Numery cz³onków SS od 86 000 do 86 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

86 013

Heinrich OELKERS

 

 

SS-Scharführer

86 015

Franz REIMERS

21.02.1898

220 548

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

86 016

Franz PIEPER  (1)

 

 

SS-Rottenführer

86 029

August SCHAPER

6.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

86 044

Karl MÜLLER

01.02.1898

990 578

SS-Hauptsturmführer

86 048

Wilhelm SCHULTZE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

86 050

Hermann SANDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

86 065

Rudolf MÜHLENKAMP

09.10.1910

2 800 042

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

86 067

Otto KOCH

04.06.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

86 068

Eduard HOLSTE

14.02.1904

3 552 385

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

86 073

Alex FUCHS

 

 

SS-Mann

86 076

Adolf BRACKHAN

 

 

SS-Rottenführer

86 088

Helmut HUSUNG  (2)

19.04.1899

415 907

SS-Obersturmführer

86 089

Herbert LENGER

19.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

86 099

Walter JÜRGES

 

 

SS-Sturmmann

86 104

Richard SCHILL

15.07.1906

4 493 558

SS-Sturmbannführer

86 105

Christel STAATS

28.04.1893

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

86 112

Dr Max PASCHKE

13.12.1884

3 659 572

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

86 120

Kurt HOFFMEYER

17.07.1908

956 326

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.03.1943 r.

86 122

Werner WESTPHAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

86 124

Dr Gustav EXNER

09.10.1908

3 696 524

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

86 126

Dr Willi BAUMERT

26.05.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

86 153

Dr Heinz KÜSTERS

02.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

86 155

Dr Ernst JAHR

12.06.1909

196 793

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

86 161

Josef GRABATSCH

 

 

SS-Mann

86 174

Johannes WTERKOWSKI

 

 

SS-Mann

86 179

Ewald KASPARI

28.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

86 181

Dr Bodo HEINE

16.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

86 185

Hermann Goes

20.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

86 204

Bernhard LAMBACH

 

 

SS-Sturmmann

86 205

Waldemar KLAUS

02.01.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

86 231

Hermann LUDEWIG

 

 

SS-Sturmmann

86 255

Karl VOLLMER

 

 

SS-Sturmmann

86 295

Ferdinand FRICKE

 

 

SS-Scharführer

86 303

Max PFENNIG

 

 

SS-Mann
08.01.1937 r. -
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

86 313

Wilhelm BRANDES

 

 

SS-Mann

86 314

Anton ADLER

 

 

SS-Sturmmann

86 319

Heinrich LANGE

 

 

SS-Unterscharführer

86 338

Erich LUSTFELD

 

 

SS-Mann

86 342

Karl HARTMANN

 

 

SS-Obersturmführer

86 362

Karl BOLLENSEN

 

 

SS-Sturmmann

86 365

Heinrich ARNEMANN

 

 

SS-Mann

86 369

Fritz PROFFEN

 

 

SS-Mann

86 382

Georg SALZMANN

 

 

SS-Sturmmann

86 384

Willi WENGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

86 388

Albert STICHNOTH

07.08.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

86 407

Ernst WAGNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

86 442

Wilhelm PRALLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

86 450

Willi HAUSMANN

 

 

SS-Mann

86 498

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Mann

86 507

August KEMPA

 

 

SS-Sturmmann

86 508

Karl JAHNS

 

 

SS-Mann

86 530

Kurt LÜMKEMANN

 

 

SS-Sturmmann

86 568

Waldemar REUTER

 

 

SS-Mann

86 572

Hermann PFISTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

86 594

August WINNEFELD

10.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

86 616

Hans LESCH

 

407 334

SS-Untersturmführer

86 619

Hans STELLING

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

86 651

Ernst HEITMANN

12.05.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1941 r.

86 658

Bernhard EILERS

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

86 662

Heinrich AFKEN

 

 

SS-Mann

86 664

Heinrich WESTERHOLT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

86 668

Willi SPIEKERMANN

 

 

SS-Oberscharführer

86 678

Fritz REUTER

13.01.1912

597 557

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1942 r.

86 684

Dr Gero REUTER

03.03.1893

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

86 690

Hans GEHRELS

 

 

SS-Sturmbannführer

86 695

Magnus AHLERS

04.06.1912

3 565 100

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

86 717

Friedrich HINZE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

86 735

Hermann WORTMANN

 

 

SS-Sturmmann

86 744

August EICKMEYER

23.03.1898

3 049 821

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

86 746

Wilhelm ZINK

 

 

SS-Sturmmann

86 749

Friedrich NORTRUP

 

 

SS-Rottenführer

86 760

Rudolf KÖRBER

 

 

SS-Mann
02.08.1935 r. - wykluczony z SS

86 776

Erich VIERTELMANN

 

 

SS-Mann

86 789

Otto WACHSMANN

27.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.02.1945 r.

86 816

Ewald DASSBECK

18.12.1912

3 110 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

86 825

Hellmut FETZER

 

 

SS-Rottenführer

86 827

Hilbrich FLICK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

86 851

Alfred ROBBE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

86 852

Heinz von RIEGEN

 

 

SS-Sturmmann

86 858

Bruno KEIL

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

86 861

Helmut SUHR

 

 

SS-Mann

86 873

Herbert SCHRÖDER

 

 

SS-Rottenführer

86 875

Bernhard PFARRE

27.11.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.09.1941 r.

86 878

Heike LANDHERR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

86 916

Dietrich EDEN

08.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

86 917

Dr Georg HOLLER

30.05.1893

262 124

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

86 919

Erich UFKEN

 

 

SS-Oberscharführer

86 922

Heinrich MEYER

 

 

SS-Mann

86 928

Franz STEIN

 

 

SS-Hauptscharführer

86 951

Claus EHLERS

22.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.07.1943 r.

86 952

Christian EICHSTEDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

86 961

Karl-Heinz BÜNZ

15.01.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

86 970

Wilhelm PIEPER

05.03.1910

1 442 290

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

86 976

Karl NEY

12.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.09.1941 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 86 016 dla:
    SS-Rottenführer - Franz PIEPER
    SS-Mann - Werner SANDER

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 86 088 dla:
    SS-Untersturmführer - Helmut HUSUNG
    SS-Mann - Paul MAUSHAKE


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion