Numery cz³onków SS.

Przedstawiamy wykaz podstawowych dokumentów, na których opieramy siê tworz±c wykazy numerów cz³onków SS.

Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP
DAL z dnia 01.10.1934 r.
DAL z dnia 01.07.1935 r.
DAL z dnia 01.12.1936 r.
DAL z dnia 01.12.1937 r.
DAL z dnia 01.12.1938 r.
DAL z dnia 15.09.1939 r.
DAL z dnia 20.04.1942 r.
DAL z dnia 01.10.1942 r.
DAL z dnia 01.10.1943 r.
DAL z dnia 30.01.1944 r.
DAL z dnia 01.07.1944 r.   (Waffen-SS)
DAL z dnia 01.10.1944 r.

SS-Personalbefehl
SS-Personalbefehl nr 3 z dnia 10.09.1932 r.
SS-Personalbefehl nr 4 z dnia 07.10.1932 r.
SS-Personalbefehl nr 5 z dnia 09.11.1932 r.
SS-Personalbefehl nr 6 z dnia 01.12.1932 r.
SS-Personalbefehl nr 7 z dnia 01.05.1933 r.
SS-Personalbefehl nr 8 z dnia 23.06.1933 r.
SS-Personalbefehl nr 9 z dnia 10.10.1933 r.
SS-Personalbefehl nr 10 z dnia 24.11.1933 r.
SS-Personalbefehl nr 11 z dnia 26.02.1934 r.
SS-Personalbefehl nr 12 z dnia 06.04.1934 r.
SS-Personalbefehl nr 13 z dnia 04.05.1934 r.
SS-Personalbefehl nr 14 z dnia 20.06.1934 r.

SS-Verordnungsblatt
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1934 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 24.12.1934 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.01.1935 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 10.03.1935 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 10.04.1935 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1935 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.06.1935 r. - nr 7
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.09.1935 r. - nr 8
SS-Verordnungsblatt z dnia 05.09.1935 r. - nr 9
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.10.1935 r. - nr 10
SS-Verordnungsblatt z dnia 02.11.1935 r. - nr 11
SS-Verordnungsblatt z dnia 17.12.1935 r. - nr 12
SS-Verordnungsblatt z dnia 29.01.1936 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1936 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.06.1936 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 18.08.1936 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 08.09.1936 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.10.1936 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1936 r. - nr 7
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.01.1937 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1937 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 10.08.1937 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 12.09.1937 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1937 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.01.1938 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1938 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1938 r. - nr 3 - to nie jest b³±d
SS-Verordnungsblatt z dnia 11.09.1938 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.11.1938 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1938 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.01.1939 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1939 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.08.1939 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 24.01.1940 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1940 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.01.1942 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1942 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 30.01.1943 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1943 r. - nr 2a
SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1943 r. - nr 2b
SS-Verordnungsblatt z dnia 21.06.1943 r. - nr 3a
SS-Verordnungsblatt z dnia 21.06.1943 r. - nr 3b
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1943 r. - nr 4a
SS-Verordnungsblatt z dnia 09.11.1943 r. - nr 4b

SS-Personalveränderungsblatt
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 30.01.1944 r. - nr 1a
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 30.01.1944 r. - nr 1b
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 20.04.1944 r. - nr 2a
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 20.04.1944 r. - nr 2b
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 21.06.1944 r. - nr 3a
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 21.06.1944 r. - nr 3b
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 21.06.1944 r. - nr 3c
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 21.06.1944 r. - nr 3d
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 01.09.1944 r. - nr 4a
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 01.09.1944 r. - nr 4b
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 09.11.1944 r. - nr 5a
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 09.11.1944 r. - nr 5b
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 30.01.1945 r. - nr 1a
SS-Personalveränderungsblatt z dnia 30.01.1945 r. - nr 1b

SS-Verordnungsblatt der Waffen-SS
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.06.1940 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.06.1940 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.07.1940 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.07.1940 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.08.1940 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.08.1940 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.09.1940 r. - nr 7
SS-Verordnungsblatt z dnia 05.09.1940 r. - nr 8
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.09.1940 r. - nr 9
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.10.1940 r. - nr 10
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.10.1940 r. - nr 11
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.11.1940 r. - nr 12
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.11.1940 r. - nr 13
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.12.1940 r. - nr 14
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.12.1940 r. - nr 15
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.01.1941 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.02.1941 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.02.1941 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.03.1941 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.03.1941 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.04.1941 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.04.1941 r. - nr 7
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.01.1942 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.01.1942 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.02.1942 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.02.1942 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.03.1942 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.03.1942 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.04.1942 r. - nr 7
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.04.1942 r. - nr 8
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.05.1942 r. - nr 9
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.05.1942 r. - nr 10
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.06.1942 r. - nr 11
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.06.1942 r. - nr 12
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.07.1942 r. - nr 13
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.07.1942 r. - nr 14
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.08.1942 r. - nr 15
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.08.1942 r. - nr 16
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.09.1942 r. - nr 17
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.09.1942 r. - nr 18
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.10.1942 r. - nr 19
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.10.1942 r. - nr 20
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.11.1942 r. - nr 21
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.11.1942 r. - nr 22
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.12.1942 r. - nr 23
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.12.1942 r. - nr 24
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.01.1943 r. - nr 1
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.01.1943 r. - nr 2
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.02.1943 r. - nr 3
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.02.1943 r. - nr 4
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.03.1943 r. - nr 5
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.03.1943 r. - nr 6
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.04.1943 r. - nr 7
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.04.1943 r. - nr 8
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.05.1943 r. - nr 9
SS-Verordnungsblatt z dnia 15.05.1943 r. - nr 10
SS-Verordnungsblatt z dnia 01.06.1943 r. - nr 11

SS-Befehlsblatt
SS-Befehlsblatt z dnia 04.11.1932 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 20.12.1932 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 01.04.1933 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 12.03.1934 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 15.05.1934 r. nr 6
SS-Befehlsblatt z dnia 15.06.1934 r. nr 7
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1934 r. nr 8
SS-Befehlsblatt z dnia 15.09.1934 r. nr 9
SS-Befehlsblatt z dnia 15.10.1934 r. nr 10
SS-Befehlsblatt z dnia 25.11.1934 r. nr 11
SS-Befehlsblatt z dnia 15.12.1934 r. nr 12
SS-Befehlsblatt z dnia 25.01.1935 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 25.02.1935 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 25.03.1935 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 25.04.1935 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 25.05.1935 r. nr 5
SS-Befehlsblatt z dnia 25.06.1935 r. nr 6
SS-Befehlsblatt z dnia 25.07.1935 r. nr 7
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1935 r. nr 8
SS-Befehlsblatt z dnia 25.09.1935 r. nr 9
SS-Befehlsblatt z dnia 25.10.1935 r. nr 10
SS-Befehlsblatt z dnia 25.11.1935 r. nr 11
SS-Befehlsblatt z dnia 20.12.1935 r. nr 12
SS-Befehlsblatt z dnia 25.01.1936 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 25.02.1935 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 25.03.1935 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 25.04.1935 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 25.05.1935 r. nr 5
SS-Befehlsblatt z dnia 25.06.1935 r. nr 6
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1935 r. nr 7-8
SS-Befehlsblatt z dnia 25.09.1935 r. nr 9
SS-Befehlsblatt z dnia 25.10.1935 r. nr 10
SS-Befehlsblatt z dnia 25.11.1935 r. nr 11
SS-Befehlsblatt z dnia 20.12.1935 r. nr 12
SS-Befehlsblatt z dnia 25.01.1937 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 25.02.1937 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 25.03.1937 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 25.04.1937 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 25.05.1937 r. nr 5/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.06.1937 r. nr 6/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.07.1937 r. nr 7/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1937 r. nr 8/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.09.1937 r. nr 9/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.10.1937 r. nr 10/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.11.1937 r. nr 11/37
SS-Befehlsblatt z dnia 20.12.1937 r. nr 12/37
SS-Befehlsblatt z dnia 25.01.1938 r. nr 1/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.02.1938 r. nr 2/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.03.1938 r. nr 3/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.04.1938 r. nr 4/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.05.1938 r. nr 5/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.06.1938 r. nr 6/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.07.1938 r. nr 7/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1938 r. nr 8/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.09.1938 r. nr 9/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.10.1938 r. nr 10/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.11.1938 r. nr 11/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.12.1938 r. nr 12/38
SS-Befehlsblatt z dnia 25.01.1939 r. nr 1/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.02.1939 r. nr 2/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.03.1939 r. nr 3/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.05.1939 r. nr 4/5/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.06.1939 r. nr 6/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.07.1939 r. nr 7/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1939 r. nr 8/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.09.1939 r. nr 9/39
SS-Befehlsblatt z dnia 25.02.1940 r. nr 12/39 1/2/40
SS-Befehlsblatt z dnia 25.05.1940 r. nr 3/4/5/40
SS-Befehlsblatt z dnia 25.08.1940 r. nr 6/7/8/40
SS-Befehlsblatt z dnia 25.10.1940 r. nr 9/10/11/40
SS-Befehlsblatt z dnia 10.02.1941 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 25.04.1941 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 10.06.1941 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 20.08.1941 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 15.10.1941 r. nr 5
SS-Befehlsblatt z dnia 30.12.1941 r. nr 6
SS-Befehlsblatt z dnia 15.04.1942 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 01.10.1942 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 15.03.1943 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 01.10.1943 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 01.09.1944 r. nr 1

SS-Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD
SS-Befehlsblatt z dnia 09.01.1944 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 15.01.1944 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 22.01.1944 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 29.01.1944 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 05.02.1944 r. nr 5
SS-Befehlsblatt z dnia 12.02.1944 r. nr 6
SS-Befehlsblatt z dnia 19.02.1944 r. nr 7
SS-Befehlsblatt z dnia 26.02.1944 r. nr 8
SS-Befehlsblatt z dnia 04.03.1944 r. nr 9
SS-Befehlsblatt z dnia 11.03.1944 r. nr 10
SS-Befehlsblatt z dnia 18.03.1944 r. nr 11
SS-Befehlsblatt z dnia 25.03.1944 r. nr 12
SS-Befehlsblatt z dnia 31.03.1944 r. nr 13
SS-Befehlsblatt z dnia 01.04.1944 r. nr 14
SS-Befehlsblatt z dnia 08.04.1944 r. nr 15
SS-Befehlsblatt z dnia 15.04.1944 r. nr 16
SS-Befehlsblatt z dnia 21.04.1944 r. nr 17
SS-Befehlsblatt z dnia 28.04.1944 r. nr 18
SS-Befehlsblatt z dnia 13.05.1944 r. nr 19
SS-Befehlsblatt z dnia 27.05.1944 r. nr 20
SS-Befehlsblatt z dnia 31.05.1944 r. nr 21
SS-Befehlsblatt z dnia 03.06.1944 r. nr 22
SS-Befehlsblatt z dnia 10.06.1944 r. nr 23
SS-Befehlsblatt z dnia 17.06.1944 r. nr 24
SS-Befehlsblatt z dnia 24.06.1944 r. nr 25
SS-Befehlsblatt z dnia 08.07.1944 r. nr 26
SS-Befehlsblatt z dnia 15.07.1944 r. nr 27
SS-Befehlsblatt z dnia 22.07.1944 r. nr 28
SS-Befehlsblatt z dnia 27.07.1944 r. nr 29
SS-Befehlsblatt z dnia 29.07.1944 r. nr 30
SS-Befehlsblatt z dnia 05.08.1944 r. nr 31
SS-Befehlsblatt z dnia 12.08.1944 r. nr 32
SS-Befehlsblatt z dnia 19.08.1944 r. nr 33
SS-Befehlsblatt z dnia 26.08.1944 r. nr 34
SS-Befehlsblatt z dnia 02.09.1944 r. nr 35
SS-Befehlsblatt z dnia 09.09.1944 r. nr 36
SS-Befehlsblatt z dnia 13.09.1944 r. nr 37
SS-Befehlsblatt z dnia 16.09.1944 r. nr 38
SS-Befehlsblatt z dnia 23.09.1944 r. nr 39
SS-Befehlsblatt z dnia 30.09.1944 r. nr 40
SS-Befehlsblatt z dnia 07.10.1944 r. nr 41
SS-Befehlsblatt z dnia 14.10.1944 r. nr 42
SS-Befehlsblatt z dnia 21.10.1944 r. nr 43
SS-Befehlsblatt z dnia 28.10.1944 r. nr 44
SS-Befehlsblatt z dnia 04.11.1944 r. nr 45
SS-Befehlsblatt z dnia 11.11.1944 r. nr 46
SS-Befehlsblatt z dnia 18.11.1944 r. nr 47
SS-Befehlsblatt z dnia 25.11.1944 r. nr 48
SS-Befehlsblatt z dnia 25.01.1944 r. nr 49
SS-Befehlsblatt z dnia 02.12.1944 r. nr 50
SS-Befehlsblatt z dnia 09.12.1944 r. nr 51
SS-Befehlsblatt z dnia 16.12.1944 r. nr 52
SS-Befehlsblatt z dnia 23.12.1944 r. nr 53
SS-Befehlsblatt z dnia 06.01.1945 r. nr 1
SS-Befehlsblatt z dnia 13.01.1945 r. nr 2
SS-Befehlsblatt z dnia 20.01.1945 r. nr 3
SS-Befehlsblatt z dnia 27.01.1945 r. nr 4
SS-Befehlsblatt z dnia 10.02.1945 r. nr 5
SS-Befehlsblatt z dnia 17.02.1945 r. nr 6
SS-Befehlsblatt z dnia 24.02.1945 r. nr 7
SS-Befehlsblatt z dnia 10.03.1945 r. nr 8
SS-Befehlsblatt z dnia 12.03.1945 r. nr 9
SS-Befehlsblatt z dnia 21.03.1945 r. nr 10
SS-Befehlsblatt z dnia 20.03.1945 r. nr 11
SS-Befehlsblatt z dnia 26.03.1945 r. nr 12


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010 £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion