

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 15.09.1939 r. w Polsce

8 748

Kurt EGGERS

27.10.1908

468 114

SS-Hauptsturmführer

8 749

Richard REMMERS

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

8 751

Heinrich von SEGGERN

14.01.1910

244 583

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

8 752

Theodor HEINKEN

21.03.1911

323 055

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 757

Hermann KLEY

01.07.1904

527 191

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

8 759

Alfred REISCH

30.03.1910

395 473

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

8 764

Heinrich SCHÄFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 767

Walter MORETH

08.05.1904

168 891

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 769

Johann BOSSHAMMER

 

 

SS-Oberscharführer

8 772

Fritz UEBERACHER

24.12.1902

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

8 778

Josef ROLOFS

28.02.1899

25 545

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

8 784

Rudi KREUDER

02.06.1905

456 533

SS-Sturmbannführer

8 796

Hermann GOCH

23.07.1895

518 030

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

8 797

Hans MEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 802

Alfred FRETER

01.07.1909

490 514

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

8 804

Wilhelm AFFLERBACH

21.07.1901

490 334

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 810

Hans KRAUSS

03.08.1903

433 162

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 813

Wilhelm FASTHOFF

08.04.1909

218 682

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

8 816

Hans VOLKMANN

 

 

SS-Scharführer

8 817

Wilhelm DENKER

11.08.1899

429 243

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

8 819

Erich TÜTTELMANN

17.01.1904

165 540

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

8 820

Dr. Rolf HÖHNE

26.09.1908

680 099

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.04.1941 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 01.04.1941 r.

8 824

Kurt zur LINDE

30.11.1904

390 141

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

8 835

Johannes BEUCK

27.04.1897

469 630

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

8 838

Hubert EICHLER

03.02.1907

371 269

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 843

Eberhard HORY

29.07.1908

164 140

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 844

Willy EGGERT

24.01.1895

456 185

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.03.1934 r.
30.03.1938 r. - wykluczony z SS

8 847

Franz TÜCHLER

04.06.1905

83 262

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

8 848

Ludwig von PLAZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

8 851

Erich KYKAL

24.04.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 853

Franz LANG

28.02.1907

441 135

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

8 859

Anton BRECHELMACHER

12.07.1913

1 388 329

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

8 860

Leopold ANDERKA

07.05.1903

361 931

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

8 863

Johann HIRSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

8 866

Walter HOPFGARTNER

07.12.1909

54 701

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 879

Siegfried MESSERSCHMIDT

26.03.1909

504 976

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

8 880

Ludwig SCHINDELE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

8 883

Hans HEYDNER

20.01.1895

547 051

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
15.04.1937 r. - wykluczony z SS

8 885

Joseph MITTENTZWEI

 

 

SS-Scharführer

8 886

Heinrich LINK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 891

Adalbert SCHINDLMAYR

03.04.1912

217 341

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

8 894

Hans DEUSCHL

21.06.1891

147 015

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

8 900

Anton MITTELHAMMER

01.02.1912

626 422

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

8 907

Otto NATTER

15.05.1910

548 552

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

8 913

Jakob GRUBER

24.11.1893

538 225

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 929

Xaver PRUELL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

8 931

Franz KADOW

 

 

SS-Oberscharführer

8 934

Fritz MOTZ

 

 

SS-Oberscharführer

8 935

Hermann MÜNZ

02.11.1897

391 241

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 937

Hans STÖFFLER

22.06.1894

210 724

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

8 941

Friedrich WEIMER

18.02.1899

390 630

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

8 942

Hermann BRAUN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 944

Hans KAPPUS

07.04.1913

1 355 570

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 959

Hans PIROW

14.03.1899

452 326

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

8 960

Walter OWENS

17.03.1901

335 172

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 963

Kurt WISSELINCK

01.12.1902

75 194

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

8 967

Willi FAURE

26.09.1903

208 892

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

8 970

Ferdinand KOLLREP

16.02.1893

382 186

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

8 973

Willi HAHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 976

Werner von KLOSOWSKI

03.03.1888

118 313

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 977

Otto GÖRN

06.09.1894

336 729

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.05.1934 r.

8 980

Walter LANGLEIST

05.08.1893

352 801

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

8 981

Wilhelm GREISER

10.02.1901

92 516

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

8 982

Ernst HARTMANN

10.05.1897

160 298

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 01.08.1944 r.

8 985

Karl HAMMESFAHR

 

366 301

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

8 988

Wilhelm JAENSCH

13.12.1906

284 869

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

8 992

Paul SCHULTZ

03.10.1907

180 302

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

8 999

Arnold GRAF

20.03.1909

489 725

SS-Hauptsturmführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion