Numery cz³onków SS od 94 000 do 94 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

notatki

94 000

Wilhelm POUGET

 

 

SS-Mann
15.07.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

94 001

Josef SCHWABENGRUBER

 

 

SS-Mann
SS-Rottenführer

94 007

Anton KLEEBAUER

 

 

SS-Unterscharführer

94 017

Dr Anton KOLBECK

12.07.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

94 018

Hermann SCHWARZFISCHER

 

 

SS-Mann

94 024

Nepomuk LANG

 

 

SS-Mann

94 037

Johann MAULBERGER

26.03.1893

2 620 811

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

94 038

Albert LEHNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

94 046

Max HEILINGBRUNNER

 

 

SS-Unterscharführer

94 049

Hans BOHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

94 062

Karl WIMMER

 

 

SS-Unterscharführer

94 069

Oskar SCHAUER

02.07.1911

3 647 298

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

94 088

Oskar PFANNSTIEL

13.06.1889

2 878 499

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

94 107

Johann FALTER

 

 

SS-Sturmmann

94 117

Alois LANG

20.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

94 118

Franz KERN

 

 

SS-Mann
10.07.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

94 121

Josef BRANDMEIER

24.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

94 141

Dr Fridolin SCHWARZ

22.02.1903

2 540 486

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

94 143

Heinz GLAS

16.09.1902

128 114

SS-Sturmbannführer

94 152

Johann BRUMMER

 

 

SS-Mann

94 158

Hans SPIESSL

 

 

SS-Rottenführer

94 159

Dr Hans GÖTZ

14.10.1898

1 858 170

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 200

Josef SPIES

 

 

SS-Rottenführer

94 211

Friedrich REITWIESSNER

10.09.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

94 219

Hanns BUMILLER

 

 

SS-Sturmbannführer

94 222

Friedrich STÖR

08.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 08.10.1944 r.

94 226

Bernhard STOYE

 

 

SS-Rottenführer

94 231

Dr Walter HAGENHAUER

15.06.1910

434 426

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

94 235

Walter AUST

28.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

94 239

Dr Werner FIRMENRICH

17.06.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

94 241

Helmut BUNN

 

 

SS-Mann

94 245

Werner THOMANN

 

 

SS-Oberscharführer

94 248

Karl THIER

10.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

94 254

Josef KARL

 

 

SS-Unterscharführer

94 255

Götz KLEIN

12.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

94 268

Heinrich RENNER

 

 

SS-Rottenführer

94 268

Otto STOLZ

 

601 059

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.06.1934 r.

94 275

Hans LÖRNER

28.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

94 276

Alfred LAUTERBACH

 

 

SS-Unterscharführer

94 282

Hans SAÜRMANN

 

 

SS-Sturmmann

94 288

Otto KAISER

 

 

SS-Scharführer

94 289

Josef LANG

 

 

SS-Sturmmann

94 293

Rudolf REISS

 

 

SS-Sturmbannführer

94 315

Eduard SCHREIBER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

94 320

Hermann ENSINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

94 323

Fritz FICK

 

 

SS-Unterscharführer

94 325

Dr Rudolf HADLICH

31.08.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

94 328

Josef KORN

 

 

SS-Oberscharführer

94 334

Kurt DÜNTSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

94 336

Alfons GOERL

 

 

SS-Untersturmführer

94 342

Wilhelm WIRTH

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

94 366

Hans PAUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

94 373

Thomas BERGMANN

 

 

SS-Mann

94 374

Fritz STUMPF

 

 

SS-Mann

94 383

Gottfried BREITENBACH

10.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

94 388

Hermann KNAÜR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

94 391

Walter EICHELSBACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

94 402

Dr Karl REINSCH

08.03.1911

303 975

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

94 407

Otto GIEGERICH

 

 

SS-Mann

94 423

August MATTMANN

 

 

SS-Scharführer

94 443

Hans UMSTETTER

 

 

SS-Sturmmann
20.04.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

94 444

Gustav SCHNEIDER

01.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

94 447

Dr Albert MEYER

18.06.1905

3 135 570

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 463

Max GOTZENS

03.08.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.01.1944 r.

94 468

Erich WALKENHORST

27.02.1900

72 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

94 469

Erich BANICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

94 485

Josef GOEBEL

 

 

SS-Mann
31.05.1935 r. - wykluczony z SS

94 502

Erwin RAIDER

 

 

SS-Mann

94 512

Hans SCHMITZ

 

 

SS-Mann

94 516

Karl KATZENBACH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

94 521

Adolf SCHOLL

 

 

SS-Mann

94 537

Gustav KÜHN

 

 

SS-Mann

94 562

Hermann LANDWEHR

05.08.1902

3 961 577

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 566

Karl BREISSIG

 

 

SS-Mann

94 573

Dr Robert KRON

26.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

94 602

Heinrich KOCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

94 627

Ferdinand LAUER

 

 

SS-Oberscharführer

94 635

Johann SCHMITZ

 

 

SS-Rottenführer

94 640

Emil JACOBS

 

 

SS-Hauptsturmführer

94 643

Fritz KARZ

 

 

SS-Sturmmann

94 645

Karl SCHMITZ

 

 

SS-Sturmbannführer

94 656

Anton MARZILLIUS

24.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

94 686

Erich ROSENBERGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

94 695

Dr Emil METZ

06.10.1906

 

SS-Obersturmführer

94 698

Dr Karl FEHL

05.04.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

94 699

Theodor REEB

27.08.1892

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

94 701

Ernst NEUMANN

 

 

SS-Sturmbannführer

94 715

Ubald FLAKE

29.07.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

94 729

Willy LINNEMANN

20.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.11.1941 r.

94 732

Heinrich OPTERWINKEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

94 757

Paul NOLTE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

94 764

Rudolf FIEDLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

94 785

Hans KRÜGER

20.09.1901

722 956

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

94 798

Karl MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 808

Fritz LANGENHEIM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

94 812

Friedrich BUES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

94 816

Heinrich MESSER

 

 

SS-Scharführer

94 820

Otto TEICHMANN

 

 

SS-Sturmmann

94 821

Ernst WEDDE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

94 841

Rudolf TAGLANG

 

 

SS-Obersturmführer

94 847

Dietrich RÖTTJER

 

 

SS-Mann

94 879

Willy SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

94 884

Gustav ELLENBERG

19.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

94 890

Heinz EINFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 908

Rolf KELBLING

23.07.1907

764 956

SS-Sturmbannführer

94 922

Willy WILKEN

26.09.1909

799 517

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

94 925

Johann SEEKAMP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 937

Hans MORGENROTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

94 939

Emil PASCHKE

23.06.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ - 14.04.1944 r.

94 947

Dr Hans STEGEMEYER

13.03.1903

2 902 292

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

94 953

Wilhelm POTTHAST

 

 

SS-Rottenführer

94 958

Fritz EISMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

94 965

Heinz BRINKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

94 968

Johann BÜNGELER

08.12.1913

3 261 004

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

94 971

Franz DIESEN

10.04.1911

4 037 155

SS-Obersturmführer

94 975

Albert HILLEN

 

 

SS-Scharführer

94 982

Karl STEIN

19.03.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

94 984

Heinrich UNLAND

 

 

SS-Hauptscharführer

94 992

Walter ROWOLD

 

 

SS-Rottenführer

94 998

Gustav KÖNIG

25.07.1903

1 261 432

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion