Numery cz³onków SS od 81 000 do 81 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

81 010

Christian MERTENS

 

 

SS-Mann

81 016

Ferdinand OEHL

25.10.1910

1 698 380

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

81 029

Karl SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

81 040

August DOEBBECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

81 072

Franz HISGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

81 074

Josef COEN

 

 

SS-Sturmmann

81 087

Hermann NÄGELE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

81 090

Fritz MAY

26.10.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

81 093

Gottfried GAUSEPOHL

 

 

SS-Rottenführer

81 094

Adolf BOEGER

 

 

SS-Mann

81 117

Hans OHLSEN

17.01.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

81 120

Kurt VIERK

 

 

SS-Mann

81 130

Hermann KÖHN

 

 

SS-Sturmmann

81 140

Gerhard WANGELIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

81 144

Joachim SCHNITZKER

01.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

81 160

Leopold NEIS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

81 162

Dr Friedrich RATZOW

08.10.1898

2 739 054

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

81 169

Julius KRÖGER

 

 

SS-Sturmmann

81 170

Georg KULP

 

 

SS-Mann

81 175

Hermann GRIESSE

27.05.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

81 194

Rudolf SIECK

 

 

SS-Mann

81 215

Paul PETERS

 

 

SS-Sturmmann

81 238

Ernst SEELE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

81 242

Hermann DREESSEN

08.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

81 259

Paul MANTEUFEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

81 275

Heinrich SPECK

 

 

SS-Sturmmann

81 277

Hans WILL

 

 

SS-Rottenführer

81 298

Heinrich STAVE

21.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

81 309

Hans SCHÄFER

 

 

SS-Hauptsturmführer

81 312

Karl TIMM

26.03.1911

140 615

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

81 313

Dr Hans WILKENS

15.10.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

81 314

Walter WÖHLK

 

 

SS-Mann

81 318

Heinrich QUALMANN

 

 

SS-Rottenführer

81 321

Rudolf BACH

 

 

SS-Unterscharführer

81 333

Erich LUDWIG

 

 

SS-Oberscharführer

81 335

Wolfgang MUMMSSEN

 

 

SS-Unterscharführer

81 341

Bernhard FUNKE

 

 

SS-Obersturmführer

81 345

Walter MÄRZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

81 348

Richard STROTZKI

27.10.1909

624 241

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

81 350

Bernhard CHRISTENSEN

26.03.1911

113 288

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

81 352

Johannes LORENZ

23.02.1898

1 391 167

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

81 353

Walter BUCH

24.10.1883

7 733

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
12.11.1949 r. - samobójstwo

81 359

Karl STÖTERAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

81 367

Dr Walter DÖHRN

)5.04.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

81 393

Oswald HAUSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

81 401

Walter MEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

81 402

Walter KAISER

26.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

81 415

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

81 422

Otto GRELL

 

 

SS-Sturmmann

81 424

Herbert GRÜNWALD

 

 

SS-Unterscharführer

81 426

Paul KAISER

 

 

SS-Unterscharführer

81 438

Karl SÖRENSEN

 

 

SS-Oberscharführer

81 441

Dr Wilhelm ERBE

25.07.1885

1 159 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

81 447

Herbert MENZEL

 

 

SS-Sturmmann

81 454

Otto NEÜNFELD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

81 456

Robert WENDT

 

 

SS-Unterscharführer

81 484

Paul JAPE

 

 

SS-Oberscharführer

81 486

Dr Friedrich BURGKHARDT

30.06.1887

2 974 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

81 491

Bruno PFÜTZE

09.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

81 495

Rudolf SCHUSTER

18.04.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

81 502

Fritz LÜTKEMEIER

 

 

SS-Mann

81 504

Herbert BICHELS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

81 506

Max FRANKE

27.10.1897

1 684 190

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

81 550

Paul THENELT

06.05.1892

383 214

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

81 565

Heinz BRÖSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

81 568

Helmuth REICH

 

 

SS-Mann

81 572

Bruno NEHRING

 

 

SS-Mann

81 574

Ludwig GRÄMRING

 

 

SS-Unterscharführer

81 579

Herbert BORCHERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

81 580

Reinhard SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

81 584

Dr Claus GÜNTHER

10.02.1909

1 887 016

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

81 592

Hans GAYKO

 

 

SS-Oberscharführer

81 595

Dr Egon RENNEWEG

09.11.1907

3 536 392

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

81 598

Dr Willi SIPPEL

04.09.1898

1 261 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

81 609

Heinz SPANN

 

 

SS-Mann

81 610

Alfred HEUS

28.06.1903

323 537

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

81 614

Werner RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer

81 616

Paul BIERMANN

25.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

81 626

Willy WICHARD

07.03.1899

3 555 949

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

81 627

Max LOOSE

 

 

SS-Mann

81 638

Karl SCHREIBER

 

 

SS-Hauptscharführer

81 655

Walter ADAM

 

 

SS-Rottenführer

81 683

Rudolf VOIGTSBERGER

 

 

SS-Sturmmann

81 699

Oswin LIPPOLD

08.12.1887

423 407

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

81 703

Heinrich MELL

25.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

81 708

Bruno ELSCHNER

 

 

SS-Rottenführer

81 715

Erwin HENNIGER

 

 

SS-Rottenführer

81 722

Dr Heinz ROSENHAUER

08.06.1907

3 138 079

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

81 764

Elias HEINZ

 

 

SS-Unterscharführer

81 770

Erwin LANGHAMMER

 

 

SS-Oberscharführer

81 773

Wilhelm SORGE

 

 

SS-Unterscharführer

81 796

Willi HELLMICH

18.05.1912

1 547 196

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

81 810

Otto MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

81 811

Paul RATHGEBER

29.01.1911

2 825 753

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

81 814

Willi WAGNER

06.11.1904

259 456

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

81 817

Alfred SCHMIDT

02.01.1891

1 848 636

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

81 818

Erich TEICHMANN

18.09.1907

1 849 462

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

81 825

Werner EISENHARDT

 

 

SS-Unterscharführer
16.04.1942 r. - wykluczony z SS

81 840

Emil PAULUS

25.06.1888

102 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

81 858

Hans REMPT

 

 

SS-Unterscharführer

81 865

Hans-Peter MEISTER

18.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

81 869

Richard MENDORF

15.08.1906

1 287 948

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

81 871

Heinz MESSERSCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

81 906

Rudolf ROMMEL

 

 

SS-Mann

81 942

Alfred HESSLER

18.09.1898

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

81 944

Johann GALLWITZER

29.04.1887

3 526 693

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

81 948

Dr Paul MEYERS-PLATEN

18.05.1885

1 833 785

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

81 950

Otto BISCHOFF

 

 

SS-Oberscharführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

81 952

Franz THIELEN

 

 

SS-Sturmmann

81 967

Oskar ANDRES

 

 

SS-Unterscharführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

81 999

Christian SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion