Spis treści1919 rok

Kształtowanie się granic Polski (zachód). Teksty źródłowe.

Kształtowanie się granic Polski (wschód). Teksty źródłowe.1924 rok

List J. Piłsudskiego do W. Sikorskiego z 29 lutego 1924 r.1925 rok

Przemówienie gen. G. Orlicza - Dreszera z 15 listopada 1925 r. wraz z odpowiedzią marsz. J. Piłsudskiego1926 rok

Wywiad udzielony "Nowemu Kurierowi Polskiemu" przez J. Piłsudskiego 29 Kwietnia 1926 r.

Wywiad udzielony "Kurierowi Porannemu" przez J. Piłsudskiego 10 maja 1926 r.

Odezwa prezydenta S. Wojciechowskiego do żołnierzy z 12 maja 1926 r.

Oświadczenie J. Piłsudskiego wydane w nocy z 12 na 13 maja 1926 r.

Rozkaz gen. T. Rozwadowskiego do oddziałów wiernych rządowi z 13 maja 1926 r.

Rozkaz J. Piłsudskiego do żołnierzy z 22 maja 1926 r.

Przemówienie J. Piłsudskiego do przedstawicieli stronnictw sejmowych z 29 maja 1926 r.

Oświadczenie J. Piłsudskiego o nieprzyjęciu urzędu Prezydenta RP1936 rok

Zasady organizacji i działalności Powiatowego Komitetu Funduszu Obrony Narodowej w latach 1936-1939.1939 rok

Fragment mowy Hitlera wygłoszonej w Reichstagu w dniu 28.04 1939 roku,
dotyczacy propozycji dla Polski.


Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka,
wygłoszone na plenarnym posiedzeniu Sejmu 5 maja 1939 roku,
w odpowiedzi na mowę Kanclerza Rzeszy z 28 kwietnia 1939 roku.


Niemieckie "propozycje" dla Polski, 30-31 sierpnia 1939 roku.

Nowość !!!    Mobilizacja1939 - plakat
powrót do strony głównej


© copyright 2008,
Mariusz Miśkiewicz   &  Adam Pązik
Design by "Scypion", "Butryk".