Numery cz³onków SS od 91 000 do 91 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

91 008

Klaus ERICHSEN

 

 

SS-Rottenführer

91 014

Hans PETERSEN

09.02.1909

373 994

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

91 034

Hans STÖFEN

 

 

SS-Rottenführer

91 038

Gustav WÄTHJE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

91 042

Ernst MÜNSTER

01.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.04.1945 r.

91 046

Hans PINGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

91 053

Otto BÖRGER

 

 

SS-Mann
06.09.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

91 086

Hans HINRICHS

 

 

SS-Unterscharführer

91 107

Harald RITTERS

 

 

SS-Scharführer
19.04.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

91 137

Hans Edlef GRÖNDAHL

02.03.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

91 153

Dr Hans RINCK

04.05.1894

704 228

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

91 159

Peter THOMSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

91 165

Dr Leopold VELLGUTH

15.02.1877

959 290

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

91 166

Matthias GLOE

13.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

91 184

Wilhelm TIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer

91 186

Max HARBST

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

91 190

Günther RAMSPECK

 

393 861

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1934 r.
25.10.1935 r. - odchodzi z SS w celu s³u¿by w armii

91 196

Hans SCHÖNE

 

 

SS-Scharführer

91 214

Friedrich HOLLBORN

 

 

SS-Obersturmführer

91 218

Helmut REICHEL

19.10.1907

239 753

SS-Sturmbannführer

91 219

Karl WIEBEN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

91 223

Johannes SIEVERS

18.07.1913

3 548 773

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

91 239

Willy ZÜHLKE

 

 

SS-Unterscharführer
13.05.1937 r. - wykluczony z SS

91 261

Dr Wilhelm ERHARDT

27.12.1895

3 548 005

SS-Obersturmbannführer

91 264

Kurt HAVEMEISTER

08.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

91 265

Walter JOHST

25.01.1902

2 743 075

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.04.1937 r.

91 278

Dr Erich NISSEN

10.09.1903

2 745 492

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

91 298

Hans DAMMANN

 

 

SS-Unterscharführer

91 304

Theodor JUNGE

22.02.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

91 306

Robert KRAFT

23.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

91 313

Georg OHRT

 

 

SS-Sturmmann

91 316

Otto RAASCHE

 

 

SS-Unterscharführer

91 318

Wilhelm SCHLÜTER

08.01.1893

4 208 110

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

91 319

Hans SCHULZE

29.08.1905

166 484

SS-Obersturmführer

91 324

Wilhelm WEBER

 

 

SS-Oberscharführer

91 326

Ernst NITSCHE

04.12.1898

1 277 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

91 330

Dr Klaus HUBMANN

04.07.1898

829 969

SS-Obersturmbannführer

91 331

Rolf MEYER

 

 

SS-Scharführer

91 334

Hans WONDRASCHEK

 

 

SS-Rottenführer
28.10.1936 r. - wykluczony z SS

91 338

Hans NEUGEBAUER

 

1 229 257

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

91 359

Willy STAMMANN

16.04.1894

381 140

SS-Obersturmführer

91 360

Franz PENCK

 

 

SS-Mann

91 361

Rudolf KARSTEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

91 373

Otto NAGEL

 

 

SS-Mann

91 381

Karl BERNDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

91 394

Herbert VANSELOW

15.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

91 397

Martin OBLASSER

10.11.1901

3 164 061

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

91 399

Wilhelm LÜBECK

21.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

91 402

Kurt PIEKUT

27.04.1901

696 712

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

91 413

Walter TESCHNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

91 424

Dr Alexander von BERLIN

 

2 033 816

SS-Obersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.
21.11.1936 r. odchodzi z SS

91 429

Rudolf WOLF

28.05.1913

1 724 224

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

91 434

Heinz KRÜGER

07.09.1909

822 669

SS-Obersturmführer

91 455

Rudolf LIEBSCH

23.03.1899

2 433 469

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

91 469

Kurt WITT

10.07.1893

1 961 511

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

91 480

Rudolf BACKOFEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

91 502

Dr Erich HATEFAUL

28.08.1902

871 893

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

91 503

Herbert BRIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

91 523

Paul BARON

 

 

SS-Sturmmann

91 547

Rudolf BÜRKNER

04.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

91 559

Leonhard SCHÖNAU

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

91 560

Werner KRÜGER

30.07.1889

1 681 007

SS-Untersturmführer

91 589

Heinz PLENER

26.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

91 599

Hermann HIELSCHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

91 617

Hans POLLOCZEK

06.12.1902

1 053 826

SS-Utersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

91 630

Franz KERLIN

 

 

SS-Mann

91 635

Paul OPIELKA

 

 

SS-Mann

91 679

Eugen BLANK

23.11.1899

3 650 428

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

91 683

Fritz CZEKAN

03.03.1902

1 534 405

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

91 689

Josef NEUHOLD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

91 693

Ernst LAÜRMANN

 

 

SS-Mann

91 700

Erich ZIMMERMANN

26.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1941 r.

91 704

Werner TIETZ

03.04.1910

331 743

SS-Obersturmführer

91 705

Gerhard LERCHE

05.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 22.03.1945 r.

91 709

Hans WEINER

 

 

SS-Hauptsturmführer

91 714

Otto BORCHERT

02.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

91 716

Richard ELSNER

13.05.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.12.1942 r.

91 722

Waldemar RAU

07.09.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

91 724

Karl FIEHLER

31.08.1895

37

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

91 725

Kurt BERNHARD

16.11.1898

1 948 915

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

91 727

Hermann KUPFERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

91 728

Wilhelm PETZOLD

14.02.1890

865 502

SS-Sturmbannführer

91 736

Georg BERGMANN

 

 

SS-Mann

91 739

Paul SCHMITZ-VOIGT

14.11.1886

1 996 295

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

91 766

Ferdinad LUX

 

 

SS-Sturmmann

91 767

Josef SCHLUSEN

15.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

91 775

Arnold MEURS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

91 800

Eduard SCHULTE-LANGFORTH

29.01.1893

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

91 822

Alfred REEH

29.06.1903

2 368 794

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

91 823

Wilhelm WIENBECK

13.04.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

91 834

Erich STOLL

 

 

SS-Rottenführer

91 850

Karl HERBER

14.01.1895

2 292 506

SS-Obersturmführer

91 856

Wendelin MEURER

 

 

SS-Sturmmann

91 862

Friedrich WENGE

15.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

91 868

Lorenz SATTIG

12.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

91 887

Günther HARKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

91 889

Franz HEPPDING

 

 

SS-Mann

91 905

Erich WOLPOLD

 

 

SS-Oberscharführer

91 908

Ludwig MENHART

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

91 916

Ernst WENZEL

 

 

SS-Unterscharführer

91 926

Hans BIRK

 

 

SS-Rottenführer

91 935

Erwin ENKE

 

 

SS-Rottenführer

91 944

Rudolf STROBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

91 950

Karl SAFFERT

23.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

91 964

Erich AZONE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

91 975

Hans DITTMAR

 

 

SS-Mann

91 983

Kurt REINING

18.03.1906

2 399 161

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

91 984

Kurt BAETZ

 

 

SS-Sturmmann

91 988

Kurt GMINDER

 

 

SS-Rottenführer

91 990

Heinz KRÖGER

02.11.1908

2 532 502

SS-Sturmbannführer

91 994

Friedrich GEISS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion