Kontrtorpedowiec „Grom”


Klasa: kontrtorpedowiec (niszczyciel)
Stocznia: John Samuel White & Co. Ltd., Cowes, Wielka Brytania
Położenie stępki: 17 lipca 1935 r.
Wodowanie: 20 lipca 1936 r.
Ukończenie budowy: marzec 1937 r.
Wcielenie do służby: 11 maja 1937 r.
Wyporność: standardowa 2080 t, pełna 2183 t
Wymiary w m: 114 x 11,3 x 3,3
Wysokość boczna kadłuba: 6,5 m (do pokładu głównego)
Uzbrojenie:
     7 armat 120 mm Bofors wz. 34/36 (3xII, 1xI),
     4 armaty przeciwlotnicze 40 mm Bofors wz. 36 (2xII)
     4 nkm 13,2 mm Hotchkiss wz. 30 (2xII)
     6 wyrzutni torpedowych 533 mm (2xIII)
     2 podpokładowe zrzutnie bomb głębinowych wz. BH 200
     możliwość zabrania 44 min
Napęd:
     2 turbiny o mocy 54000 KM
     3 kotły wodnorurkowe walczakowe
     2 śruby napędowe
     1 ster
Zapas paliwa: normalny 130 t, maksymalny 350 t
Zasięg: 3500 Mm przy prędkości 15 węzłów
Prędkość maksymalna: 39,5 węzła
Załoga: 12 oficerów oraz 180 podoficerów i marynarzy

Umowa na zakup dwóch okrętów tego typu została podpisana w Londynie 29 marca 1935 roku.
Łączny koszt budowy niszczycieli wyniósł 27.411.972 zł.

Maszynownia mieściła 3 kotły wodnorurkowe o objętości 1222 m3, i temperaturze roboczej 331° C oraz 2 zespoły turbin parowych Parsonsa z przekładnią redukcyjną.
Numer stoczniowy budowy: 1800.
Matką chrzestną okrętu podczas wodowania była Wanda Poznańska.
Obowiązki dowódcy okrętu 1 września 1939 roku pełnił kmdr ppor. Aleksander Hulewicz.

Źródła:
Józef Wiesław Dyskant "Polska Marynarka wojenna w 1939 roku", Wydawnictwo AJ-Press, Gdańsk 2000 r.
Internet:
Forum Okrętów Wojennych (http://fow.aplus.pl/forum/index.php)
www.polishnavy.pl


powrót do strony głównej


© copyright 2007, Marcin "Virtualbob" Skrzypacz
Design by Scypion