Spis treści.I. Część Ogólna.

1.   II Rzeczpospolita, wiadomości ogólne.

2.   "Jaka Polska ?". Czyli walka o ustrój i granice państwa - 1918-1922 r.

3.   Przewrót majowy
II. Część szczegółowa.

1.   Spawy wewnętrzne.

-  Władze II Rzeczpospolitej.
          Część pierwsza.

-  Ustrój II Rzeczpospolitej.

-  Krytyka konstytucji marcowej na łamach "Myśli Narodowej"

-  Prawo w II Rzeczypospolitej.

-  Administracja i samorząd terytorialny w II Rzeczpospolitej

-  Policja Państwowa II RP


2.   Polityka zagraniczna.

-  Polska zdradzona przez Aliantów 7 marca 1936 - 12 września 1939.     Nowość!!!

-  Próby stworzenia sojuszu polsko-czechosłowackiego..     Nowość!!!


3.   Polityka społeczna.

-  Narodowości w II Rzeczypospolitej.

-  Wyznania w II Rzeczypospolitej.


4.   Gospodarka i rolnictwo.

5.   Kultura, sztuka, edukacja.

-  Przedwojenna szkoła oczami ucznia.powrót do strony głównej

© Copyright 2005 - 2012 - Adam Pązik
Design by "Scypion", "Butryk"