Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".S


      SANOJCA, Antoni - pułkownik.

      SASINOWSKI, Ksawery - podporucznik czasu wojny.

      SAWICKI, Anatol - podpułkownik służby stałej.

      SAWICKI, Kazimierz Jędrzej - generał dywizji.

      SCHULZ, Aleksander - popdorucznik rezerwy.

      SEWERYN, Władysław - podpułkownik slużby stałej piechoty.

      SĘDZIAK, Stanisław - podpułkownik służby stałej.

      SIDOROWICZ, Edward - kapitan służby stałej piechoty.

      SIDORÓW, Rudolf - major w stanie spoczynku.

      SIEGMUELLER-MŁYNARSKI, Benedykt - major w stanie spoczynku.

      SIEROSŁAWSKI, Józef - porucznik rezerwy piechoty.

      SIKORSKI, Władysław - generał broni.

      SKŁADZIEŃ, Władysław - kapitan służby stałej piechoty.

      SKRZECZ, Stanisław - major służby stałej artylerii.

      SKRZEK, Józef - podporucznik rezerwy piechoty.

      SKORB, Jan - kapitan rezerwy.

      SKOROBOHATY - JAKUBOWSKI, Jan - generał brygady.

      SKROCZYŃSKI, Albin - generał brygady.

      SLAWICZEK, Władysław - podpułkownik dyplomowany służby stałej artylerii.

      SŁONIEWSKI, Tadeusz Zygmunt - podpułkownik służby stałej.

      SMELA, Jan -kapitan służby stałej piechoty.

      SMERECZYŃSKI, Władysław - podpułkownik służby stałej.

      SOKOŁOWSKI, Florian - podpułkownik służby stałej.

      SOKOŁOWSKI, Jan Maksymilian - pułkownik służby stałej.

      SOSNKOWSKI, Kazimierz - generał broni.

      SPECYALSKI (SPECJALSKI), Zygmunt - major rezerwy artylerii.

      SPITZIAR, Karol - porucznik w stanie spoczynku.

      SPYCHALSKI, Józef - pułkownik służby stałej.

      SPYCHALSKI, Marian - szef sztabu GL.

      SPYRA, Jan - podporucznik czasu wojny.

      STABRAWA, Adam - podpułkownik w stanie spoczynku.

      STACHECKI, Marcin - kapitan służby stałej saperów.

      STACHERSKI, Wacław - porucznik rezerwy artylerii.

      STAUB, Fryderyk - kapitan rezerwy piechoty.

      STAWIŃSKI, Tadeusz - major służby stałej piechoty.

      STECA, Jan - podporucznik czasu wojny.

      STEMPKOWSKI, Michał - pułkownik służby stałej kawalerii.

      STENZEL, Jan - pułkownik służby stałej artylerii.

      STĘPIEŃ, Władysław - porucznik rezerwy piechoty.

      STUDZIŃSKI, Franciszek - pułkownik służby stałej piechoty.

      STYLIŃSKI, Jan - major służby stałej piechoty.

      SUJKOWSKI, Zbigniew Bronisław - major rezerwy piechoty.

      SULIK-SARNOWSKI, Nikodem - generał brygady.

      SUSKI de ROSTOWO, Kazimierz - podpułkownik służby stałej kawalerii.

      SUSZEK, Alojzy - kapitan służby stałej piechoty.

      SUSZCZYŃSKI, Hieronim - pułkownik służby stałej artylerii.

      SZABUNIA, Franciszek - major słuzby stałej kawalerii.

      SZACKI, Antoni - podpułkownik NSZ.

      SZALEWSKI, Jan - major rezerwy piechoty.

      SZARKOWSKI, Józef - rotmistrz rezerwy kawalerii.

      SZAST, Władysław - porucznik rezerwy artylerii.

      SZATKOWSKI, Zygmunt - porucznik rezerwy piechoty.

      SZATOWSKI, Zygmunt - porucznik rezerwy piechoty.

      SZCZEPANKIEWICZ, Wilhelm - podpułkownik służby stałej piechoty.

      SZCZUREK-CERGOWSKI, Jan - pułkownik służby stałej artylerii.

      SZLASKI-PRAWDZIC, Janusz - pułkownik w stanie spoczynku.

      SZMECHTA, Paweł - porucznik rezerwy.

      SZRAMKA-GLISZCZYŃSKI, Konrad Jan - podpułkownik służby stałej.

      SZREDZKI, Witold - major służby stałej artylerii.

      SZOSTAK, Józef - pułkownik.

      SZTARK, Emil - porucznik rezerwy kawalerii.

      SZTUMBERK - RYCHTER, Tadeusz - podpułkownik służby stałej artylerii.

      SZULBORSKI, Witold Stefan - pułkownik służby stałej.

      SZYĆKO, Wacław - kapitan służby stałej piechoty.

      SZYDŁOWSKI, Adam - podpułkownik służby stałej piechoty.

      SZYMAŃSKI, Józef - porucznik rezerwy piechoty.

      SZYMAŃSKI, Lucjan Antoni - podpułkownik służby stałej kawalerii.

      SZYMBORSKI, Władysław - major służby stałej piechoty.

      ŚCIGAJ, Bolesław - kapitan służby stałej piechoty.

      ŚLĘCZKA, Franciszek - podpułkownik służby stałej piechoty.

      ŚWIECHOWSKI, Stefan - podpułkownik w stanie spoczynku.

      ŚWIKŁA, Leopold - kapitan slużby stałej piechoty.


powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion