Numery cz³onków SS od 96 000 do 96 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

notatki

96 002

Arthur KOLONDERSKI

 

 

SS-Sturmmann

96 033

Walter FRÖSCHKE

 

 

SS-Sturmmann

96 033

Wilhelm KAISER

 

 

SS-Sturmmann

96 054

Karl BROSOWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

96 057

Oskar SCHÖNWALD

 

200 797

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.03.1934 r.
09.11.1934 r. - odszed³ z SS i przechodzi do Reichsherr

96 062

Paul BANDE

16.11.1900

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

96 064

Erich SEECK

28.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

96 076

Fritz SEEFELDT

13.12.1901

4 756 958

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

96 087

Erich GARSCHKE

06.08.1899

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

96 093

Willy OSTERMANN

 

 

SS-Sturmmann

96 107

Hans WEISE

27.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

96 112

Kurt HÖHN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

96 116

Dr Hans SCHEYHING

24.04.1907

736 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

96 118

Ludwig KOCH

 

 

SS-Rottenführer

96 120

Dr Werner SCHIEDERMAIER

08.03.1908

1 013 980

SS-Obersturmführer

96 126

Arthur EBERLEIN

11.07.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

96 130

Rupert von SCHMUCK

 

 

SS-Hauptscharführer

96 142

Sebastian RÖHRL

12.08.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

96 146

Luitpold SCHALLERMEIER

12.03.1911

930 194

SS-Sturmbannführer

96 147

Hans WEBER

20.02.1910

1 665 998

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

96 151

Wilhelm FICHTINGER

11.04.1906

1 440 786

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

96 154

Robert FRANK

 

1 925 485

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
08.01.1935 r. - przeszed³ do Reichsherr

96 151

Max EISELE

10.09.1909

3 958 889

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

96 162

Max DIETRICH

 

 

SS-Unterscharführer

96 192

Albert LESER

 

 

SS-Mann

96 208

Albert GERUM

 

 

SS-Unterscharführer

96 219

Adolf MAIER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

96 229

Josef LAUTERBACH

 

 

SS-Unterscharführer

96 239

Josef BACHMEIER

27.10.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

96 243

Franz ALSTER

14.04.1913

1 389 991

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

96 246

Bernhard BÖSCH

20.10.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1935 r.

96 250

Otto WOHLGENANNT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

96 251

Hans RÖSLER

31.12.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

96 253

Johann EIGLER

31.01.1913

1 763 393

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

96 270

Franz MAGEL

25.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

96 288

Josef KOLBINGER

 

 

SS-Sturmmann

96 294

Paul HETTL

 

 

SS-Mann

96 295

Felix EINEDER

 

 

SS-Mann
22.07.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

96 297

Johann SCHACHTNER

24.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

96 299

Fritz ZINSSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

96 302

Karl WOLF

30.11.1897

2 661 230

SS-Sturmbannführer

96 313

Ferdinand REIM

10.03.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

96 317

Michael WETZEL

02.04.1896

1 322 074

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

96 318

Lorenz ZIEGLER

08.12.1899

47 712

SS-Obersturmbannführer

96 320

Willy BIELER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

96 354

Fritz BENKER

 

 

SS-Oberscharführer

96 362

Gustav KÜSPERT

01.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

96 363

Robert RIEDL

30.07.1912

2 336 309

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

96 364

Emil GRIMM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

96 378

Anton HESS

 

 

SS-Rottenführer

96 391

Johannes SPICKERHOFF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

96 418

Fritz WILLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

96 424

Robert GUNDECK

 

 

SS-Unterscharführer

96 514

Johann GEORGES

 

 

SS-Mann

96 522

Rochus BECK

 

 

SS-Mann

96 534

Wilhelm MEERMANN

 

 

SS-Sturmmann

96 561

Emil GRALLA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

96 567

Werner BURMEISTER

28.10.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

96 568

Emil MAASFELD

 

 

SS-Sturmmann

96 580

Otto JUNGA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

96 581

Albert STERN

 

 

SS-Sturmmann

96 584

Otto BERTSCH

 

 

SS-Mann

96 585

August JEDASCHKO

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

96 610

Johann WOITKOWIAK

 

 

SS-Mann

96 626

Werner FERNHOLZ

28.10.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

96 631

Alois GATZ

 

 

SS-Sturmmann

96 633

Heinrich BACHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

96 637

Julius RUMPENHORST

09.08.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS

96 638

Paul RICHTER

24.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

96 648

Theodor VOSS

15.04.1905

46 601

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

96 655

Heinrich SPANNUTH

 

 

SS-Sturmmann

96 658

Dr Hubertus BARKOWSKI

14.04.1896

2 795 311

SS-Sturmbannführer

96 692

Willy MIDDENDORF

12.06.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

96 695

Franz EDEL

 

 

SS-Sturmmann

96 703

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

96 710

Karl EGGELING

30.05.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

96 723

Hermann LINDEMANN

30.06.1889

4 231 505

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

96 736

Friedrich SCHÖNE

16.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS

96 748

Johannes NORDMANN

 

 

SS-Mann

96 752

Heinrich TRÄNAPP

 

 

SS-Mann

96 764

Friedrich de BUHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

96 769

Julius GROSS

 

 

SS-Unterscharführer

96 799

Walter TORNEY

06.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS

96 812

Erwin KAATSCH

17.03.1904

1 436 020

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

96 820

Anton BUG

06.02.1900

368 801

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

96 859

Anton GOSCZINSKI

 

 

SS-Mann

96 863

Mortitz EDELMANN

23.02.1891

1 102 049

SS-Obersturmführer

96 876

Emil KELLNER

 

 

SS-Scharführer

96 877

Arthur BRÜCKNER

 

 

SS-Unterscharführer

96 881

Walter KOEDITZ

 

 

SS-Obersturmführer

96 893

Werner BRUNE

06.12.1898

2 579 949

SS-Obersturmführer

96 906

Heinrich BÖHDEN

 

 

SS-Rottenführer

96 912

Hugo MURERO

 

 

SS-Hauptsturmführer

96 918

Kurt LOBA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

96 946

Hans RADDATZ

 

 

SS-Scharführer

96 963

Josef MORSBACH

30.10.1903

4 995 673

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

96 969

Bernhard JANKOWSKI

 

 

SS-Mann

96 988

Kurt MAAS

26.05.1902

207 262

SS-Obersturmbannführer

96 989

Emmerich ALBERT

25.01.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

96 990

Raimund NÖLKE

23.01.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

96 991

Karl MERTZ

10.02.1891

3 582 611

SS-Sturmbannführer

96 995

Dr Barthel GARDING

12.05.1909

2 325 612

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion