Numery cz³onków SS od 87 000 do 87 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

87 009

Hans WITTKO

 

 

SS-Unterscharführer

87 022

Dr Fritz SCHREWE

04.03.1897

2 747 779

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

87 032

Jürgen MEIER

 

 

SS-Sturmmann

87 037

Claus HAMANN

16.02.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

87 064

Willi SACHS

23.07.1896

2 547 272

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.07.1943 r.

87 069

Herbert DUMKE

28.12.1910

2 153 554

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.

87 077

Helmut KUNTE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

87 079

Arthur SCHUPPE

 

 

SS-Untersturmführer

87 080

Dr Gerhard GÜTTLER

17.06.1906

1 970 214

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

87 096

Herbert WENGEL

01.07.1911

974 923

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

87 103

Dr Friedrich BUSCHMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

87 118

Theodor SIEBERT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

87 130

Leopold LENZ

28.03.1904

512 271

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

87 132

Max RHOMAKO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

87 170

Leo LÜTTICH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

87 175

Walter KELL

20.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1943 r.

87 181

Dr Gerhard MÜLLER

14.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.02.1944 r.

87 184

Dr August MEYER

04.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 21.09.1943 r.

87 192

Paul GRÄFE

 

 

SS-Rottenführer

87 193

Otto GRÄFE

 

 

SS-Rottenführer

87 195

Julius FEIERLING

 

 

SS-Unterscharführer

87 196

Wilfried DANNHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

87 199

Fritz BÜNTE

14.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

87 207

Erich WEISE

12.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

87 208

Erich THEILE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

87 212

Arno THYM

31.08.1908

2 176 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

87 213

Edmund STRAUBEL

 

 

SS-Oberscharführer

87 218

Richard OSSWALD

21.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

87 222

Walter MALOW

24.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

87 223

Dr Wolfgang LINCKE

09.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

87 225

Paul KÖNIG

03.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

87 248

Christian SCHEUCH

 

 

SS-Mann

87 263

Fritz BAUR

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

87 274

Adolf LAUBMANN

14.10.1895

2 242 020

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.

87 281

Dr Edmund STOECKLE

07.07.1899

1 860 913

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

87 292

Max BÜHLER

23.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

87 304

Andreas UNSIN

23.06.1911

1 884 043

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.
zmar³ 29.03.1940 r.

87 311

Josef HAFF

 

 

SS-Rottenführer

87 318

Dr Siegfried KEMMER

09.05.1899

59 840

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1941 r.

87 325

Dr Fritz HÜBSCH

22.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

87 344

Anton SCHULER

25.04.1912

1 232 958

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

87 345

Eberhard ZECH

19.03.1913

3 288 995

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 04.01.1942 r.

87 355

Johann KLINGLER

 

 

SS-Mann
15.02.1937 r. - wykluczony z SS

87 365

Christian ZIMMERMANN

 

 

SS-Sturmmann

87 369

Anselm EBERLE

 

 

SS-Mann

87 375

Anton KAISER

 

 

SS-Mann

87 379

Karl WEITHMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

87 382

Georg BÜTTEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

87 394

Dr Heinrich CALLIGARO

06.02.1907

724 800

SS-Hauptsturmführer

87 405

Alfons AUMÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

87 422

Hans OCHSENKÜHN

10.08.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 05.05.1945 r.

87 428

Lorenz WALLNER

17.11.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

87 430

Valentin ACKERMANN

 

 

SS-Scharführer

87 434

Vinzenz THEATO

18.11.1897

889 279

SS-Hauptsturmführer

87 472

Georg KÖNIG

30.11.1879

14 638

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

87 482

Anton SCHMIDHUBER

 

 

SS-Mann

87 518

Johann SIEGL

 

 

SS-Mann
03.05.1935 r. - wykluczony z SS

87 539

Jakob DIEBALD

 

 

SS-Mann
29.01.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

87 548

Johann HASSLBECK

15.11.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

87 590

Johann HOGGER

 

 

SS-Sturmmann
12.06.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

87 602

Serafin GASSNER

 

 

SS-Unterscharführer

87 604

Alois BURGSTALLER

15.01.1911

3 446 892

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

87 605

Erwin BREMICKER

 

 

SS-Unterscharführer

87 618

Josef KASPARBAUER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

87 628

Georg GRABICHLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

87 631

Franz SCHALLINGER

 

 

SS-Unterscharführer

87 633

Hans LECHNER

 

 

SS-Rottenführer

87 645

Rudolf KITTEL

 

 

SS-Unterscharführer

87 678

Hanz MILLER

19.10.1891

2 946 723

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

87 679

Georg MARTIN

26.09.1897

5 649 799

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

87 685

Otto SPICHTINGER

 

 

SS-Mann

87 689

Ludwig WINKLER

 

 

SS-Scharführer

87 690

Josef BRUNNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

87 700

August LINDER

 

 

SS-Rottenführer

87 769

Xaver BÖHM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

87 773

Georg DRIESSLEIN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

87 796

Fritz BARBINGER

 

 

SS-Sturmmann

87 825

Willibald SCHOBER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

87 849

Anton EISENTRAUT

 

 

SS-Sturmmann

87 880

Roland SCHULZE

16.11.1898

409 253

SS-Standartenführer - awans w dniu 14.05.1936 r.

87 881

Fritz KNÖCHLEIN

27.05.1911

157 016

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 14.03.1944 r.

87 882

Herbert Ernst BACKE

01.05.1896

22 766

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.09.1942 r.
06.04.1947 r. - pope³ni³ samobójstwo

87 883

Franz JANSEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

87 893

Franz RÖDEL

 

 

SS-Scharführer

87 899

Hermann LINDNER

20.11.1912

2 645 772

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

87 923

Ludwig BACK

 

 

SS-Rottenführer

87 946

Franz NEUMEYER

07.02.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

87 953

Anton LACROIX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

87 959

Walter KOCH

 

 

SS-Rottenführer

87 992

Albert GOCKEL

 

 

SS-Rottenführer

87 993

Bernhard MOHR

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

87 998

Willy FUNKE

14.07.1901

2 711 125

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2012, £ukasz Najbarowski & Waldemar Sadaj
Design by Scypion