Numery cz³onków SS od 97 000 do 97 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

notatki

97 018

Dr Manfred MORAWE

17.09.1901

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

97 070

Adam ANGENENDT

 

 

SS-Sturmmann

97 094

Dr Andreas BIEDERBICK

12.03.1909

695 447

SS-Sturmbannführer

97 115

Werner OTTO

 

 

SS-Sturmmann

97 122

Hans MAHLKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

97 127

Fritz CHORONGEWSKI

 

 

SS-Mann
23.10.1935 r. - wykluczony z SS

97 128

Karl JÄGER

 

 

SS-Mann

97 140

Wilhelm TRIPPEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

97 147

Werner LEINEWEBER

11.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

97 148

Dr Hans LINZ

23.12.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

97 150

Wilhelm GODDE

 

 

SS-Mann

97 163

Herbert BOHNENKAMP

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

97 192

Theo WERRING

 

 

SS-Rottenführer

97 200

Rudolf LANKAMP

 

 

SS-Mann

97 219

Johann VOGDT

01.01.1906

 

SS-Mann

97 227

Dr Otto DUSTMANN

10.06.1891

1 354 141

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

97 228

Reinhold PFAFF

22.06.1909

1 719 881

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

97 237

Karl MAMMITZSCH

 

 

SS-Sturmmann

97 249

Hermann NOLTE

 

 

SS-Scharführer

97 254

Karl FISCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

97 255

Wilhelm TOMMES

 

 

SS-Sturmmann

97 256

Hermann SCHNEIDER

23.04.1899

1 322 308

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

97 265

Gustav BECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

97 269

Adolf STÖVER

 

 

SS-Mann

97 280

Horst RITTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

97 282

Otto BAEHRE

 

 

SS-Mann

97 285

Paul KUHLMEYER

16.08.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

97 287

Willi LANGBEHN

09.07.1908

3 063 813

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

97 290

Arthur MÜLLER

26.03.1896

1 000 326

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

97 303

Hermann WÖSTHAUS

 

 

SS-Mann

97 304

Johann PELZER

22.03.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

97 314

Edmund JESS

 

 

SS-Hauptsturmführer

97 317

Hermann MEYER

22.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

97 326

Kurt HÖPFNER

31.01.1912

4 231 382

SS-Obersturmführer

97 339

Hermann PRINZ

 

 

SS-Unterscharführer

97 349

Walter GENTH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

97 356

Erich BLATT

20.03.1901

3 533 524

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1935 r.

97 362

Fritz LÜDECKE

17.11.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1941 r.

97 365

Willi RADEKE

23.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

97 373

Heinrich BRAMMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

97 385

Erich HEIDEMANN

 

 

SS-Mann

97 411

Carl PEHLE

13.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

97 420

Georg BUSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

97 422

Heinrich EGGEMANN

04.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.03.1943 r.

97 428

Otto PLACKE

11.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.01.1944 r.

97 442

Walter DIERKSHEIDE

08.07.1906

1 144 478

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

97 449

Hermann ROTHERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

97 450

Otto REUTER

17.05.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w niewoli sowieckiej

97 461

Walter ROCKSTROH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

97 480

Arno LIEBETRAU

31.01.1899

2 730 982

SS-Hauptsturmführer

97 484

Kurt EGGERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

97 495

Herbert SCHULZ

27.02.1903

802 397

SS-Obersturmbannführer

97 496

Hermann HARBS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

97 508

Walter PRIES

 

 

SS-Sturmmann

97 511

Emil INGVERSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

97 524

Fritz BRÄUTIGAM

04.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

97 525

Olaf BEHNKE

19.02.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

97 535

Walter FRIEDRICHSMEIER

24.03.1911

383 025

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

97 551

Otto PUZICHA

 

 

SS-Sturmmann

97 553

Hermann RIXEN

06.08.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.02.1943 r.

97 562

Kurt HINRICHSEN

24.04.1907

4 863 374

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

97 563

Franz HOTH

14.10.1909

797 864

SS-Sturmbannführer

97 573

Hans OBERMANN

23.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

97 579

Anton WILLER

13.08.1904

2 702 777

SS-Obersturmführer

97 583

Robert KLUSSMEYER

 

 

SS-Oberscharführer

97 586

Walter KREY

09.02.1892

3 937 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

97 596

Detlef KÄHLER

 

 

SS-Sturmmann

97 617

Kurt MEENEN

16.05.1911

628 815

SS-Sturmbannführer

97 621

Karl SCHROEDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

97 622

Walter STAHMER

30.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

97 625

Kurt KLINGE

 

 

SS-Sturmmann

97 626

August LAMPE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

97 628

Werner CARSTENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

97 645

Ernst GRABSCH

11.06.1905

1 050 459

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

97 646

Georg GRAF

08.08.1890

1 331 724

SS-Obersturmführer

97 648

Willi HÜBNER

 

 

SS-Oberscharführer

97 665

Hermann STOBBE

31.12.1897

2 292 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

97 669

Walter WILL

 

 

SS-Rottenführer

97 682

Otto HUHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

97 693

Joachim WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

97 707

Karl WENDT

 

 

SS-Unterscharführer

97 718

Erich LETTKE

 

 

SS-Sturmmann

97 724

Max TREMBITZKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

97 732

Otto KLOSSOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

97 735

Konrad HINZ

20.12.1900

1 775 071

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

97 740

Franz OSTROWSKI

10.02 1905

1 845 313

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

97 755

Karl SCHOLZ

04.06.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

97 759

Friedrich MÖLLER

 

 

SS-Sturmmann

97 760

Heinrich SCHNEIDER

06.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

97 761

Friedrich POLTE

20.01.1911

946 219

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

97 782

Kurt SCHNEIDER

02.02.1901

1 359 531

SS-Obersturmführer

97 783

Rupert STURM

19.09.1909

3 087 834

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

97 796

Gottlieb TORRES

 

 

SS-Rottenführer

97 799

Kurt WAHL

20.08.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

97 807

Rolf REINECKE

 

 

SS-Unterscharführer

97 825

Rudolf KRÖNER

 

 

SS-Scharführer

97 847

Arnim ENGELBRECHT

 

 

SS-Sturmmann

97 848

Hermann SEIFERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

97 871

Manfred Graf zu CASTELL-RIEDHAUSEN

21.07.1902

1 339 213

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

97 875

Oskar LUTHER

 

 

SS-Unterscharführer

97 877

Arnim SCHARF

 

 

SS-Unterscharführer

97 888

Kurt ENDERS

 

 

SS-Rottenführer

97 892

Wilhelm JAHN

 

 

SS-Unterscharführer

97 893

Paul LAUTENSCHLÄGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

97 904

Kurt GEYER

 

 

SS-Scharführer

97 927

Wilhelm HESS

 

 

SS-Mann

97 941

Dr Lothar PATIN

12 662

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.
05.10.1936 r. odchodzi z SS

97 942

Albert FULST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

97 943

Dr Kuno PETER

21.01.1893

817 543

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

97 944

Dr Hugo ALDEGARMANN

01.07.1888

968 074

SS-Sturmbannführer

97 945

Dr Wilhelm GOEDDE

 

1 417 153

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

97 947

Dr Ernst GODT

10.02.1892

2 700 794

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

97 948

Dr Kurt STRAUSS

07.02.1901

892 671

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.05.1934 r.

97 949

Dr Georg DAECKE

05.03.1893

2 510 501

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

97 950

Dr Heinz STROTHMANN

 

1 233 760

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.
15.01.1936 r. odchodzi z SS

97 957

Friedrich WAILAND

07.01.1910

2 404 176

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

97 959

Otto ERNST

30.03.1906

639 904

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

97 963

Walter HÖHLER

11.04.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

97 966

Heinz CONRADI

14.06.1898

627 572

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

97 975

Karl BARTHEL

 

 

SS-Sturmmann

97 986

Ernst ODENWALD

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion