Numery cz³onków SS od 9 000 do 9 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

9 003

German BALLUFF

05.10.1906

520 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 006

Wilhelm THIE

09.12.1907

323 152

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 008

Christian MÜLLER

28.07.1902

383 690

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

9 009

Fritz WOHLERS

27.10.1906

68 724

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

9 010

Joachim SIEVERS

18.10.1909

496 350

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 021

Fritz HARTMANN

29.11.1896

375 788

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 033

Konrad HENNING

 

 

SS-Unterscharführer

9 038

Heinrich KLUEH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

9 045

Johannes LOEHNERT

16.12.1890

342 101

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 048

Willi BREDEMEIER

21.04.1910

396 100

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - zgin±³ 18.07.1941 r.

9 049

Johannes GOTTWALD

15.12.1897

392 769

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.
14.07.1937 r. - odchodzi z SS do Wehrmachtu

9 051

Günther LEDER

30.07.1906

212 300

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 053

Gottlieb KINAST

19.03.1888

481 361

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 054

Ernst LANGNER

04.04.1889

310 741

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

9 056

Hugo HACKBART

05.02.1893

531 647

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

9 063

Alexander STEIN

10.04.1898

481 157

SS-Hauptsturmführer

9 064

Erich JUNGMANN

12.09.1899

310 733

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

9 066

Rudolf GALLE

08.04.1901

310 722

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

9 069

Erich NEUGEBAUER

04.07.1904

291 799

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

9 070

Arnold JAKS

13.12.1904

544 076

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 071

Alfred LEHMBERG

21.11.1904

369 919

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 078

Alfons KARRASCH

 

 

SS-Scharführer

9 081

Herbert SCHÜTTE

16.11.1903

310 765

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

9 091

Albert KUHN

07.08.1885

358 027

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

9 094

Emil SCHURAN

22.01.1901

491 804

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

9 095

Walter OGAIT

06.07.1901

415 927

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
13.05.1938 r. - odchodzi z SS

9 097

Hans LEX

31.12.1910

371 583

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

9 099

Bernhard SCHLAPEIT

20.03.1905

200 875

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 100

Waldemar TENNSTAEDT

07.03.1906

533 107

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

9 101

Max NEUMANN

22.01.1908

172 865

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

9 102

Gerhard PENNER

 

 

SS-Unterscharführer

9 105

Hermann RITTERBUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

9 106

Hans PLUSKOTA

18.11.1892

420 655

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 107

Fritz RITTERBUSCH

11.01.1894

6 317

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

9 109

Karl RITTERBUSCH

19.06.1897

8 729

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

9 113

Karl REISCHL

09.02.1911

483 955

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

9 114

Walter MENGDEN

26.10.1908

556 136

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

9 118

Willy SCHRAUB

10.11.1901

545 115

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

9 119

Otto EIMLER

 

 

SS-Oberscharführer

9 122

Eiml STAHL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

9 129

Max BAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 130

Wolfgang IRLINGER

24.10.1895

59 165

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

9 131

Michael ZECHMEISTER

05.06.1899

10 417

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

9 132

Peter GUNKLER

 

 

SS-Unterscharführer

9 139

Rudolf FRÜCHTL

22.03.1909

511 154

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 141

Hermann HEMPEL

20.06.1890

93 051

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

9 144

Willy GÖDICKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

9 148

Hans Hinkel

22.06.1901

4 686

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

9 150

Hans LOOP

10.10.1907

497 233

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 153

Georg SCHWARZKOPF

 

 

SS-Mann

9 154

Wilhelm JENSEN

05.10.1892

432 962

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

9 157

Ludwig SCHMIDT

 

 

SS-Hauptscharführer

9 158

Friedrich KOCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

9 160

Walter KOLREP

22.08.1910

261 301

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

9 161

Hubert MEYER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

9 165

Johann BORNHOLT

 

 

SS-Scharführer

9 168

Heinrich WENDT

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

9 172

Heinrich CLAUSSEN

24.01.1912

366 973

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 26.11.1943 r.

9 175

Gustav JOHNS

 

 

SS-Rottenführer

9 183

Walter BRANDES

17.01.1907

380 314

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 184

Martin FUHR

18.07.1889

378 073

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 190

Hans MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 194

Konrad JAKOBS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

9 199

Georg SPIESS

12.06.1900

454 568

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 203

Georg GRIMM

21.08.1905

184 773

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 204

Heinz RITZHEIMER

14.07.1900

650 608

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 207

Jakob SCHUCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

9 210

Friedrich SAÜRWEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 211

Karl WOLF

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

9 216

Wilhelm RABBENSTEIN

06.10.1895

48 959

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 218

Hans GMEINWIESER

31.05.1895

181 992

SS-Hauptsturmführer

9 219

Karl BRAUN

28.01.1908

72 383

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 221

Franz STEINER

10.03.1911

562 142

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 225

Willi SCHMIDT

14.12.1890

191 681

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 229

Karl CUNO

25.08.1914

736 482

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 230

Kurt ALBERT

09.09.1908

374 739

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.11.1941 r.

9 231

Heinz LABER

14.04.1911

500 297

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

9 233

Gerorg PÖLSTERL

23.05.1897

259 672

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 237

Richard SCHÜSSLER

12.05.1899

17 756

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 239

Hermann WEHR

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

9 240

Ludwig RAYLA

03.03.1895

11 023

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 243

Robert LEYKAUF

 

 

SS-Scharführer

9 252

Franz OTT

26.12.1908

504 190

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

9 253

Heinrich STEINLE

07.07.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

9 258

Dr Manfred STEINER

28.06.1910

548 672

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

9 262

Ernst WAGNER

 

 

SS-Scharführer

9 264

Helmut GALL

27.12.1908

321 712

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

9 265

Ernst SCHNORR

 

 

SS-Unterscharführer

9 270

Fritz TEUFEL

27.07.1907

27 167

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zgin±³ 19.12.1941 r.

9 271

Ludwig LINK

27.08.1906

308 295

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

9 272

Gotthild SCHWARZ

18.03.1908

253 303

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

9 273

Erich MAYER

05.10.1908

164 2236

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

9 275

Karl VOGLER

12.12.1909

164 233

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 278

Heinz SCHILLING

01.03.1911

467 619

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 280

Karl SCHATZ

10.08.1911

164 234

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 282

Georg STEINHILBER

01.11.1901

569 033

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

9 286

Adolf TEUFEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 289

Eugen GAUSS

10.06.1893

371 737

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 291

Karl FAUSS

23.12.1906

371 736

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

9 296

Hans SCHITTENHELM

 

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

9 306

Richard MOHR

15.10.1879

467 354

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 307

Karl OTT

20.06.1903

477 458

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

9 310

Rudolf HARTMANN

 

 

SS-Oberscharführer

9 315

Gottlieb CHRISTEIN

 

 

SS-Oberscharführer

9 319

Erich SCHITTENHELM

25.07.1908

548 656

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 328

Karl HÄUSSLER

 

 

SS-Scharführer

9 332

Jakob SCHNEIDER

17.12.1903

391 340

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

9 334

Eugen KUHN

03.04.1897

309 068

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

9 339

Hermann REICHELMEIER

 

 

SS-Hauptscharführer
31.05.1937 r. - wykluczony z SS

9 341

Theo STEFFEN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

9 342

Paul STEFFEN

 

 

SS-Oberscharführer

9 348

Hans HABENICHT

 

 

SS-Hauptscharführer

9 350

Alfred MIKLOS

13.04.1910

115 359

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ 05.07.1941 r.

9 352

Fritz RINGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.08.1939 r.

9 363

Max HERZOG

31.12.1912

86 920

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

9 365

Max ZIPPE

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

9 367

Anton PELZ

 

 

SS-Scharführer

9 378

Otto KEINERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 389

Willi WENDLER

31.05.1908

311 843

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1939 r.

9 393

Siegfried BECKER

21.10.1912

359 966

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

9 395

Kurt ARIN

 

 

SS-Scharführer

9 410

Otto HELBING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
zgin±³ 23.01.1942 r.

9 411

Paul SCHMIDT

27.01.1901

355 156

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

9 416

Werner HERSMANN

11.09.1904

298 562

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

9 417

Karl HÜBNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 418

Dr Karl KUCHENBÄCKER

24.09.1907

404 311

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

9 419

Alfred WIENKE

24.03.1911

472 188

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 423

Ernst ZIMMERMANN

 

506 295

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1934 r.

9 427

Otto KÜHNAU

12.10.1904

43 197

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

9 433

Richard MÜLLER

07.06.1908

340 451

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

9 434

Heinrich VOGT

05.09.1884

312 808

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

9 436

Gustav SCHULLE

26.12.1903

75 607

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

9 440

Walter MÜLLER

26.02.1903

471 852

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 442

Peter JOHANNSEN

 

373 976

SS-Standartenführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

9 446

Heinrich CARSTENSEN

15.12.1899

282 768

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

9 451

Karl PETERSEN

13.08.1900

299 284

SS-Oberführer - awans w dniu 13.08.1941 r.

9 452

Heinrich BRANDT

03.05.1901

159 963

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

9 454

Heinrich SCHMUTZLER

15.03.1903

341 663

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

9 456

Wilhelm GREZESCH

01.05.1906

38 051

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1939 r.
zgin±³ 12.07.1941 r.

9 457

Karl GEISLER

05.04.1910

158 376

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

9 460

Werner DABELSTEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

9 461

Gustav BANSE

29.08.1906

15 519

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

9 464

Fritz SCHUMACHER

16.06.1895

378 696

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

9 465

Fritz OTTO

27.09.1897

378 694

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

9 466

Karl SCHNEIDER

24.12.1897

446 245

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

9 468

Rudolf BARTHELMES

23.08.1903

264 814

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

9 471

Hermann OSTERLOH

11.08.1901

323 106

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 472

Arndt von PAPE

05.09.1909

448 438

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

9 473

Wilhelm JOHN

20.09.1910

179 371

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
04.11.1937 r. - wykluczony z SS

9 475

Theodor REICHERT

 

 

SS-Scharführer

9 476

Wilhelm KUNZ

30.10.1907

142 739

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

9 479

Willy KERN

 

 

SS-Obersturmführer

9 480

Ignatz SCHUMM

21.07.1901

414 318

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 483

Anton ROTHAUER

07.06.1906

109 371

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 484

Fritz GÄRTNER

 

 

SS-Scharfuhrer
wykluczony z SS w 1935 r.

9 486

Willi HERZ

16.09.1908

280 715

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 491

Wilhelm GLASER

23.08.1897

397 759

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 493

Josef SCHMITT

01.03.1893

75 753

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 499

Karl BOHR

19.09.1899

251 721

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 501

Theodor WINTERICH

08.09.1905

45 386

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

9 504

Paul SIMON

18.02.1908

49 185

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 507

Johann LANDUA

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

9 508

Peter BRADEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

9 509

Herbert ANTWEILER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

9 516

Werner KLEINERMANNS

22.07.1898

120 643

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 517

Paul BOHNEN

27.06.1906

66 164

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 526

Curt BENN

30.01.1897

32 588

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

9 529

Karl BLUMENROTH

29.01.1897

559 717

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

9 531

Karl GOTTHARDT

 

 

SS-Scharführer

9 534

Heinrich HECKMÜLLER

17.07.1906

185 096

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 536

Emil MROSS

 

253 950

SS-Obersturmführer

9 553

Walther STOCK

26.07.1904

650 827

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

9 555

Hans MÖSER

07.04.1906

155 301

SS-Hauptsturmführer

9 559

Matthias SEIBERT

27.07.1895

70 076

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

9 560

Wilhelm DÖRHÖFER

21.02.1907

763 009

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

9 561

Jakob RITZHEIMER

 

763 474

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

9 563

Karl RAQUET

14.07.1900

763 472

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 564

Heinrich GROSS

18.11.1901

763 465

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

9 566

Richard SCHERER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

9 568

Wilhelm OCHSSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

9 579

Fritz ELLENBERGER

22.02.1878

177 049

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

9 583

Otto NIEMEYER

24.06.1912

258 869

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

9 588

Wilhelm KUBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

9 593

Friedrich SCHLUMS

25.01.1892

428 276

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

9 596

Alfred GESCHWINDE

 

 

SS-Oberscharführer

9 598

Hans-Werner VOSS

08.07.1901

396 254

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

9 600

Ernst WEISE

04.01.1896

268 396

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

9 603

Adolf QUARG

31.12.1901

848 973

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

9 604

Otto SCHICKOR

 

 

SS-Oberscharführer

9 605

Richard PETERMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

9 615

Georg JENCHEN

01.03.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

9 616

Hans Frhr. von WOLFF

19.03.1903

460 352

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
01.04.1937 r. - odchodzi z SS do Wehrmachtu

9 621

ALfred KRAWATZEK

26.03.1905

268 425

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 626

Erhard KABATH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 628

Heinrich PINNOW

14.09.1894

566 216

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

9 630

Bruno SCHELLHASE

24.05.1894

254 982

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 632

Siegfried MÖRBITZ

06.01.1898

481 282

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 636

Herbert SENFT

18.07.1901

369 823

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 637

Hans EBERT

29.01.1902

310 771

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

9 640

Günther HANNE

02.03.1904

107 572

SS-Hauptsturmführer

9 641

Georg MONDWURF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

9 643

Paul HAMPEL

18.04.1907

788 958

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

9 654

Alfons GELLRICH

05.03.1903

91 456

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.04.1934 r.

9 658

Johann NOWOK

12.05.1901

1 586 847

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

9 668

Karl RICHTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

9 670

Fritz RECH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 674

Hugo BÖCKLY

 

 

SS-Scharführer

9 683

Henning OESAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

9 689

Detlef KÖRBER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

9 690

Karl HINTERMAIER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

9 697

Karl TITUS

02.08.1909

565 381

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

9 699

Martin HEGELE

27.06.1885

130 114

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 701

Anton WÖRNER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

9 707

Bruno RITTER

26.01.1909

60 906

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

9 709

Hans HEIN

 

 

SS-Oberscharführer

9 715

Georg SCHLICK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

9 727

Konrad GEIGER

 

371 794

SS-Untersturmführer - awans w dniu 06.04.1934 r.

9 729

Hilmar WÄCKERLE

24.11.1899

530 715

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.08.1940 r.

9 735

Herbert SCHLABACH

 

411 410

SS-Untersturmführer
17.01.1938 r. - wykluczony z SS

9 739

Rudolf LEINMUELLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

9 740

Erwin FLEISS

16.01.1910

362 202

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

9 746

Rudolf LENK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

9 747

Kurt BERGMANN

 

528 627

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 748

Hellmuth RICHTER

12.02.1899

174 006

SS-Obersturmführer - awans w dniu 24.11.1938 r.

9 760

Hans BECKERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

9 769

Fritz SEYFARTH

04.03.1911

259 250

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

9 774

Richard KAASERER

21.08.1896

1 087 778

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

9 777

Max KRAHNER

08.03.1904

472 617

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

9 783

Anton SCHWALD

 

39 362

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

9 785

Max EHSER

24.03.1893

256 357

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

9 789

Karl LICHTENBERGER

 

 

SS-Oberscharführer

9 793

August JAHNY

 

 

SS-Scharführer

9 804

Gustav von FELDE

28.06.1908

325 471

SS-Standartenführer - awans w dniu 31.03.1944 r. - po¶miertnie
zgin±³ 22.11.1943 r.

9 808

Karl-Heinz RIPCHEN

28.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

9 824

Franz KERSTEN

06.02.1895

12 760

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 05.04.1934 r.

9 831

Erich von dem BACH-ZELEWSKI

01.03.1899

489 101

SS-Oergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 09.11.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

9 833

Hinrich BARTELS

03.11.1905

119 904

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

9 835

Otto KROLL

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

9 837

Johannes THUMANN

15.09.1908

110 099

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

9 857

Robert EHLERS

09.03.1908

368 103

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 858

Hans RIESER

09.09.1912

624 139

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

9 859

Hans HAUSCHILD

31.08.1898

459 390

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

9 861

Johannes PIENING

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

9 862

Walter LEUCHTENBERG

22.03.1908

148 512

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 865

Hans RATHJEN

08.05.1912

126 617

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dnu 30.01.1945 r.

9 866

Otto THIEBEULE

26.06.1906

555 597

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

9 868

Hugo ASELMEYER

01.11.1903

265 274

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

9 872

Karl SCHNITTERT

23.09.1904

376 987

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

9 873

Wilhelm REUTER

20.10.1900

153 339

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 874

Georg JAKOBY

 

 

SS-Oberscharführer

9 879

Heinrich ARNOLD

 

 

SS-Hauptscharführer

9 885

Heinrich BROCKMANN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

9 889

Albert TIMM

 

 

SS-Oberscharführer

9 899

Wilhelm KALINKE

 

 

SS-Scharführer

9 901

Walter SCHMIDT

04.10.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

9 906

Richard SCHAALE

20.06.1888

428 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

9 912

Adolf GROSSERT

13.02.1900

151 693

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

9 915

Emil RANOCHA

 

 

SS-Scharführer

9 916

Wilhelm WERNER

06.06.1888

332 139

SS-Brigadeführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

9 917

Thomas TRAFFA

 

 

SS-Oberscharführer

9 920

Albert SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 925

Hans NEUMANN

04.08.1910

266 400

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

9 926

Henry SCHMIDT

02.10.1912

231 297

SS-Obersturmführer

9 930

Max OEHME

01.03.1910

215 584

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 933

Alfons GEIS

 

 

SS-Scharführer

9 934

Fritz SEIBT

20.02.1910

406 540

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

9 935

Fritz CROLL

26.07.1910

406 502

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

9 944

Eberhard RICHTER

 

 

SS-Scharführer

9 946

Herbert FELLER

14.05.1900

378 480

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

9 947

Hans TANETZLER

21.12.1896

297 651

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.12.1934 r.

9 948

Otto REICH

05.12.1891

289 356

SS-Oberfuhrer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

9 949

Otto KUPHAL

07.07.1907

385 871

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

9 952

Adolf POPPE

14.01.1911

343 581

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

9 956

Rudolf SCHRÖDER

09.11.1907

132 672

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.04.1941 r.

9 968

Helmut SCHMIDT

19.01.1903

30 147

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

9 969

Otto KIELHORN

 

 

SS-Scharführer

9 971

Hans NEUBAUER

08.09.1900

326 706

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

9 973

Heinrich KUNZE

 

 

SS-Hauptscharführer

9 975

Erwin CZOLBE

07.01.1901

403 301

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

9 977

Erwin FALKE

 

 

SS-Hauptscharführer

9 982

Ernst HARTMANN

10.05.1897

160 298

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 01.08.1944 r.

9 984

Jakob KUTHEIUS

07.11.1893

71 134

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

9 985

Hans PRANG

27.12.1907

22 540

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

9 989

Philipp REICHENBERGER

 

 

SS-Oberscharführer

9 992

Karl MITSCHKA

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

9 993

Friedrich DIEFENBACH

 

 

SS-Sturmmnan

9 995

Adam MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

9 997

Leonhard POTH

04.06.1902

242 493

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

9 999

Ludwig WIPPER

20.05.1908

394 895

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion