Numery cz³onków SS od 89 000 do 89 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

89 005

Karl TIEFEL

14.09.1910

2 948 396

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

89 009

Albert ERNST

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

89 019

Bruno GALKE

24.01.1905

1 379 808

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.10.1940 r.

89 021

Franz HESCHICK

 

 

SS-Unterscharführer

89 023

Josef KLOPFER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

89 041

Josef BLASL

28.09.1899

1 924 552

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1940 r.

89 042

Anton MECKEL

 

 

SS-Scharführer

89 061

Dr Helmuth HABERSBRUNNER

09.05.1899

1 926 294

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

89 062

Martin GODE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 065

Harro SCHILLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

89 068

Kurt ESCH

30.06.1910

485 023

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

89 072

Bruno HOEPFNER

 

 

SS-Hauptsturmführer

89 088

Karl NEIF

 

 

SS-Sturmmann

89 089

Dr Egbert BAUMANN

17.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1942 r.

89 097

Albert HUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 099

Wilhelm RENTSCH

01.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

89 103

Wilhelm LAFORCE

08.04.1896

2 994 305

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

89 104

Martin RAACH

06.11.1899

3 212 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

89 109

Franz SCHINDLER

19.02.1901

119 525

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

89 111

Albert HOEPFL

 

 

SS-Unterscharführer

89 114

Heinrich THEIS

13.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.04.1945 r.

89 115

Walter RIEMERSCHMID

26.09.1908

1 929 448

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

89 122

Otto OESTERLEIN

 

 

SS-Unterscharführer

89 125

Hermann SCHLOSSER

 

 

SS-Unterscharführer

89 126

Karl GATTUNG

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

89 134

Norbert GRIEBL

23.08.1908

3 200 457

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

89 135

Josef KARL

01.03.1910

2 945 512

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awaans w dniu 09.11.1941 r.

89 142

Theodor von SPERL

27.08.1904

3 536

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

89 155

Otfried GOERLICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 172

Ludwig BUFLER

 

 

SS-Rottenführer

89 179

Johann KRIST

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

89 187

Johann SPARHUBER

 

 

SS-Rottenführer

89 201

Herwig ECKERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 206

Martin LUTHER

12.06.1901

3 170 083

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

89 217

Georg WEIGAND

11.12.1897

1 763 103

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 237

Georg NERB

 

 

SS-Mann
30.11.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

89 244

Johann FISCHER

 

 

SS-Sturmmann

89 267

Benedikt SENNER

 

 

SS-Mann

89 273

Johann WIENINGER

07.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

89 285

Gottlieb PRESTELE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

89 296

Dr Josef SAILER

28.03.1903

2 531 774

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

89 316

Josef DIERMAIER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

89 352

Karl LIPPERT

 

 

SS-Mann
21.06.1942 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

89 367

Kaspar HEIDACHER

 

 

SS-Mann

89 368

Franz KLEBENSBERGER

26.11.1904

148 016

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

89 415

Josef HEINZINGER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

89 425

Benno WINKLER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

89 427

Georg OTTOVITZ

 

 

SS-Mann

89 431

Friedrich LÄMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

89 448

Kurt GEGNER

 

 

SS-Mann

89 455

Hans ESCHERLE

03.08.1895

1 215 903

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

89 479

Fritz GENG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 494

Konrad LEIMBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

89 514

Adolf BENKERT

10.01.1893

3 491 180

SS-Obersturmführer

89 529

Georg FREITAG

25.12.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 22.03.1945 r.

89 531

Josef GAUKLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

89 550

Dr Wilhelm PUTZE

18.08.1896

3 692 532

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

89 552

Hans KÖSTERS

13.07.1893

1 869 953

SS-Hauptsturmführer

89 555

Georg REUTHER

22.02.1897

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

89 556

Hans RIESS

03.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

89 557

Dr Rudolf MÜLLER

29.03.1911

1 231 392

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

89 558

Alfred BAUER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

89 562

Karl MILCHTHALER

 

 

SS-Scharführer

89 581

Hans WOLF

 

 

SS-Obersturmführer

89 591

Helmut ZUNKER  (1)

16.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 24.04.1943 r.

89 594

Franz NEUBER

 

 

SS-Mann

89 607

Hermann SCHULTHEIS

19.07.1913

1 013 834

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1941 r.

89 617

Otto VOSS

09.04.1913

544 837

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

89 622

Emanuel von KORFF

22.12.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

89 629

Josef SCHÖN

11.08.1912

2 068 738

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

89 635

Clemans DEDERICHS

09.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 10.03.1944 r.

89 640

Heinrich BREDTMANN

 

 

SS-Unterscharführer

89 648

Hermann HORBACH

 

 

SS-Sturmmann

89 666

Ernst NEUBERT

 

 

SS-Mann

89 717

Dr Werner HACKSTEIN

01.05.1894

1 429 302

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

89 718

Theo WEIMER

 

 

SS-Scharführer

89 722

Georg SEIP

19.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

89 725

Hans STEIN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

89 729

Karl KORELL

 

 

SS-Rottenführer

89 761

Ewald MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

89 796

Heinrich CROST

14.08.1913

2 275 483

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

89 797

Franz MARMON

11.06.1908

1 536 914

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

89 803

Richard BICK

 

 

SS-Sturmmann

89 815

Heinrich HAIN

 

 

SS-Sturmmann

89 819

Heinrich BALB

20.06.1900

2 397 404

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

89 833

Julius ALIG

 

 

SS-Rottenführer

89 835

Karl CLAUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

89 843

Julius BEYER

19.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

89 851

Karl STOPPER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

89 859

Hans HEINBUCH

 

 

SS-Oberscharführer

89 863

Helmut BANGERT

 

 

SS-Sturmmann

89 870

Willi WAGNER

20.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

89 881

Theodor BLANK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

89 884

Robert GEYER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

89 894

Heinrich HOOS

04.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

89 909

Ludwig MANN

26.01.1913

464 122

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

89 922

Heinrich SEWING

30.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

89 929

Gustav KARSTEN

14.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1943 r.

89 941

Franz PULT

 

 

SS-Oberscharführer

89 946

Karl ROCHELL

 

 

SS-Sturmmann

89 954

Richard EICHENAUER

24.02.1893

1 448 515

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

89 955

Albert ALPERS

 

 

SS-Mann

89 962

Halvor SUDECK

 

 

SS-Unterscharführer

89 978

Bruno BUNGE

 

 

SS-Unterscharführer

89 988

Hans KISSLING

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

89 994

Fritz ENGELKE

08.09.1900

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r./TD>

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 89 591 dla:
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Helmut ZUNKER
    SS-Sturmmann - Heinrich REUSCHLEIN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion