Numery cz³onków SS od 90 000 do 90 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

90 006

Wilhelm WOELK

 

 

SS-Untersturmführer

90 007

Paul LAUSTERER

15.02.1891

3 555 867

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1936 r.

90 027

Michael GRESCHAK

 

 

SS-Rottenführer

90 041

Hermann STRUCK

 

 

SS-Oberscharführer

90 051

Rudolf PFÖRTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

90 070

Heinz PAUL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

90 073

Wilhelm DAMES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

90 083

Hermann SEBODE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

90 093

Karl BROKMEIER

 

 

SS-Sturmmann
23.09.1935 r. - wykluczony z SS

90 095

Wilhelm HILDEBRANDT

 

 

SS-Mann
24.05.1935 r. - wykluczony z SS

90 114

Richard MÜNNICH

 

 

SS-Sturmmann

90 121

Jürgen VIETIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

90 150

Hermann SCHINKEL

 

 

SS-Sturmmann

90 152

August RETTBERG

 

 

SS-Mann

90 159

August DIEKMANN

02.03.1903

1 832 330

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

90 164

Bernhard HESSELMANN

17.11.1902

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

90 167

Wilhelm HOOPS

29.11.1895

2 574 310

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

90 168

Walter MÖHLMANN

23.11.1913

4 037 178

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

90 181

Kurt KOLLER

20.08.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.06.1944 r.

90 187

Martin HEEREN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

90 191

Hans RINAUER

01.03.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.07.1941 r.

90 212

Jürgen HOLZENKÄMPFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

90 215

Walter BOEGE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

90 224

Paul LAUFER

 

 

SS-Scharführer

90 226

Heinrich BOSSE

23.01.1894

 

SS-Sturmmann

90 244

Karl KASCH

28.03.1884

1 328 289

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

90 250

Johannes WEGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

90 252

Dr Clas WITT

10.12.1887

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

90 257

Alfred TEMME

01.01.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

90 258

Hugo BAUMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

90 266

Rudolf RUGE

31.01.1895

2 728 849

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

90 267

Franz STEINHÄUSER

01.09.1897

2 729 436

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

90 276

Hans MEYER

31.03.1893

4 490 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

90 285

Egon NEUSS

04.05.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

90 287

Dr Hans KREUZER

12.01.1895

2 728 820

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

90 288

Herbert KÜHL

16.12.1901

2 726 014

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

90 320

Bruno ZANKEL

 

 

SS-Rottenführer

90 321

Heinrich THIELE

 

 

SS-Rottenführer

90 330

Max MARTENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

90 336

Hans KORN

 

 

SS-Obersturmführer

90 357

Kurt GROHNE

17.08.1902

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

90 367

Georg VOGLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

90 373

Karl JESSEN

08.06.1895

1 272 410

SS-Sturmbannführer

90 380

Rolf BLUHM

05.08.1910

382 922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

90 390

Walter HAHN

17.11.1893

2 724 522

SS-Sturmbannführer

90 403

Gottfried STÜRMER

 

 

SS-Rottenführer

90 406

ALbert UNGEFROREN

31.10.1895

1 272 685

SS-Sturmbannführer

90 412

Richard LEMBURG

20.08.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

90 413

Erich MÖLLER

 

 

SS-Obersturmführer

90 417

Gerhard POPPENHAGEN

 

 

SS-Unterscharführer
12.11.1936 r. - wykluczony z SS

90 424

Herbert BEHRENS

 

 

SS-Sturmmann

90 429

Dietrich WICHERN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

90 430

Martin SCHUSTER

 

 

SS-Sturmmann

90 431

Hans MAJOR

11.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

90 442

Georg MÜLDER

 

 

SS-Obersturmführer

90 446

Fritz SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

90 450

Karl SOLTERBECK

 

 

SS-Sturmmann

90 468

Fritz FRIEDRICHSEN

 

 

SS-Mann
21.08.1934 r. - wykluczony z SS

90 472

Magnus JENSEN

05.11.1896

1 272 473

SS-Obersturmführer

90 478

Willy BÖHMER

 

 

SS-Rottenführer

90 479

Fritz HELL

 

 

SS-Oberscharführer

90 485

Herbert SÖRENSEN

22.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1943 r.

90 488

Willi HAKER

 

 

SS-Mann

90 489

Friedrich HAASE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

90 499

Paul KAHLERT

 

 

SS-Mann

90 508

Karl MAHN

10.07.1899

539 248

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

90 511

Walter MOLL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

90 517

Wilhelm ROMAUS

20.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

90 550

Wilhelm SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

90 557

Friedrich RICHTERS

 

 

SS-Rottenführer

90 562

Georg KOESTER

21.07.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

90 572

Karl MOHR

02.11.1900

4 863 396

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

90 574

Ehrenfriend BAHLCKE

 

 

SS-Obersturmführer

90 579

Rudolf SIEMS

 

 

SS-Scharführer

90 610

Max HÄRTEL

30.07.1897

1 866 125

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

90 611

Max HEIDENREICH

29.03.1896

4 176 885

SS-Sturmbannführer

90 618

Arthur PERLING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

90 619

Robert POEHLER

 

 

SS-Hauptsturmführer

90 633

Erwin ECKARDT

20.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

90 639

Heinz SCHRÖDER

16.03.1908

35 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

90 645

Wilhelm WERNECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

90 647

Dr Richard WOLF

19.05.1904

4 350 721

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

90 650

Dr Alfred GROBMANN

26.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

90 651

Günther HAENISCH

 

 

SS-Unterscharführer

90 652

Fritz HAERLIN

28.11.1897

 

SS-Hauptsturmführer

90 653

Ralf HÄNKE

08.05.1911

4 488 676

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

90 660

Bruno RAUN

 

 

SS-Rottenführer

90 665

Karl SIEGLER

29.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

90 666

Friedrich THOMSEN

26.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

90 678

Helmuth HILMER

31.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

90 679

Hans HOFFMANN

 

 

SS-Mann

90 683

Erich OBENAUF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

90 690

Ivar HENCKEL

05.12.1902

953 707

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

90 694

Herbert KRAUSE

03.02.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

90 705

Alwin BORCHERT

 

 

SS-Rottenführer

90 710

Heinrich ROSENHAEGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

90 712

Herbert RADSZUWEIT

13.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.11.1941 r.

90 716

Dr Johannes VOLLBEHR

04.05.1899

2 731 282

SS-Hauptsturmführer

90 722

Otto LINDER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

90 736

Johann WIECK

 

 

SS-Unterscharführer

90 738

Paul KOESTER

 

 

SS-Sturmmann

90 745

Kurt TODE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

90 762

Willi SVENSSON

 

 

SS-Sturmmann

90 778

Richard LORENZEN

26.11.1907

2 747 810

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

90 779

Johannes MEYER

26.08.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

90 789

Adolf SCHULZ

 

 

SS-Mann

90 801

Dr Arnold BRAASCH

18.01.1895

366 848

SS-Hauptsturmführer

90 805

Halvor HALVORSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

90 816

Bodo ESSEN

27.09.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

90 825

Heinrich SELLMER

 

 

SS-Obersturmbannführer

90 840

Dr Karl SCHULZ

18.08.1900

2 702 066

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

90 844

Karl-August PEETZ

27.06.1903

3 991 448

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1941 r.

90 846

Heinrich RÖSCHMANN

14.05.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
16.04.1943 r. - pope³ni³ samobójstwo

90 848

Wilhelm ASMUSSEN

30.07.1896

3 981 990

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

90 855

Johann MATZEN

 

 

SS-Mann

90 860

Kurt BURMEISTER

 

 

SS-Mann

90 905

Dr Otto DECKMANN

03.12.1896

4 421 137

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

90 908

Peter HARTWIG

11.09.1897

2 701 834

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

90 923

Paul SCHUETT

 

 

SS-Obersturmführer

90 942

Johann NAEVE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

90 950

Wilhelm RADTKE

22.05.1912

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - 21.06.1944 r.

90 958

Magnys TIMMERMANN

02.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.02.1943 r.

90 967

Christian STANGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

90 975

Max STAHMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

90 979

Willi MÖLLER

 

 

SS-Mann

90 987

Heinrich AMBERG

02.03.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion