Numery cz³onków SS od 82 000 do 82 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

82 007

Karl KLÖCKNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

82 019

Friedrich GÖRZEL

29.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 19.01.1945 r. w Budapeszcie

82 046

Hans GADE

 

 

SS-Sturmbannführer

82 061

Richard ZIMMERMANN

16.10.1910

2 647 549

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

82 071

Peter-Willi MÜLLER

26.01.1897

2 369 688

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

82 083

Dr Arthur ZIMMERMANN

15.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

82 087

Heinrich COLNOT

26.10.1891

2 666 871

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 15.04.1940 r.

82 104

Rudolf MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

82 121

Wilhelm OSTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

82 156

Franz SCHAAF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

82 165

Kurt MAURER

 

 

SS-Obersturmführer

82 180

Emil ZÖLLER

 

 

SS-Scharführer

82 188

Bela KREMO

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

82 195

Erich BOYNE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

82 212

Albert AMERONGEN

08.08.1911

2 463 600

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

82 215

Ferdinand HERZOG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

82 217

Wilhelm HILDEBRAND

26.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

82 233

Ernst SCHWARZE

04.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

82 235

Ernst CASTENOW

 

 

SS-Sturmmann

82 238

Paul HANWEG

11.02.1891

2 927 719

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

82 254

Wilhelm MARRE

16.10.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

82 262

Alfred KNIERIEM

31.05.1903

2 479 421

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

82 321

Wilhelm HÖGEMEIER

 

 

SS-Mann

82 354

Erwin MERTENS

22.04.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.08.1943 r.

82 372

Ernst LILIE

 

 

SS-Mann

82 373

Gustav LILIE

 

 

SS-Rottenführer

82 390

Arthur HURLEBUSCH

11.01.1904

1 696 777

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

82 412

Wilhelm RÜHMANN

 

 

SS-Rottenführer

82 432

Johann CORDES

 

 

SS-Sturmmann

82 434

Hans HARMS

 

 

SS-Mann

82 457

Heinrich BAASEN

29.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

82 468

Albert BETTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

82 479

Jan CONRADS

 

 

SS-Sturmmann

82 486

Johann HIERONIMUS

16.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.04.1945 r.

82 490

Hans SCHIMPF

 

 

SS-Obersturmbannführer

82 491

Gottfried SCHAPPER

 

536 206

SS-Hauptsturmführer

82 496

Wolfgang BÜRCKNER

13.01.1906

2 022 020

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

82 497

Ernst HARTWICH

29.09.1904

2 582 633

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

82 499

Alois FAITH

02.05.1888

2 580 167

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

82 501

Hermann SCHNELL

05.12.1891

2 580 843

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

82 503

Fritz LINTHE

 

 

SS-Rottenführer

82 505

Walther TOURNEAU

06.04.1899

172 075

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

82 506

Wilhelm KNOOP

19.02.1887

1 105 685

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

82 508

Karl PFEIFFER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

82 523

Hermann LORENZ

05.07.1896

1 670 104

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

82 526

Wilhelm WINTER

10.12.1897

359 802

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

82 528

Ernst SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

82 533

Werner MICHAELIS

22.04.1912

1 092 018

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

82 554

Erich WENDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

82 563

Erich MOTZKOS

 

 

SS-Mann

82 566

Hans METSCHER

12.05.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.05.1940 r.

82 568

Heinz STRAHLENDORF

22.12.1911

2 767 216

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

82 578

Paul-Albert KAUSCH

03.03.1911

1 736 388

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

82 582

Paul TEGGE

 

 

SS-Rottenführer

82 586

Johannes HARTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

82 601

Herbert LÄPKE

18.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

82 602

Karl PRAWDZIK

28.03.1896

1 545 359

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

82 610

Otto HEINE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

82 625

Wilhelm GÜNTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

82 629

Willi DREKE

09.11.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 06.09.1944 r.

82 634

Hans BÖTTCHER

 

 

SS-Oberscharführer

82 658

Wilhelm GRÜNEWALD

19.09.1892

850 698

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

82 663

Paul BÜSTORFF

 

 

SS-Mann

82 687

Otto MARX

 

 

SS-Unterscharführer

82 689

Fritz GEIGER

 

 

SS-Obersturmführer

82 703

Fritz SCHULZ

 

 

SS-Rottenführer

82 704

Joachim HILDEBRANDT

 

 

SS-Unterscharführer

82 707

Willi NOACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

82 711

Horst KLEIN

 

 

SS-Oberscharführer

82 712

Alfred SCHUTTE

 

 

SS-Unterscharführer

82 714

Günther RUDEN

 

 

SS-Rottenführer

82 728

Max DACHNER

23.03.1907

1 159 615

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

82 729

Franz ANDERS

 

 

SS-Rottenführer

82 730

Heinz KRUSE

 

 

SS-Sturmmann

82 732

Werner DÜRKOP

27.10.1910

1 159 641

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

82 739

Waldemar FABARIUS

 

 

SS-Unterscharführer

82 742

Karl HOFFMANN

31.07.1902

1 852 987

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

82 769

Willi NOTTKE

 

 

SS-Sturmmann

82 774

Helmut SONNTAG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

82 783

Günther JULIAN

 

 

SS-Untersturmführer

82 809

Hermann AHRENS

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

82 812

Dr Philipp OTTES

04.06.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.09.1943 r.

82 817

Hans FINSTERWALDER

 

 

SS-Untersturmführer

82 828

Arno SEIDEL

 

 

SS-Sturmmann

82 832

Herbert BÖTTCHER

 

 

SS-Mann

82 834

Erich KNÖBEL

 

 

SS-Rottenführer

82 842

Helmuth WENDE

 

 

SS-Sturmmann

82 857

Hyazinth STRACHWITZ
Graf von GROSS-ZAUCHE und CAMMINETZ

30.07.1893

1 405 562

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

82 864

Albert GASCH

01.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

82 878

August LINKE

19.10.1893

2 562 702

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

82 880

Franz PECH

28.11.1902

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 28.01.1937 r.

82 917

Karl RYBKA

25.02.1901

2 545 559

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

82 918

Paul WANCZEK

 

 

SS-Sturmmann

82 921

Herbert WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

82 922

Gerhard BILKENROTH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

82 926

Herbert KLAUSNITZ

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

82 963

Joachim WIEGEL

 

 

SS-Mann

82 972

Reinhard BUSSE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

82 978

Dr Franz ZINN

03.04.1894

1 714 528

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

82 983

Wilhelm HERING

05.10.1892

340 900

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

82 984

Walter KÜHLICH

04.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

82 991

Georg MOTHERBY

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion