Numery cz³onków SS od 95 000 do 95 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

notatki

95 001

Friedrich KLAUSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

95 015

Friedrich OTTEN

18.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer

95 025

Anton HABBEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

95 037

Karl HOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

95 041

Johannes SCHIEBUR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
12.06.1936 r. odchodzi z SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

95 047

Heinrich BAHDE

 

 

SS-Sturmmann

95 050

Ewald WIBROW

15.06.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

95 079

Edgat von BORRIES

16.10.1894

1 866 633

SS-Obersturmführer

95 084

Walter MÖLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

95 086

Wilhelm HAUPT

02.01.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

95 088

Walter INDEN

08.12.1890

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

95 091

Egon SCHWERDTFEGER

 

 

SS-Scharführer

95 098

Eduard BEBER

 

 

SS-Mann

95 111

Martin MÜLLER

08.07.1910

179 642

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

95 114

Egon SALDSIEDER

 

 

SS-Hauptscharführer

95 120

Hans JÄGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

95 122

Walter RÖHM

 

 

SS-Mann

95 127

Max ZOLLONDZ

 

 

SS-Rottenführer

95 128

Hans MAYER

 

 

SS-Sturmmann

95 129

Erich MATTHES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r

95 131

Helmut MEISSNER

07.11.1909

1 509 830

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

95 133

Oswald SMAGO

27.07.1892

410 431

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

95 136

Otto KROHER

 

 

SS-Rottenführer

95 140

Bernhard KANAPIN

 

 

SS-Scharführer

95 143

Erwin BROY

09.08.1908

1 297 198

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

95 149

Herbert SCHROEDER

19.12.1901

60 989

SS-Hauptsturmführer

95 152

Herbert BLECK

 

 

SS-Mann

95 159

Kurt GOLDBACH

17.08.1901

180 790

SS-Hauptsturmführer

95 161

Curt BOLZ

02.06.1906

1 350 776

SS-Obersturmbannführer

95 174

Kurt GRUNDMANN

19.10.1899

645 707

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

95 177

Fritz KLUGE

10.08.1903

8 926

SS-Obersturmführer

95 181

Ernet FRENZEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

95 195

Bruno RADKE

 

 

SS-Mann

95 213

Helmuth WENZEL

12.08.1903

483 706

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

95 214

Max CREWE

 

 

SS-Rottenführer

95 214

Heinz HOLLERT

05.08.1912

1 490 411

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r

95 218

Hans SCHURK

 

 

SS-Scharführer

95 224

Willi ROHDE

 

 

SS-Scharführer

95 234

Kurt WUNDERSEE

09.02.1902

1 772 370

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

95 245

Hans BANDOW

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

95 247

Wilhelm PHILIP

13.02.1896

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

95 249

Louis ZEITZ

 

 

SS-Unterscharführer

95 291

Willi GERICKE

 

 

SS-Mann

95 295

Georg FROMMHOLZ

 

 

SS-Oberscharführer

95 324

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer

95 343

Fritz STUCK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

95 345

Hans FISCHER

 

 

SS-Sturmmann

95 346

Reinhold MANN

 

 

SS-Sturmmann

95 349

Georg SCHÄFFER

17.07.1899

1 431 796

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

95 353

Herbert MAI

 

 

SS-Sturmmann
24.07.1935 r. - wykluczony z SS

95 364

Erich STROHSCHON

22.12.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

95 367

Dr Helmut VIEWEG

30.07.1911

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

95 368

Johannes FREITAG

 

 

SS-Unterscharführer

95 369

Dr Eduard HÜCKELS

29.10.1899

1 333 374

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

95 375

Karl-Heinz STEINKE

30.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

95 377

Fritz TEWS

 

 

SS-Unterscharführer

95 381

Karl FACKLER

 

 

SS-Sturmmann

95 388

Fritz TEWS

 

786 176

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
28.04.1936 r. usuniety z SS

95 391

Helmut KANASKE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

95 403

Martin RAGUSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

95 426

Erich RASCHKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

95 432

Hans DIEWERGE

24.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

95 434

Konrad BOHSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

95 439

Willi HOWE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

95 445

Max MAAS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

95 450

Max HANIG

28.10.1892

3 539 907

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

95 456

Alfred BARTZ

20.10.1899

3 541 265

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

95 445

Walter KNUST

 

418 146

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
23.11.1936 r. usuniêty z SS

95 471

Werner ADAMY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

95 474

Hans RIEMER

17.03.1896

44 035

SS-Obersturmbannführer

95 475

Siegfried BAUER

23.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

95 476

Reinhard STAUSKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

95 480

Wilhelm WAHRMANN

17.11.1906

142 696

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

95 488

Gustav FINK

 

1 689 528

SS-Mann

95 500

Günther LENZ

9.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

95 515

Heinz MINX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

95 520

Karl VOGT

02.07.1879

1 396 301

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

95 538

Helmut LANGNER

25.01.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1941 r.

95 546

Max SCHNEIDER

26.02.1901

2 282 804

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

95 571

Joachim BERTAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

95 572

Erich HERHOLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

95 581

Ernst MÜLLER

05.08.1896

2 059 920

SS-Obersturmführer

95 592

Paul GILDE

 

 

SS-Oberscharführer

95 618

Dr Wilhelm ARNOLD

16.04.1899

2 844 022

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

95 625

Herbert ZELLER

 

 

SS-Scharführer

95 628

Horst STEPPUHN

09.05.1913

2 855 644

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.08.1044 r.

95 629

Paul WEINERT

 

 

SS-Unterscharführer

95 645

Franz SELKE

 

 

SS-Rottenführer

95 661

Johannes SPENGLER

24.05.1886

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

95 665

Siegfried KAULBARS

09.03.1908

1 180 747

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

95 666

Siegfried VORREAU

24.12.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

95 674

Gerd RUHNKE

 

 

SS-Unterscharführer

95 676

Herbert LUDWIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

95 679

Karl WENK

 

 

SS-Hauptscharführer

95 681

Paul HENNING

25.02.1899

1 339 160

SS-Obersturmbannführer

95 682

Peter ORLOWSKI

27.04.1911

415 889

SS-Sturmbannführer

95 689

Erich GARDAIN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

95 694

Friedrich BRIEN

10.11.1892

1 855 086

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

95 700

Max WILLUWEIT

30.10.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

95 710

Walter SABROWSKI

12.02.1908

1 855 454

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

95 715

Rudolf JAKUBZIK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

95 716

Dr Julius WALLER

24.09.1885

831 616

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

95 731

Kurt SCHWEINGRUBER

 

 

SS-Sturmmann

95 733

Hans ROSENFELD

 

 

SS-Unterscharführer

95 737

Bruno NEUMANN

 

 

SS-Sturmmann

95 738

Friedrich GUTBERLET

26.09.1898

1 494 437

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

95 739

Helmut POETSCH

15.06.1909

2 833 443

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

95 750

Willi KRUMM

 

 

SS-Mann

95 751

Karl OLIVIER

 

 

SS-Rottenführer

95 752

Friedrich STRAUSS

 

 

SS-Scharführer

95 783

Otto KLOESS

 

 

SS-Scharführer

95 800

Heinz GUTTOWSKY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

95 801

Franz JANZ

23.12.1908

331 694

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.11.1041 r.

95 802

Erwin MARECK

 

 

SS-Unterscharführer

95 805

Otto RAUSCHNIGG

04.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

95 808

Dr Wilhelm THIEDE

04.11.1888

1 693 965

SS-Hauptsturmführer

95 853

Paul GLATZEL

 

 

SS-Hauptscharführer

95 931

Kurt SCHAFFRATH

 

 

SS-Obersturmführer

95 933

Ferdinand SCHUMANN

 

 

SS-Sturmmann

95 936

Gustav RECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

95 962

Dr Arnold WEISS

15.02.1909

4 977 192

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

95 963

Walter FEIERABEND

02.11.1902

1 855 131

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

95 964

Dr Kurt WÜRFEL

11.08.1898

1 830 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

95 994

Wilhelm MUHLACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

95 997

Dr Georg SCHIPPOREIT

14.02.1893

1 845 486

SS-Sturmbannführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion