Numery cz³onków SS od 85 000 do 85 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

85 000

Arthur MANTHEI

01.15.1912

273 496

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

85 018

Hans KRÜGER

08.04.1912

1 593 351

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

85 022

Paul WOLFF

 

 

SS-Unterscharführer

85 029

Willi LEWERENZ

21.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

85 034

Ulrich BUDDENHAGEN

 

 

SS-Rottenführer

85 055

Otto PAPENFUSS

 

 

SS-Rottenführer

85 056

Hans SCHULZ

 

 

SS-Sturmmann

85 062

Kurt LADE

 

 

SS-Mann

85 068

Paul LUEDTKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

85 081

Hans GAULKE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

85 095

Heinrich SCHWARZ

 

 

SS-Unterscharführer

85 098

Gerhard SCHMUDE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

85 101

Hermann THOM

 

 

SS-Mann

85 113

Max VIERKE

 

 

SS-Sturmmann

85 132

Walter POLENZ

18.12.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

85 135

Helmut VOGEL

12.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.05.1945 r. w Berlinie

85 137

Ernst FIETZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

85 141

Erich KANDLER

 

 

SS-Mann

85 142

Franz VOCHETZER

 

 

SS-Unterscharführer

85 148

Willi KIRCHNER

 

 

SS-Rottenführer

85 159

Hans WACHTER

 

1 477 809

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

85 162

Walter KULP

14.07.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

85 170

Ernst PASCHKE

 

 

SS-Mann

85 172

Ernst KOLBE

 

 

SS-Unterscharführer

85 173

Wilhelm LÜTGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

85 174

Fritz BÖTTGER

07.06.1908

2 910 677

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

85 178

Paul STREIT

 

 

SS-Rottenführer

85 182

Paul KORTLEBEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

85 187

Franz LISSO

 

 

SS-Mann

85 188

Johann STEENBUCK

30.09.1895

1 415 041

SS-Obersturmführer

85 197

Erich SCHWARZER

06.10.1888

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

85 244

Heinrich FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

85 254

Heinz HARTMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

85 255

Hermann HEKKING

 

 

SS-Rottenführer
30.10.1936 r. - wykluczony z SS

85 276

Eduard GÖRLITZ

 

 

SS-Rottenführer

85 278

Hermann BURK

 

 

SS-Untersturmführer

85 279

Dr Hermann HEERDT

31.12.1900

934 607

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

85 288

Emil DEBUS

19.02.1910

2 403 420

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

85 291

Ludwig WALTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

85 292

Willi RIES

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

85 305

Hans DIEHL

1913

 

SS-Unterscharführer
28.05.1947 r. - stracony

85 312

Leonhard RÜTTEN

 

 

SS-Mann

85 329

Ernst DILLMANN

 

 

SS-Rottenführer

85 337

Max GEMBER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

85 345

Heinrich LUDWIG

 

 

SS-Mann

85 381

Adolf BERNEISER

 

 

SS-Mann

85 409

Theodor KÜHNER

 

 

SS-Scharführer

85 411

Rudolf BUSCH

 

 

SS-Scharführer

85 412

Franz RIEFER

 

 

SS-Unterscharführer

85 432

Josef TRENZ

24.12.1913

1 504 781

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

85 433

Emil MERKERT

1913

 

SS-Unterscharführer

85 434

Richard WAGNER

01.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

85 442

Friedrich SCHNEIDER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

85 457

Hermann EHRMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

85 458

Robert BÖHM

 

 

SS-Rottenführer

85 466

Erich WOLLBOLD

 

 

SS-Mann

85 480

Franz HEDRICH

 

 

SS-Mann

85 519

Anton BIEWER

 

 

SS-Sturmmann

85 525

Alois HELFEN

 

 

SS-Unterscharführer

85 551

Peter PETTO

 

 

SS-Sturmmann

85 556

Peter KIEN

 

 

SS-Mann

85 557

Karl NIKOLAUS  (1)

 

 

SS-Mann

85 561

Josef GRÜN

 

 

SS-Mann

85 568

Peter SCHMITZ

 

 

SS-Mann

85 595

Matthias WINCHERINGER

 

 

SS-Unterscharführer

85 602

Paul MECHTEL

 

 

SS-Unterscharführer

85 614

Karl EGETMEYER

 

 

SS-Mann
23.06.1937 r. - wykluczony z SS

85 616

Stefan MECHTEL

 

 

SS-Mann

85 621

Viktor WINTRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

85 625

Franz LANGE

24.11.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

85 640

Konrad TEICHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

85 658

Hans WEBER

 

 

SS-Rottenführer

85 686

Dr Heinrich HAUBEIL

28.03.1897

3 678 117

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

85 721

Ludwig KELLER

12.02.1891

692 243

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

85 727

Ludwig ARZT

 

 

SS-Rottenführer

85 729

Rudolf NAPP

 

 

SS-Obersturmführer

85 730

Karl GRIMM

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

85 736

Willi ALTSTADT

31.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

85 746

Jakob MÜLLER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

85 751

Hans DÖRHOFER

29.08.1911

763 009

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

85 771

Kurt WEICHELT

15.10.1901

2 020 566

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

85 786

Dr Oskar EICHLER

20.08.1898

2 711 650

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

85 794

Walter NIMTSCH

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

85 799

Albert CONRAD

11.08.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

85 800

Erich AMLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

85 801

Dr Helmut WEIDENHAUS

24.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

85 802

Ludwig KIEFER

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

85 805

Dr Herbert von JASCHKE

26.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

85 808

Franz-Josef PETERS

20.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

85 819

Hans KWIATKOWSKI

 

 

SS-Mann

85 842

Ewald HEISTER

17.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

85 848

Karl JORTZIK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

85 852

Karl ARRENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

85 860

Kurt RICOLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

85 872

Kurt MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

85 885

Karl SCHAPER

 

 

SS-Rottenführer

85 886

Willi OSTHOFF

 

 

SS-Sturmmann

85 887

Hermann DANIEL

 

 

SS-Mann

85 909

Hans SASSENHOFF

 

 

SS-Rottenführer

85 916

Erich MESCHEDE

 

 

SS-Sturmmann

85 920

Robert GOTHE

13.10.1904

469 593

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

85 924

Arthur Julius GÜTT

17.08.1891

1 325 946

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

85 927

Wilhelm OTT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

85 944

Wilhelm FELDMANN

 

 

SS-Rottenführer

85 968

Ernst KNABESCHUH

 

 

SS-Sturmmann

85 973

Arthur HIMMELMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

85 976

Wilhelm WINTER

10.12.1903

2 201 219

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

85 978

Erich TANZEGLOCK

24.10.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

85 989

Stefan SCHMINGHOFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 85 557 dla:
    SS-Mann - Karl NIKOLAUS
    SS-Mann - Stefan LIESER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion