Numery cz³onków SS od 98 000 do 98 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

notatki

98 013

Karl ROTHFUCHS

10.06.1911

2 687 700

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

98 017

Hubert LUKS

 

 

SS-Sturmmann

98 020

Richard SCHUH

 

 

SS-Unterscharführer

98 040

Hans BERK

 

 

SS-Unterscharführer

98 045

Wilhelm KNOELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

98 052

Dr Willy KOCH

17.07.1908

928 565

SS-Obersturmführer

98 053

Dr Josef LENNER

30.03.1902

1 215 182

SS-Sturmbannführer

98 058

Karl MÖHRING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

98 058

Karl MÖHRING

 

 

SS-Untersturmführer

98 072

Johann BREITUNG

 

 

SS-Mann

98 087

Wilhelm KUNTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

98 088

Fritz SOCHOR

20.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 02.07.1944 r.

98 091

Heinrich BOSS

13.06.1904

2 668 348

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

98 110

Anton MARMANN

 

 

SS-Sturmmann

98 117

Dr Kurt BRINKMANN

25.10.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

98 138

Heinz HAUN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

98 156

Hans KREHNKE

10.11.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

98 189

Albrecht EBERHARDT

 

 

SS-Mann

98 196

Emil KNÖRINGER

 

 

SS-Mann

98 199

Theodor ANTES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

98 208

Willy LOCH

 

 

SS-Rottenführer

98 210

Richard WEISS

03.11.1905

3 276 975

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

98 220

Ludwig MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

98 226

Hermann EBERLE

 

 

SS-Sturmmann

98 228

Heinrich KOCH

 

 

SS-Unterscharführer

98 232

Wilhelm BECKER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

98 239

Heinrich HETTERICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

98 248

Karl-Heinz BÜHLER

07.08.1912

3 266 024

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

98 260

Karl HAMMER

19.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 27.11.1953 r. w sowieckim obozie jenieckim

98 269

Karl LANGENBACH

03.03.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

98 280

Max MEIXNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

98 286

Heinrich MEHLEM

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

98 296

Karl HEIL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

98 300

Jakob WERLE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

98 303

Wilhelm WALTER

 

 

SS-Rottenführer

98 325

Otto NUSS

 

 

SS-Mann

98 326

Philipp WELSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

98 329

Gustav FAST

07.03.1912

523 791

SS-Obersturmführer

98 336

Otto SCHRÖDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

98 338

Karl SCHWENK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

98 342

Ernst MAYER

 

 

SS-Mann

98 367

Richard NUSS

24.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

98 376

Erich HIRTH

 

 

SS-Unterscharführer

98 377

Georg HUTTER

12.10.1908

3 268 914

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.10.1945 r.

98 386

Wilhelm HAUG

11.10.1904

24 398

SS-Obersturmführer

98 390

Heinrich REHM

 

 

SS-Sturmmann

98 394

Karl WOLF

 

 

SS-Sturmmann

98 407

Hans METZGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

98 408

Anton RAMBERGER

14.02.1913

1 394 029

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

98 413

Jakob BAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

98 415

Karl PRINZ

 

 

SS-Mann

98 463

Max PFANNMÜLLER

19.05.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1941 r.

98 467

Ludwig APEL

21.10.1904

948 032

SS-Obersturmführer

98 473

Carl DEHNEN

10.01.1899

1 014 366

SS-Obersturmbannführer

98 488

Werner LEISERING

 

 

SS-Sturmmann

98 497

Heinz GLAUBRECHT

 

 

SS-Mann

98 499

Karl MENGES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

98 507

Heinz KIRCHHÖFER

20.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

98 512

Hugo CRONJÄGER

 

 

SS-Unterscharführer

98 521

Heinrich FACH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

98 530

Hans KUEMMEL

 

 

SS-Sturmbannführer

98 531

Oskar WINZER

17.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

98 534

Gisbert VOELSING

 

 

SS-Rottenführer

98 539

Dr Walter GREB

17.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

98 545

Siegfried KREMPER

 

 

SS-Oberscharführer

98 549

Willy HOHENSTEIN

 

 

SS-Rottenführer

98 556

Karl LUFT

02.03.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgina³ 13.10.1943 r.

98 559

Theodor GRUEN

 

 

SS-Sturmmann

98 564

Hans PETERS

18.07.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

98 565

dr Heinrich MACHEMER

29.08.1910

692 826

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

98 646

Heinrich KUERTEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

98 648

Werner KREIKEBAUM

 

 

SS-Mann

98 650

Alfred BECKER

 

 

SS-Unterscharführer

98 656

Rudolf MAY

 

 

SS-Mann

98 665

Wilhelm DIEDRICH

17.05.1898

1 421 287

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

98 668

Wilhelm KOLTZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

98 685

Fritz GRUNAU

 

 

SS-Rottenführer

98 703

Fritz WAUSCHKUHN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

98 707

Herbert WITTKO

 

 

SS-Rottenführer

98 711

Willi BECKER

19.11.1888

2 564 825

SS-Hauptsturmführer

98 712

Friedrich KUHN

 

 

SS-Hauptsturmführer

98 721

Franz ROHR

 

 

SS-Mann

98 734

Hans BREUER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

98 764

Richard KNAUF

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

98 780

Theodor NÖLL

15.09.1884

2 292 654

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

98 787

Max RITZSCHKE

14.07.1887

2 667 165

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

98 803

Siegfried RADACH

 

 

SS-Rottenführer

98 804

Paul CORDES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

98 807

Gustav METTERHAUSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

98 821

Walter HANTELMANN

08.04.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

98 823

dr Wilhelm KÖSTER

18.05.1904

1 053 535

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

98 835

Bruno SCHULZ

19.08.1897

4 764 797

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

98 848

Georg KÄSEHAGE

 

 

SS-Rottenführer

98 849

Kurt KRIEBITZ

 

 

SS-Obersturmführer

98 852

Josef BESCHE

 

 

SS-Mann

98 864

Günther FEYERABEND

 

 

SS-Rottenführer

98 926

Matthias WITTE

 

 

SS-Mann

98 929

Friedrich ALBERS

11.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

98 935

Hans FREESE

28.08.1913

4 583 125

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

98 936

Friedrich HUNDERTMARK

07.11.1904

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

98 962

Willy SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

98 983

Erich ROHWEDDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

98 986

Robert SEIDENSTICKER

 

 

SS-Scharführer

98 988

Karl SCHOTTEN

23.06.1893

1 636 409

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

98 990

Otto CYRAKS

30.03.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

98 991

Emil CLAVERY

17.01.1895

3 671 702

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

98 998

Georg HOEFFLER

 

 

SS-Untersturmführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion