Numery cz³onków SS od 88 000 do 88 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

88 001

Willi RAU

 

 

SS-Rottenführer

88 013

Gotthard PFEIFER

05.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

88 045

Arnold LOSS

 

 

SS-Rottenführer

88 046

Hans PFEIFFER

 

 

SS-Sturmmann

88 056

Hugo SCHLICHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

88 062

Dr Walter WEISS

06.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

88 064

Erich WALKHOFF

 

 

SS-Unterscharführer

88 065

Heinz MENTRUP

 

 

SS-Sturmmann

88 073

Karl WARNECKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

88 077

Gustav MÖRKER

02.11.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

88 078

Hermann MEYER

 

 

SS-Rottenführer

88 084

Hans LIPPHARD

 

 

SS-Rottenführer

88 091

Arthur WINKELMANN>

15.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

88 104

Paul MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

88 126

Hugo KIRCHHOFF

 

 

SS-Mann
17.08.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

88 140

Dr Kurt EISSFELDT

04.12.1900

1 250 357

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

88 151

Ernst BUSSET

 

 

SS-Sturmmann

88 154

Wilhelm SCHULZ

07.08.1912

936 637

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

88 162

Dr Georg HEINTZE

08.03.1886

2 956 313

SS-Obersturmführer

88 166

Dr Hermann RIEMENSCHNEIDER

29.04.1884

1 284 437

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

88 171

Fritz REINHARDT

 

 

SS-Sturmmann

88 176

Karl OBST

 

 

SS-Mann

88 178

Erich LUETTERICH

 

 

SS-Untersturmführer

88 183

Wilhelm BRAUCH

 

 

SS-Sturmmann

88 185

Eduard HOCHHUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

88 186

Karl HÖLL

 

 

SS-Sturmmann

88 188

Theodor TIARKS

21.02.1898

750 180

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

88 192

Paul KREBS

 

 

SS-Mann

88 194

Helmut DOENECKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

88 195

Max ECKEBRECHT

 

 

SS-Mann

88 199

Dr Hermann HEESCH

24.10.1893

351 482

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

88 200

Dr Erich von DRYGALSKI

19.12.1901

4 870 331

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

88 201

Christian SCHÜNEMANN

28.02.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

88 218

Karl DÜSTERDIEK

 

 

SS-Mann

88 240

Reinhard BENDER

 

 

SS-Mann

88 251

Franz KIRSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

88 253

Hans KÜHNE

 

 

SS-Rottenführer

88 271

Heinrich MEIER

 

 

SS-Sturmmann

88 273

Wilhelm RÖPKE

 

 

SS-Rottenführer

88 284

Willi EHLERS

 

 

SS-Unterscharführer

88 288

Otto HARTUNG

 

 

SS-Rottenführer

88 298

Franz NASS

 

 

SS-Rottenführer

88 308

Wilhelm WILLECKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

88 319

Werner LUETTGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

88 327

Albert WAGNER

 

 

SS-Mann

88 349

Wilhelm LIESSMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

88 351

Willi MEHLER

 

 

SS-Mann

88 367

Karl SIEKMANN

 

 

SS-Sturmmann

88 369

Ernst SÜSSMILCH

 

 

SS-Sturmmann

88 371

Reinhard WOLFRAM

22.06.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

88 380

Willi HOFMANN

 

 

SS-Scharführer

88 384

Paul KÜHNE

17.10.1913

1 635 550

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

88 390

Ludwig BRACKMANN

 

 

SS-Sturmmann
02.02.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

88 399

Karl FRÄNKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

88 422

Karl WARNECKE

 

 

SS-Rottenführer

88 448

Adam KUHL

 

 

SS-Sturmmann

88 459

Karl LAMP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

88 473

Paul THIELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

88 485

August EBENFELD

 

 

SS-Rottenführer

88 489

Karl OELKERS

 

 

SS-Unterscharführer

88 500

Alexander ZECH

 

 

SS-Mann
26.03.1935 r. - wykluczony z SS

88 521

Robert HENTIES

 

 

SS-Obersturmführer

88 523

Karl BOEKER

 

 

SS-Mann

88 525

Fritz GRETHE

 

 

SS-Oberscharführer

88 531

Heinrich FEUERHAHN

18.07.1891

2 576 921

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

88 534

Kurt RIEPLING

 

 

SS-Mann

88 564

Karl HEISTERHAGEN

05.02.1899

2 856 127

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

88 566

Rudolf SCHULTZ

 

 

SS-Unterscharführer

88 567

Dietrich WILKEN

 

 

SS-Sturmmann

88 569

Wilhelm GIDEON

15.11.1898

4 432 258

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

88 579

Dr Otto SCHWARZ

02.03.1899

2 902 252

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

88 589

Karl SZYMANSKI

 

 

SS-Sturmmann

88 625

August VOGT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

88 647

Wilhelm SCHITLI

26.06.1912

2 907 236

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

88 650

Otto WINNERS

20.03.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 29.03.1945 r.

88 664

Rudolf WITTENBERG

 

 

SS-Oberscharführer

88 670

Hans PILGRIM

 

 

SS-Rottenführer

88 682

Johann SUCKSDORF

 

 

SS-Mann

88 696

Ernst PETERS

 

 

SS-Mann

88 697

Franz SCHNOING

 

 

SS-Mann

88 714

Heinrich EISSEN

 

 

SS-Sturmmann

88 720

Albert ERNST

28.02.1906

4 995 536

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

88 721

Dr Kurt PITTLER

04.05.1888

912 964

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

88 753

Dr Richard MOHR

05.12.1880

1 281 563

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

88 754

Max GÜNTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

88 784

Willi WINKLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 28.04.1934 r.

88 818

Werner GREULING

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

88 825

Arno KARL

 

 

SS-Rottenführer

88 837

Karl WAGENSCHWANZ

 

 

SS-Mann

88 855

Alfred WARLICH

 

 

SS-Sturmmann

88 897

Reinhold REUKAUF

04.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

88 949

Wilhelm ASMUS

25.10.1898

140 300

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

88 951

Fritz EICKENBERG

30.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

88 952

Tankmar OEYNHAUSEN

11.05.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.11.1941 r.

88 953

Paul BECKER

26.02.1902

1 792 251

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

88 960

Edmund EISENHUT

03.03.1911

2 942 800

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

88 964

Dieter HOFMANN-CREDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

88 967

erwin SCHULTES

02.08.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

88 971

Heinrich FRIEDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

88 977

Alfred WEHNER

 

 

SS-Obersturmführer

88 980

Georg SCHMUCKERMEIER

 

 

SS-Rottenführer

88 982

Hans DORER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

88 998

Anton STÄNGL

 

 

SS-Hauptscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion