Numery cz³onków SS od 99 000 do 99 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

notatki

99 003

Werner PRINZ

 

 

SS-Scharführer

99 005

Wolfgang SCHUBRING

28.03.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1945 r.

99 021

Gerhard DZAACK

 

 

SS-Rottenführer

99 026

Willi WRUCK

 

 

SS-Sturmmann

99 053

Fritz MILFERSTÄDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

99 073

Otto LEITZKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

99 076

Hanz HAASE

 

 

SS-Scharführer

99 086

Arthur MATHIAS

 

 

SS-Unterscharführer

99 091

Karl HOLL

 

 

SS-Oberscharführer

99 099

Adalbert KRUMBÜGL

20.02.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

99 113

Heinz HALLMANN

11.02.1910

246 360

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

99 114

Hermann RÖSLER

14.09.1898

2 854 876

SS-Obersturmführer

99 127

Walter EICHHORN

27.11.1889

1 507 835

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

99 129

Franz RENK

17.07.1900

2 844 874

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

99 130

Kurt MATHESIUS

19.09.1910

3 396 781

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

99 145

Konrad DZIALKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

99 155

Paul JEKOSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

99 159

Franz HINZMANN

 

1 904 231

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
11.12.1935 r. - odchodzi z SS i przechodzi do Wehrmachtu

99 164

Ernst LESCHINSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

99 188

Hermann SCHINDOWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

99 211

Ernst ORLOWSKY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

99 240

Karl BÖRGER

 

 

SS-Obersturmführer

99 255

Karl HARTUNG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

99 261

Walter FEST

25.04.1897

2 072 228

SS-Hauptsturmführer

99 264

Paul STALINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

99 271

Franz DANKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

99 275

Emil KOSSMUND

 

 

SS-Scharführer

99 283

Kurt TASCHNER

12.09.1909

1 845 543

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

99 286

Otto WISCHNEWSKI

 

 

SS-Rottenführer

99 289

Helmut BANDO

07.03.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.06.1944 r.

99 309

Hermann KINSKI

 

 

SS-Sturmmann

99 315

Wolfgang SELLKE

 

 

SS-Rottenführer

99 320

Alfred WAGNER

26.10.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.09.1944 r.

99 349

Otto GÖPFARDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

99 369

Bernhard SEELAND

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

99 383

Otto WOLFRAM

26.06.1899

859 208

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

99 391

Hermann HESSE

 

 

SS-Sturmmann

99 404

Hermann PABST

 

 

SS-Mann

99 405

Walter HERZ

03.09.1901

3 073 461

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

99 408

Walter HUHN

27.02.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

99 410

dr Rudolf KÄCKELL

05.11.1890

939 312

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

99 415

Fritz SILBER

06.08.1899

554 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

99 423

Horst SCHUCHARDT

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

99 426

Hans WANDSCHER

 

 

SS-Unterscharführer

99 427

Kurt STAMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipec 1937 r.

99 430

Bruno ROGGE

21.08.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

99 431

Horst KÄMMERER

23.05.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.08.1942 r.

99 435

Karl DRENDEL

17.03.1890

1 330 870

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

99 436

Wilhelm MEINBERG

01.03.1898

218 582

SS-Gruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

99 437

dr Kurt KUMMER

06.09.1894

952 285

SS-Obersturmbanführer

99 438

Matthias ZIEGLER

11.06.1911

786 463

SS-Obersturmbanführer

99 440

Georg KANDLBINDER

 

 

SS-Unterscharführer

99 446

Andreas SULZENBACHER

 

 

SS-Unterscharführer

99 453

Hans FUCHS

16.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

99 461

Kurt KAUCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

99 469

Walter BRAUNAGL

16.06.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

99 481

Ottmar SIGMUND

26.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 05.01.1943 r.

99 486

Albert MAIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

99 487

dr Otto MICKLEY

07.08.1892

918 380

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

99 489

Werner KÖLBLE

18.08.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

99 498

Ernst BATH

 

 

SS-Untersturmführer

99 504

Erwin MÜLLER

 

 

SS-Mann

99 506

Fritz BODAMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

99 513

Willy HAGMANN

10.01.1896

1 297 633

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

99 515

Max WINKLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

99 520

Willi RIEGER

 

 

SS-Rottenführer

99 529

Walter ALT

 

 

SS-Unterscharführer

99 531

Karl PFLÄSTERER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

99 532

Oskar MOURIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

99 535

Herbert LAMPERT

 

 

SS-Rottenführer

99 556

Leo KELLER

 

 

SS-Rottenführer

99 561

Josef PETERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

99 575

Wilhelm SCHULTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

99 588

Otto MECKELBURG

14.09.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

99 593

Hermann SONNENSCHEIN

 

 

SS-Untersturmführer

99 594

Karl BOCK

 

 

SS-Mann

99 611

Heinrich NIERMANN

12.05.1891

2 254 687

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

99 614

Karl KLAEB

 

 

SS-Rottenführer

99 616

Hermann FLOCKEN

 

 

SS-Oberscharführer

99 669

Adolf BENDER

31.03.1902

2 367 505

SS-Obersturmführer

99 679

Wilhelm KELLNER

03.05.1899

1 288 025

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

99 681

Wilhelm LAUSER

 

 

SS-Sturmmann

99 693

dr Ignaz PIES

17.09.1901

2 215 704

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

99 696

Karl LIEBE

 

 

SS-Untersturmführer

99 702

Wilhelm KNOBELOCH

10.09.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

99 703

Ernst THIEME

24.01.1901

722 769

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

99 748

Georg FISCHER

 

 

SS-Oberscharführer

99 756

Erich HUSSMANN

20.06.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

99 780

Johann von ALLEN

 

 

SS-Mann

99 793

Gustav GÄTGENS

01.02.1885

 

SS-Obersturmführer

99 797

Robert KOHS

05.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

99 802

Walter ROEHL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

99 829

Paul HIRSCHBERG

13.06.1901

907

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

99 842

Alexander FLESSBURG

 

2 641 231

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.06.1934 r.

99 853

Karl LEONHARDT

 

 

SS-Sturmmann

99 858

Hans BENDEL

15.03.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

99 875

Horst BUCHTIN

 

 

SS-Scharführer

99 884

Emil KRIEGSMANN

 

 

SS-Sturmmann

99 888

Erwin KRAUSE

30.11.1905

2 287 168

SS-Obersturmführer

99 891

Otto MILDT

 

 

SS-Scharführer

99 920

Georg CHUDZICKI

 

 

SS-Scharführer

99 931

Hans-Georg WOLFF

18.12.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1941 r.

99 934

dr Hermann DARSEN

14.01.1892

465 744

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.
zmar³ 31.07.1941 r.

99 939

Ernst ENGELBRECHT

11.06.1890

466 038

SS-Obersturmführer

99 949

Alfons KASCHITZKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

99 951

Walter KIENAST

30.01.1900

1 293 500

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

99 954

Erich BARTSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

99 958

Heinz BERNHARDT

 

 

SS-Scharführer

99 972

Werner BLEICH

 

 

SS-Rottenführer

99 985

Fritz PETERS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion