Numery cz³onków SS od 80 000 do 80 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

80 008

Ernst MEWES

10.01.1888

1 755 269

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

80 010

Georg SCHUBODE

 

 

SS-Untersturmführer

80 011

Fritz WINNEKE

05.05.1892

3 114 816

SS-Obersturmführer

80 020

Hermann KUHLMANN

05.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 16.01.1945 r.

80 051

Wilhelm SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

80 053

Ernst SAFFE

04.12.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

80 054

Friedrich SANDER

16.09.1909

4 063 978

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

80 056

Wilhelm SPREEN

 

 

SS-Sturmmann

80 075

Albert BÜLTEMEIER

07.07.1910

 

SS-Obersturmführer oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

80 081

Ernst NIBBE

25.07.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

80 100

Otto HAKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

80 113

Johann HOPMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

80 114

Erich SCHRÖDER

12.03.1903

2 731 701

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1941 r.

80 117

Ernst EHRIG

 

 

SS-Rottenführer

80 132

Max HETZER

23.08.1899

2 704 619

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

80 134

Hermann HOHMANN

 

 

SS-Sturmmann

80 135

Hermann HORSTMANN

 

 

SS-Rottenführer

80 144

Dr Werner BERGGOLD

03.02.1899

2 738 934

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

80 149

Rolf DIERKS

17.12.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

80 174

Erich GRITZBACH

12.07.1896

3 473 289

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

80 176

Wilhelm PAPMAHL

 

 

SS-Sturmmann

80 180

Karl ANDERSOHN

 

 

SS-Rottenführer

80 188

Fritz LANGBEHN

 

 

SS-Rottenführer

80 190

Hermann ROOS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

80 194

Hans STORM

04.04.1913

2 750 409

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.11.1942 r.

80 195

Hermann STUCK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

80 197

Willi GÖTTSCHE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

80 206

Helmut TIMM

 

 

SS-Mann

80 209

Eugen WISNIEWSKI

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

80 213

Willi HAHNE

18.06.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

80 297

Hermann ERNST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

80 298

Ernst FACH

25.01.1906

2 841 140

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

80 299

Kurt HEROLD

 

 

SS-Unterscharführer

80 301

Karl DACZKO

10.08.1900

926 493

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

80 303

Johann KURZ

03.11.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

80 341

Heinz SINGELMANN

22.08.1909

64 724

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

80 353

Ernst BETHKE

11.06.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

80 359

Werner NIEMÖLLER

30.05.1893

367 121

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

80 375

Walter WINKLER

05.08.1913

1 374 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

80 378

Karl DENK

09.09.1908

1 308 588

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937

80 379

Karl RUBATSCHER

23.12.1912

685 606

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

80 385

Willy BOLTE

 

 

SS-Rottenführer

80 387

Walter STUNA

27.09.1912

361 008

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

80 391

Leo ZWETTLER

13.06.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

80 396

Georg HOF

 

 

SS-Untersturmführer

80 398

Herbert BURGSTALLER

09.09.1903

902 699

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

80 399

Otto KADLOVSKY

22.02.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

80 401

dr Walter WACHE

17.01.1908

1 300 059

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

80 402

Otto HENNIES

07.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

80 403

Hugo MEIXNER

20.05.1898

1 306 204

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

80 405

Hans MUSCHIK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

80 421

Jakob OSWALD

01.03.1900

301 598

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

80 427

August VOREL

17.08.1906

1 522 415

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

80 428

Hans WEISSENBERGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

80 433

Gottfried SCHABER

27.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

80 438

Leopold MAYER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

80 439

Ferdinand RAUCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

80 440

Walter RITTLER

25.01.1912

117 653

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

80 455

Ernst SCHULTHEIS

 

 

SS-Mann

80 462

Wilhelm DEHLER

12.06.1897

1 339 237

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
13.07.1937 r. - wykluczony z SS

80 468

Wolfgang OLLROG

21.05.1913

1 287 801

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.05.1943 r.

80 476

Felix MAIER

 

 

SS-Sturmmann

80 478

Helmut SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

80 494

Josef HEFELE

 

 

SS-Mann

80 502

Jakob ANHORN

 

 

SS-Rottenführer

80 504

Adalbert BILDSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer

80 512

Josef KERSCHBAUM

17.06.1896

3 289 211

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

80 524

Karl BASTIAN

31.12.1912

2 244 056

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

80 529

Johann KUHN

 

 

SS-Rottenführer

80 547

Peter HOTTER

 

 

SS-Rottenführer

80 552

Paul MÖST

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

80 555

Otto SCHMID

13.03.1901

4 959 502

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

80 561

Alois UHL

25.10.1908

3 678 401

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.10.1943 r.

80 571

Jakob KESEL

16.04.1894

3 064 920

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

80 572

Paul BIECHTELER

12.07.1896

2 566 695

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

80 631

Wilhelm FLACHS

11.08.1892

1 809 250

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

80 632

Eugen ROSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

80 637

Georg DEFFNER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

80 639

Michael MEIDINGER

 

 

SS-Mann

80 640

Ludwig NUSSER

 

 

SS-Rottenführer

80 641

Franz HUBER

 

 

SS-Sturmmann

80 656

Georg SCHUHMAIER

 

 

SS-Untercharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

80 665

Anton GABLER

 

 

SS-Untercharführer

80 667

Alfred GNEIDING

20.02.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS- awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 24.08.1944 r.

80 687

Franz EGGER

25.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

80 704

Ernst HEINDL

01.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

80 705

Josef SELLMAIER

 

 

SS-Mann

80 708

Fritz HERTENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

80 717

Otto STADTLER

 

 

SS-Mann

80 737

ALois HUBER

 

 

SS-Sturmmann

80 738

Karl HECHT

 

 

SS-Rottenführer

80 742

Ludwig KURZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

80 753

Oswald BECHER

24.05.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS- awans w dniu 30.01.1944 r.

80 775

Otto BAUER

26.09.1893

2 540 763

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

80 790

Sepp KIENDL

05.09.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.07.1941 r.

80 793

Erhard GRAUEL

08.06.1910

1 682 886

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

80 820

Josef BODENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

80 845

Hans KURZ

 

 

SS-Sturmmann
14.06.1939 r. - wykluczony z SS

80 846

Karl GEIGER

26.03.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

80 853

Ernst BETHKE

11.06.1915

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

80 856

Gustav BÜCHLER

08.05.1891

2 941 956

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

80 857

August LEUTNER

 

 

SS-Unterscharführer

80 858

Dr Alfred RUBNER

20.10.1901

1 725 747

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

80 869

Albert FISCHER

 

 

SS-Sturmmann

80 878

Wilhelm SCHUH

24.07.1900

1 930 017

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

80 883

Karl STAATSMANN

25.10.1904

3 257 367

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r,

80 892

Ludwig MICHL

 

 

SS-Mann

80 895

Johann GRAHAMMER

09.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

80 909

Dr Albert JERGIUS

31.12.1905

2 748 036

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

80 923

Erwin HÜHN

 

 

SS-Sturmmann

80 929

Heinerich MAY

28.11.1896

44 185

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

80 931

Walter BRAUN

 

 

SS-Rottenführer

80 933

Reinhold LÖW

30.05.1913

2 401 727

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

80 941

Richard BERNSTEIN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

80 943

Karl KÜHN

1901

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

80 945

Ludwig STICHEL

05.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS- awans w dniu 21.06.1944 r.

80 994

Heinrich WINKLER

27.03.1908

165 730

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion