Numery cz³onków SS od 83 000 do 83 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

83 005

Hans MONSKA

 

 

SS-Schutze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

83 017

Hubert NIGBUR

 

 

SS-Mann

83 025

Heinrich BEDRA

 

 

SS-Rottenführer

83 049

Ernst KRAUSE

 

 

SS-Mann

83 057

Wilhelm NEUMANN

 

 

SS-Scharführer

83 071

Fritz LIMPRICHT

26.04.1905

1 186 823

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

83 072

Heinrich LORENZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

83 084

Dr Kurt SICKEL

12.05.1907

1 188 931

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

83 085

Olaf SIEGISMUND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 086

Max SIMON

06.01.1899

1 359 576

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

83 092

Otto BECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

83 118

Anton VETTER

25.02.1902

2 914 064

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 123

Hans CRAHE

 

 

SS-Sturmmann

83 132

Paul SCHMIDT

18.12.1903

2 382 392

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

83 141

Hans ARNSBERG

 

 

SS-Mann

83 149

Herbert BRINK

 

18 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

83 175

Karl SCHULTE

04.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

83 197

August KRIEGER

 

 

SS-Unterscharführer

83 213

Wilhelm DEIMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 222

Alfons RITTER

04.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

83 223

Hans DORANDO

15.02.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

83 224

Wilhelm SCHLEBES

15.02.1913

2 836 754

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1940 r.

83 226

August KRETSCHMANN

 

 

SS-Schutze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

83 238

Willi HUCKS

 

 

SS-Obersturmführer

83 244

Friedrich LADAGE

10.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

83 254

Adalbert BUERCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 258

Heinrich FLEUREN

 

 

SS-Rottenführer

83 279

Hans SEYEN

 

 

SS-Rottenführer

83 292

Bernhard DRECKMANN

29.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

83 312

Egon HILBURG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

83 328

Wilhelm NIEDERDRÄING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 338

Gustav LADUGA

 

 

SS-Sturmmann

83 369

Richard WELLER

 

 

SS-Scharführer

83 379

Wilhelm KEMPER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

83 381

Heinrich RUSCHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

83 382

Alfred NEUVIANS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 405

Heinz GRASHORN

19.01.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

83 406

Bernhard GRUBE

 

 

SS-Sturmbannführer

83 407

Helmut GÜNTHER

11.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

83 409

Karl HORMANN

 

 

SS-Rottenführer

83 410

Georg JANSSEN

28.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

83 417

Egon MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

83 420

Hermann RIPPEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

83 427

Herbert SPERLING

01.01.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

83 433

Hermann WÖLTJE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

83 435

Dr Selmar SEEMANN

07.01.1899

3 081 906

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

83 436

Dr Rudolf VONHOF

27.05.1907

3 082 023

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

83 441

Alfred WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

83 442

Alfred WECKE

05.07.1904

2 830 004

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

83 454

Hermann Hinrich LÜHRS

17.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

83 468

Robert WIESE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

83 485

Arthur MAY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

83 488

Georg FRITZ

23.12.1895

1 509 362

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

83 490

Arthur BARTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

83 493

Rolf MÜHLINGHAUS

 

 

SS-Unterscharführer

83 495

Horst-Günther LANGE

08.01.1912

1 096 780

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

83 498

Emil ARENDT

03.02.1893

2 635 573

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

83 499

Dr Ernst PÖCK

 

1 364 412

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

83 500

Dr Günther PAULUS

02.10.1898

2 637 893

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

83 517

Gerhard POMMERENING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

83 566

Herbert FISS

 

 

SS-Unterscharführer

83 577

Dr Kurt GENTSCH

23.02.1893

1 448 388

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

83 579

Max HOLLSTEIN

 

 

SS-Mann

83 582

Otto RAUSCH

 

 

SS-Mann

83 595

Walter EMMERICH

28.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

83 610

Kurt BURKHARDT

16.02.1894

1 155 658

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

83 612

HEINZ KANNEWURF

06.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

83 621

Herbert FREDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

83 624

Dr Richard STROBEL

29.04.1899

377 762

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 625

Dr Hans EICHINGER

25.11.1894

771 162

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

83 626

Dr Ernst MEISTER

23.02.1891

4 486

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

83 627

Ernst RÖCKL

14.12.1900

707 100

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

83 628

Dr Karl WELLE

10.03.1890

3 499 130

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

83 629

Dr Ernst PETERS

19.12.1903

1 471 941

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

83 630

Dr Josef KONS

03.06.1890

1 475 205

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

83 631

Dr Fritz PLOTHE

02.03.1896

1 121 069

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

83 633

Ewald FEST

 

 

SS-Oberscharführer

83 634

Dr Hans BIEDERMANN

22.06.1887

1 225 106

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

83 635

Dr Helmuth HESSE

 

1 183 710

SS-Untersturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.
11.08.1937 r. - wykluczony z SS

83 636

Dr Peter von HAUTH

29.08.1884

1 335 707

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

83 637

Ludwig WINKLER

01.10.1902

2 948 924

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

83 639

Hans HEUSER

22.06.1912

998 061

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

83 641

Carl KRÄNZLE

23.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

83 644

Wilhelm MATTHIAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 650

Wilhelm FRIESE

07.03.1898

90 851

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

83 652

Werner SCHURR

18.02.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 08.10.1944 r.

83 657

Jakob STROBL

 

 

SS-Rottenführer

83 662

Hans REINER

 

18 731

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

83 665

Georg WIESINGER

09.02.1904

3 299 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

83 668

Dr Ludwig STUMPFEGGER

11.07.1910

3 616 119

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 02.05.1945 r. w Berlinie

83 672

Hans REINER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 673

Friedrich OERTI

18.05.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

83 675

Max SONDERMAYER

15.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

83 678

Otto STERZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

83 680

Helmut PRENNER

 

 

SS-Rottenführer

83 682

Johann KELLER

14.06.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

83 683

Hans LÖRNER

06.03.1893

873 855

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

83 684

Georg WINKLER

26.04.1910

3 208 954

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

83 691

Josef HIRSCH

 

 

SS-Sturmbannführer

83 694

Walter JÄGER

 

 

SS-Rottenführer

83 696

Waldemar SIEDER

 

18 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

83 697

Hubert KRÄMER

 

 

SS-Rottenführer

83 713

Hermann STRACHE

07.04.1899

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

83 715

Hans BRACHER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

83 717

Frany SCHNITZLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

83 721

Andreas WEINBERGER

01.07.1908

3 209 123

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

83 734

Kurt SCHERBEL

28.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

83 736

Thomas AMPLATZER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

83 738

Otto BRUNNER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

83 739

Rudolf BAUTZ

02.05.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

83 744

Adolf SCHIRMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

83 746

Dr Wolfgang LOENICKER

21.11.1898

3 206 394

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

83 751

Wilhelm SCHEPPERLE

22.02.1913

325 997

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

83 756

Gregor FISCHHABER

 

 

SS-Unterscharführer

83 758

Georg MAIER

 

 

SS-Oberscharführer

83 760

Josef MECKEL

 

 

SS-Scharführer

83 772

Josef MURANER

 

 

SS-Rottenführer

83 776

Lorenz SCHMIDBAUER

21.12.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

83 796

Dr Roman REISER

13.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

83 797

Georg SCHNEIDER

05.12.1900

3 065 043

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

83 803

Martin SCHOLL

 

 

SS-Rottenführer

83 814

Karl ROTH

 

 

SS-Rottenführer

83 817

Oskar LUTHER

 

 

SS-Unterscharführer

83 830

Thomas MEILER

 

 

SS-Sturmmann

83 835

Ludwig REINDL

 

 

SS-Rottenführer

83 848

Dr Robert BLUM

18.05.1894

1 553 562

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

83 895

Otto BERGBAUER

 

 

SS-Mann

83 908

Fritz RÖSCH

 

 

SS-Sturmmann

83 919

Horst BERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

83 934

Wilhelm MAURER

 

 

SS-Sturmmann

83 935

Hans HÖRNDLEIN

 

 

SS-Rottenführer

83 937

Bernhard RIHL

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

83 939

Otto RAFFALT

 

 

SS-Rottenführer

83 942

Theo RÖDER

 

 

SS-Unterscharführer

83 955

Friedrich ARLT

05.05.1888

1 232 836

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

83 961

Hans KOHN

03.04.1913

1 582 408

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.06.1940 r.

83 981

Herbert PÖFL

 

 

SS-Rottenführer

83 982

ernst BURGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

83 986

Fritz GOSCHENHOFER

 

 

SS-Sturmmann

83 995

Wilhelm MADER

11.07.1910

849 923

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

83 998

Hans STEGER

 

 

SS-Unterscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion