Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Komenda Główna ZWZ - AK
1940 - 1945.Komenda Główna ZWZ - AK    
Kryptonimy: "Album", "Lina", "Kongo", "Murzyn", "Równik".
1940 - 1945.


Komendanci ZWZ-AK:

gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski.: 8 listopada 1939 - 30 czerwca 1940 r.
gen. dyw. Stefan Rowecki "Grot".: 30 czerwca 1940 - 30 czerwca 1943 r.
gen. dyw. Tadeusz Komorowski "Bór".: 30 czerwca 1943 - 2 października 1944 r.
gen. bryg. Leopold Okulicki "Niedźwiadek".: wyznaczony 1 października, formalnie mianowany 21 grudnia 1944 r.: funkcję piastował do 19 stycznia 1945 r.

Szefowie sztabu i zastępcy komendanta:

płk Janusz Albrecht "Wojciech".: 8 listopada 1939 - 7 lipca 1941 r.
płk Tadeusz Pełczyński "Grzegorz".: lipiec 1941 - 2 październik 1944 r.
p.o. gen. bryg. Leopold Okulicki "Niedźwiadek".: 6 września 1944 - ??
płk Janusz Bokszczanin "Sęk".: październik 1944 (formalnie 2 stycznia 1945 r.) - 19 stycznia 1945 r.

Oddział I - Organizacyjny krypt.: "11", "20", "11", "45", "Styczeń".

Planowanie i organizacja działań, sprawy personalne, utrzymanie łączności konspiracyjnej z obozami jenieckimi i skupiskami Polaków na terenie Rzeszy, sprawy wywiezionych na roboty przymusowe. Oddziałowi podlegały m.in.: Centralne Biuro Legalizacyjne, Wojskowa Służba Kobiet oraz Szefostwo Służby Sprawiedliwości i Duszpasterstwo.

Szefowie:
płk Antoni Sanojca "Knapik", "Kortum".: styczeń 1940 - lipiec 1944 r.
p.o. kpt Jerzy Michalewski "Dokładny", "Biały", "Jerzy".: lipiec - grudzień 1940 r.
ppłk "Zenon" Franciszek Kamiński.: lipiec 1944 - styczeń 1945 r.

I Zastępca:
kpt. Jerzy Michalewski "Dokładny", "Biały", "Jerzy".: styczeń - grudzień 1940 r.
ppłk Stanisław Juszczakiewicz "Kuba".: maj 1942 - 1 sierpnia 1944 r.

II Zastępca:
kpt/ppłk dr Józef Majer "Piotr".: 1939 - kwiecień 1944 r. (aresztowany).

Wydziały:

Wydział Organizacyjny

Szefowie:
mjr Adam Malewski "Jastrzębiec".: sierpień 1940 - 1 sierpnia 1944 r.
p.o. ppłk Stefan Krzywiak.: (tymczasowo na przełomie 1943/1944 r.)

Wydział Ordre de Bataille.

Szefowie:
ppor/kpt. Tadeusz Borkowski "Rum".: ?? - druga połowa 1941 r.
kpt./ppłk Stefan Krzywiak "Rams", "Smar", "Zan", "Zatorski".: druga połowa 1941 - 1 sierpnia 1944 r.

Wydział Półrocznych Meldunków Organizacyjnych KG AK

Szef:
kpt. Tadeusz Borkowski "Rum" (jednocześnie łącznik pomiędzy Oddziałem I i Oddziałem V).: druga połowa 1941 - ??

Wydział personalny (Biuro personalne)

Szefowie:
kpt. Jerzy Antoszewicz "Iwo".: lipiec 1940 - maj 1942 r.
ppłk Stanisław Juszczakiewicz "Kuba".: maj 1942 - 1 luty 1943 r. (?)
ppłk Jan Nepomucen Gorazdowski "Wolański".: 1 luty 1943 - styczeń 1945 r.

Wydział "Ptaszki" ("U", "Ptaszki U").

Kierownik:
- Irena Kończycowa "Klementyna", "Nata".: wrzesień 1942 - lipiec 1944 r.

Wydział Szkolenia Konspiracyjnego ("Freblówka")

Szef:
- Mieczysław Łowiński "Olimpiusz 1".

Wydział Mobilizacji i Odtwarzania Sił Zbrojnych ("Kotary")

Szef:
mjr/płk Jan Lamers "Florian".: jesień 1941 - 1944 r.

Wydział Łączności z Obozami Jenieckimi ("IKO", "Rupieciarnia", "Import", "Sadyba").
(Po klęce Powstania Warszawskiego wydział przeniesiono do Oddziału III Operacyjnego.)

Szefowie:
- Halina Nieniewska "Irena Konarska".: styczeń 1941 - 28 kwietnia 1942 r., (aresztowana).
- Felicja Ilkowska "Nela".: kwiecień/maj (?) 1942 - wrzesień (?) 1942 r.
- Stefania Mieczyńska "Anka", "Funia".: wrzesień (?)1942 - 19 stycznia 1945 r.

Dział łączności z oflagami ("kurnikami").
Dział łączności ze stalagami ("gołębnikami").
Dział łączności z osobami wywiezionymi na roboty do Niemiec ("mrowiskami".)
Sieć łączności wewnętrznej.

Wydział Techniczno-Legalizacyjny (Centralne Biuro Legalizacji) "Park", "Leta", "Izba":

Szefowie:
kpt. Emil Kumor "Krzyś".: ?? - sierpień 1940 r.

- Halina Stabrowska "Wita".: sierpień 1940 - ??

ppłk Józef Majer "Piotr".: ?? - 1941 r.
plut. pchor. Leonard Jastrzębski "Samo L".: 1941 - czerwiec 1942 r.
ppor. Jerzy Kamiński "Jerzy", "Ścibor".: czerwiec - grudzień 1942 r.
kpt. cc. Julian Kozłowski "Wuj".: grudzień 1942 - 1943 r.
kpt. Tadeusz Werner "Andrzej".: 1943 - 1 sierpnia 1944 r.
ppor. c.c Witold Strumpf "Sud".: październik 1944 - styczeń 1945 r.

Pracownia "Dowody osobiste".
- Kazimiera Zawistowicz "Krystyna Zaborowska".

Pracownia "Zatrudnienie".
- Maria Pomianowska "Mura".

Pracownia "Metryki".
- Tadeusz Kietlicz "Pióro", "Robert".

Pracownia "Meldunki".
- Tadeusz Thiel "Lelek".
- Wojciech Zabłocki "Derkacz".

Pracownia "Dokumenty Podróży".
- Maria Robińska-Ścibor "Kamińska", "Urszula".
- Wiesław Szafran "Teresa".
por. cc. Władysław Pluta "Pion".

Komórka Koncepcyjno - Kontrolna.

Pracownia "Druki".
- Barbara Przeradzka "Stefa".

Pracownia Techniczna.
- Bolesław Penciak "Tomasz".

Dział łączności wewnętrznej.
- Irena Kończycowa "Klementyna".: ?? - jesień 1942 r.
- Irena Udałow "Slawka".: jesień 1942 - 1 sierpnia 1944 r.

Wydział łączności wewnętrznej.

Szefowie:
- Halina Budny "Tekla".: luty - maj 1940 r.
- Zofia Kraczkiewicz "Xenia".: maj 1940 - styczeń 1943 r. (aresztowana). - Maria Zadrożna "Jula".
- "Kaja" N.N.
- Janina Łyczewska "Leszka".: październik 1943 - 1 sierpnia 1944 r.

Wydział Finansów.

Szef:
- Jadwiga Włodek - Sanojca "Kalina"

Wydział Opieki Podziemnej.

Szef:
- Jadwiga Włodek - Sanojca "Kalina"

Wydział Bezpieczeństwa.
- "Ten" N.N.

Komenda Rezerw Krajowych:

Komendanci:
płk/gen. bryg. Albin Skroczyński "Łaszcz", "Klimek", "Chrabąszcz".: maj/czerwiec 1940 - listopad 1942 r.
płk Jan Skorobohaty - Jakubowski "Vogel", "Jur".: listopad 1942 - 1944 r.

Zastępca:
płk N.N. "Żelazny".: październik 1942 - ??

Szef łączności wewnętrznej:
- Moszczyńska "Bogna".

Inspektorzy:
ppłk Bolesław Gancarz "Pociej".: listopad 1940 - sierpień 1942 r.
mjr Andrzej Grochowski "Fidelis".: luty 1942 - 1943 (?)
- N.N. "Kanarek".

Delegaci Komendanta Rezerw:
płk Ludwik Bittner "Halka", "Rot" (scalanie Batalionów Chłopskich).
płk Hieronim Suszczyński "Szeliga" (scalanie Polskiej Organizacji Zbrojnej).
płk Stanisław Rostworowski "Rola" (scalanie Narodowej Organizacji Wojskowej).
płk Stanisław Klepacz "Jesion" (scalanie Kadry Polski Niepodległej).
mjr Jan Włodarkiewicz "Darwicz" (scalanie Konfederacji Zbrojnej).
ppłk Jan Mazurkiewicz "Sęp" (scalanie Uderzeniowych Batalionów Kadrowych).
mjr Andrzej Rzewuski "Abrek" (scalanie Komendy Obrońców Polski).

Służba Sprawiedliwości. Wojskowe Sądy Specjalne:

Szef:
płk Konrad Zieliński "Karola".: styczeń/luty 1941 - 19 stycznia 1945 r.

Zastępcy:
mjr Lucjan Milewski "Baczyński".: luty 1941 - ??
płk Witold Stefan Szulborski "Mora".: marzec 1941 - ??

Wojskowa Służba Kobiet "WSK", "Spółdzielnia", "Czytelnia".

Szef:
mjr/ppłk Maria Wittek "Mira".: październik 1939 - 19 stycznia 1945 r.

I zastępczyni
- Ewa Grodecka "Magda"

II zastępczyni
- Jadwiga Falkowska "Zdzisława".: ?? - czerwiec 1944 r.
- Halina Jabłońska "Danuta".: lipiec - październik 1944 r.

Sekretariat:
- Antonina Popiel "Popiel".
- Maria Kraśkiewicz "Maria".

Kierownik łączności:
- Maria Czernik - Anyżewska "Niusia"

Kurierki:
- Zofia Szagonowa "Kajtek".
- Maria Unierzyska "Jabłonowska".

Lokale i kwatery:
- Helena Leśniewska "Maria".
- Zofia Dąbrowska "Basia".

Referat Organizacyjny:
- Wanda Czarnocka-Karpińska "Czesława".
- Helena Hudec "Janka".
- Jadwiga Stempniewicz "Ewa-Teresa".
- Maria Zaborowska.
- Wacława Zastocka, Elżbieta Zawacka "Zo".

Referat Inspekcji:
- Maria Kornusowa "Marysia", "Weronika".
- Maria Raś-Grabowska "Wiesława".

Referat Personalny:
- Wiktoria Stokowska "Iza".

Referat Wyszkolenia:
- Helena Dobrowolska "Irys".
- Janina Kiewlicz-Dalczyńska "Nika"
- Stefania Kudelska "Hanna"
- Stanisława Radlicka "Anna".
- Maria Swoboda "Inka".
- Wanda Szaynokowa "Sobolewska".
- Eugenia Świergosz-Przybyłowa "Wanda".
- Halina Wasilewska "Krystyna".

Referat Sanitarny:
- Walentyna Bitnerowa "Jadwiga".
- Maria Tarnowska "Stanisława".
- Zofia Wojno "Doktór Wanda".

Referat Administracyjny.
- Wanda Bogdanowicz "Wanda", "Irena".
- Janina Skoczkiewicz "Inka".
- Janina Skrzyńska "Zbigniewa".
- Wanda Turowska "Grażyna", "Teresa".

Duszpasterstwo - Naczelny Kapelan AK:

ks. płk Tadeusz Jachimowski "Budwicz".: ?? - 7 VIII 1944 r., (rozstrzelany).
ks. płk Stefan Kowalczyk "Biblia".: ?? - październik 1944 r.
ks. płk M. Paszkiewicz.: październik - listopad 1944 r.
ks. płk J. Sienkiewicz "Juraha".: listopad 1944 - styczeń 1945 r.

Referat Jurysdykcyjny.
Referat Koordynacyjny.
Referat Organizacyjny i Personalny.


Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy krypt.: "12", "19", "21", "29", "18", "46", "Luty".

Sprawy bezpieczeństwa, wywiadu ofensywnego, kontrwywiadu, legalizacji i łączności.

Szefowie:
ppłk dypl. Wacław Berka "Brodowicz".:. 1 lipca 1940 - wiosna 1942 r.
ppłk Marian Drobik "Dzięcioł".: wiosna 1942 - 9/10 grudnia 1943 r., (aresztowany).
p.o. ppłk. dypl. Franciszek Herman "Nowak".: grudzień 1943 - styczeń 1944 r.
płk dypl. cc. Kazimierz Iranek-Osmecki "Heller", "Makary".: styczeń - 2 październik 1944 r.
ppłk dypl. Bohdan Zieliński "Tytus" - 2 października 1944 - 19 stycznia 1945 r.

Sekretariat "191", "C-1", "Wd-61", "Makary":

- Maria Kossak "Anta", "Malczewska".: wiosna 1942 - grudzień 1943 r.
- Maria Szczurowska "Danka", "Danusia", "Katarzyna".: styczeń 1944 - ??

Wydziały:

O II A - Wydział Wywiadu Ofensywnego "Stragan", "197", "C-7", "W-d 67"

Szefowie Wydziału i od 1943 r., I zastępcy szefa Oddziału II KG AK:
kpt./mjr dypl. Bolesław Wójtowicz "Bolek", "Rogala".: ?? - październik 1940 r.
por. Jerzy Jurkowski "Wedel".: ??
mjr Stanisław Rogiński "Górski", "Stanisław", "Ostrowski".: luty 1941 (?) - 27 sierpnia 1942 r. (aresztowany).
kpt. Karol Trojanowski "Radwan".: sierpień 1942 - 15 maja 1943 r. (aresztowany).
ppłk Władysław Szczekowski "Leszczyc".: maj - 18 listopada 1943 r. (aresztowany).
mjr. Edward Jetter "Prezes" (tymczasowo).: listopad 1943 - styczeń 1944 r.
ppłk dypl. Franciszek Herman "Nowak", "Bogusławski".: styczeń 1944 - ??
mjr Tadeusz Jachimek "Jar".: 1944 - 1945 r.

Zastępcy:
por. Karol Trojanowski "Radwan".: maj - sierpień 1942 r.

Sekretariat:
- Janina Despot-Zenowicz "Nina".: ??

Łączność wewnętrzna:
- Wanda Ossowska "Wanda".:??

Komórka bezpieczeństwa "206".:
por. cc. Jan Kochański "Alojzy".
mjr Otton Pawłowicz "Siostra".: czerwiec - koniec 1943 r.

Referat "Północ" (funkcjonował do 1943 r.)
Tereny Pomorza i Prusy Wschodnie.

Referat "Południe" (funkcjonował do 1943 r.)
Tereny położone na południe od Warszawy.

Referat "Zachód"
(Ekspozytura "741", od końca 1941 r. - Lombard").

Teren działalności: III Rzesza, tereny włączone do Rzeszy.

Zalążkiem "Lombardu" była samodzielna ekspozytura wywiadu "741", która za pośrednictwem bazy łączności w Budapeszcie, podlegała Oddziałowi II Sztabu Naczelnego Wodza. Komórka ta działała od września 1940 r.
Na mocy rozkazu szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza z 16 kwietnia 1941 r. ekspozytura "741" została podporządkowana "Komendantowi Organizacji Wojskowej w Kraju". Pismem z 28 sierpnia 1941 r., ppłk. Marian Drobik "Dzięcioł" poinformował ekspozyturę "741", iż Komendant Główny ZWZ nakazał jej podporządkowanie szefowi Oddziału II.
Od tego momentu ekspozytura ta podlegała Oddziałowi II KG, ciesząc się jednak z dużego zakresu autonomii. W strukturze Wywiadu Ofensywnego "Lombard" znajdował się zawieszony na "odrębnym sznurku".

Szefowie:
- Mieczysław Rutkowski "Goszczyński".: ??
kpt./mjr Edward Jetter "Edward", "Prezes", "Dyrektor".: październik 1941 - ??

Biuro Studiów, kierowniczka kancelarii:
- N.N. "Marta"

Wydział Ogólny (Bezpieczeństwa).

Szef:
kpt./mjr Włodzimierz Karpiński "Korab".

Kierownik Brygady Bezpieczeństwa.
kpr. rez. łączn. Jan Barnaba Rusiecki "Kisielewski".
Kierownik Brygady Obserwacyjnej
ppor. Mieczysław Welzandt "Witecki" "Mieczyk"

Wydział Wywiadowczy:

I Zastępca kierownika i szef inspektorów sieci wywiadowczych:
kpt. cc. Bgusław Żurawski "Miron".: październik 1943 - ??

II Zastępca kierownika i inspektor sieci wywiadowczych:
ppor. cc. Stefan Ignaszak "Nordyk".: kwiecień 1943 - ??

Kasa i buchalteria:
- N.N. "Siasia".

Archiwum:
rtm./mjr Stanisław Gepner "Kostka".

Referat opieki lekarskiej:
por. dr. med. Stanislaw Pietraszewski "Doliński".

Kapelan:
- N.N. "Ksiądz Marek".

Kierownik warsztatów i skrytki:
- N.N. "Lopek".

Referat "Wschód" (WW - 72, "Pralnia")
Tereny położone na wschód od Warszawy.

Szefowie:
rtm. Aleksander Stpiczyński "Wilski".: czerwiec 1940 - lipiec 1941 r.
- Franciszek Miszczak "Śliwa", "Bogucki".: luty 1944 - ??

Sekretariat (1944 r.):
- N.N. "Cedrowska".

Oficer do specjalnych poruczeń:
- N.N. "Czerwiński".

Dział organizacyjny i łączności:
Kierownik:
- Halina Zakrzewska "Beda".

Komórka łączności radiowej:
- Adam Leja "Radecki".

Łączność kurierska z ośrodkami i ekspozyturami wywiadowczymi:
- Jadwiga Cybulska "Saba"
- Anna Krajewska "Hanka".

Łączność wewnętrzna i sprawy finansowe:
- Jadwiga Bielecka "Wanda".

Komórka łączności kurierskiej (1944 r.):
- N.N. "Czaplicki".

Komórka terenowa
Szef:
por. Zbigniew Rotkiel "Balecki".

Odcinek I (centrala ulokowana w Baranowiczach).

Odcinek II (centrala w Wilnie).
Szefowie odcinka:
rtm. Tomasz Zan "Oleś".
rtm. Romuald Giecewicz "Monter".

Odcinek III.
Szef odcinka:
mjr/ppłk dypl. Aleksander Klotz "Grodzicki", "Leon", "Maks", "Niewiaromski" "Wizer"

Dział instruktarzu fachowego i szkolenia zawodowego:

Szefowie:
rtm. Aleksander Stpiczyński "Wilski".: ??
por. cc.Tadeusz Śmigielski "Zbyszek".: kwiecień 1942 - czerwiec 1943 r.
mjr Otton Pawłowicz "Siostra".: czerwiec - 14 grudnia 1943 r.

Biuro Studiów (1944 r.).
por. N.N. "Bączkowski".

Komórka Bezpieczeństwa
ppor. cc. Stefan Jasieński "Urban", "Alfa".

Komórka Legalizacyjna
ppor. cc. Józef Lipiński "Lawina".

Referat Generalna Gubernia (52-KK, "Arkadiusz").

Szef:
- Edward Stanisław Czuruk "Arkadiusz"

Referat Kolejowy (do 1943 r.).

Szef:
- N.N. "Halicz".

Referat Lotniczy (do 1943 r.).

Szef:
- Ludwik Kalkstein-Stoliński "Hanka".

O II B - Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu "Honorata", "W-d 69"

Szefowie:
mjr Marian Włodarkiewicz .: ?? - 4 kwietnia 1941 r.
por./ppłk. mec. Bernard Michał Zakrzewski (Krawiec) "Oskar", "Hipolit", "Inżynier Kowalewski", "Smirnow".: marzec/kwiecień 1941 - 19 stycznia 1945 r.

Zastępca:
por. Stefan Ryś "Fischer", "Józef", "Jung", "Richard Katz", "Referent", "Stefan Waga".: marzec/kwiecień 1941 - wrzesień 1944 r.

Referat 991 - Kierownictwo Wydziału.

Sekretarka i łączniczka:
- Zofia Radwan "Zofia".: marzec/kwiecień 1941 - ??
Oficer do zleceń:
- Andrzej Elbanowski "Olgierd".

Referat 992 - Biuro Studiów.

Kierownik:
por./kpt. Stefan Dembiński "Stefan", "Antoni".: wrzesień 1942 - ??

Zastępca kierownika:
mjr. rez. Mieczysław Myśliński "Kowalski".: 1942 - ??

Podreferat do spraw niemieckich:
Szef:
mjr. rez. Mieczysław Myśliński "Kowalski".: 1942 - ??

Podreferat polskie organizacje konspiracyjne:
Szef:
kpt. rez. Michał Murmyłło "Muzyczka".

Referat 993 - Podwydział Operacyjny.

Kierownik:
por. Stefan Ryś "Fischer", "Józef", "Jung", "Richard Katz", "Referent", "Stefan Waga".

Referat 993/E - Kartoteka.

Szefowe:
- Marian Manys "Neuman".: ?? - koniec 1943 r.
- Eugenia Ryś (Szarek) "E-27", "Żenia".

Referat 993/G (993/L) - Małe Afery.

Kierownik:
kpt. Leonard Zbyszyński "Garbus", "Lalek".: lipiec 1941 - marzec 1943 r.

Referat 993/I - Centralna Sieć Informacyjna.

Kierownik:
- Feliks Wiązowski "Andrzej", "Gustaw", "I-6", "I-60".:

Referat 993/P - Policyjny.

Szefowie:
kpt. Stanisław Koczalski "Krummenlanke", "Lawers", "Odrowąż", "Oskar", "Polikarp", "P-14".: ?? - 28 sierpnia 1942 r.
ppor./por. Zygmunt Iwicki "Zygmunt", "Roman Wierzbowski", "P-15".: sierpień 1942 - lipiec 1944 r.

Referat 993/W - Wykonanie.

Dowódcy:
ppor./por. Leszek Kowalewski "Czarny" "Leszek" "Tomasz", "Twardy", "Tomasz Twardy".: listopad 1941 - 21 lipca 1943 r.
p.o. ppor. Tadeusz Towarnicki "Naprawa".: lipiec - 15 sierpnia 1943 r.
por. Stefan Matuszczyk "Porawa".: 15 sierpnia 1943 - 1944 r.

Zastępca dowódcy:
kpr. podch./ppor. Tadeusz Towarnicki "Naprawa", "de Vran", "Tadeusz de Vran".

Oddział Bojowy "Wapiennik".

Pluton I (w lipcu 1944 r., przenumerowany na Pluton III - pięć patroli).
Dowódcy:
por. Janusz N.N. "Ryś".: ?? - 1 maja 1944 r.
kpr./podch. Andrzej Zawadzki "Andrzejewski".: maj 1944 - ??

Pluton II (pięć patroli).
Dowódca:
ppor. Tadeusz Towarnicki "Naprawa", "de Vran", "Tadeusz de Vran".

Pluton III (w lipcu 1944 r., przenumerowany na Pluton I - sześć patroli).
Dowódca:
por. Józef Budzyński "Prawy"

Grupa wywiadowcza:
Dowódcy:
pchor. Jerzy Zbrożek "Bomir". (?)
kpt. Felicjan Zawadzki "Fez".: jesień/zima 1943 - ??

Szef oddziału (skarbnik):
sierż. pchor. Janusz Radke "Gozdawa".

Lekarze oddziału:
ppor. Stanisław Trawiński "Wilk".
- Wacław Jastrzębski "Bujny".

Podoficer broni:
kpr. podch. Andrzej Zawadzki "Andrzejewski".

Łączniczka:
- Zofia Rusecka "Zofia", "Zosia".

Referat 994 ("Sonda", "994/CS", "994/Sonda", "994/B") - Rozpracowywanie małych organizacji.

Szefowie:
rtm./mjr Stanisław Sławiński "Żbik", "Gustaw", "Litwin", "Sobociński".: ?? - 9 września 1944 r.

- Wacław Szuyski "Władysław", "Książę".

Referat 995 - Służba Wewnętrzna.

Kierowniczki:
- Maria Herburt "Kawiarka", "Ludwika".: kwiecień 1942 - ??
lub:
- Ludomira Maria Herburt "Mieczysława".: 1943 - grudzień 1943 r.
- Janina Wolniak "Biruta", "Janka".

Referat 996 ("996/S" "Sąsiadka") - Rejestracja niemieckiej działalności w środowiskach obcokrajowców.

Kierownik:
kpt./mjr Samuel Kostrowicki "Jakub", "Jastrząb", "Krzysztof".: sierpień 1942 - ??

Zastępca kierownika:
- Aleksander Kelus "Kondratowicz", "Łukasz", "Kajetan".: początek 1944 - ??

Referat 997 ("Atlantic", "Foto") - Wywiady Obce.

Referat "997" (Wywiady obce) zajmował się rozpracowywaniem struktury organizacyjnej, personaliów i metod pracy niemieckich władz bezpieczeństwa, zarówno cywilnych (np. Gestapo), jak i wojskowych (Abwehra), a także okazjonalnie penetracją polskiego społeczeństwa przez inne wywiady obce (głównie brytyjski i sowiecki).

Kierownik:
ppor./kpt. inż. Kazimierz Leski "37", "Johann Bradl" "Bradl", "Czarny", "Dębor", "Erika", "Kazik", "Pierre".: styczeń 1942 - ??

Zastępca kierownika:
por. Stefan Bielecki "Czesław", "Druh", "Piotr", "Przyjaciel".: grudzień 1942 - czerwiec 1944 r.

Sekretarka:
- Krsystyna Klimaszewska "Ewa".

Podgrupy wywiadowcze:
- podgrupa Jana Mieczysława Orszy-Łukasiewicza "Grzymały".
- podgrupa Sandora Beniśa (Henryk Klimaszewski).
- podgrupa Stanisława Siekierskiego "Stahla".

Komórka afer i łączności 997/R:
- Stanisław Bukowski "Igielski", "Mag", "Magister", "Michał", "Schmidt", "997/R".: 1942 - ??

Kartoteka:
- Maria Kwasieborska "Lilka".

Dział "Studium":
- Marian Manys "Konrad", "Neuman", "Klein".

Praca analityczna:
- Alicja Iwańska "Ala", "Wiew", "Wiewiórka".

Archiwum:
ogniomistrz rez. Henryk Fronczak "Papa", "Vater", "Wujo".

Referat 998 - Bezpieczeństwo Centralne (wcześniej, do połowy 1942 r., Wywiad Więzienny KG AK).

Kierownicy:

ppor./por. rez. Józef Garliński "Joachim Long", "Long", "Nitka".: 1942 - 20 kwietnia 1943 r.
ppor./kpt. inż. Kazimierz Leski "37", "Johann Bradl", "Bradl", "Czarny", "Dębor".: kwiecień - październik 1943 r.
kpt. Stanisław Leszczyński "A-7", "L-11", "Sędzia", "Vigil".: październik 1943 (formalnie od stycznia 1944) - ??

Łączniczki:
- Wanda Kwiatkowska-Leszczyńska.
- Maria Zawadzka "Maria", "Maria z Wilkowic".

Komórka łączności z uwięzionymi (od 1942 r., w strukturach Oddziału II, rozwiązana w maju tego roku.).

Szef:
por. Kazimierz Gorzkowski "Andrzej", "Andrzej Sokolnicki", "AS", "Godziemba".: styczeń - maj 1942 r.

Komórka więzienna "Kratka" (powstała po rozwiązaniu komórki Gorzkowskiego).

Kierownicy:
ppor./por. rez. Józef Garliński "Joachim Long", "Long", "Nitka": 1942 - 20 kwietnia 1943 r.

- Zygmunt Dembiński "Roszkowski", "W-50", "Zygmunt".: kwiecień - 12 listopada 1943 r.

p.o. kpt. Kaziemirz Leski "37", "Johann Bradl", "Bradl", "Czarny", "Dębor".: listopad 1943 - styczeń 1944 r.

- Jan Redzej vel Jan Redzij vel Jan Retko "Klemens".: styczeń 1944 - ??

Kancelaria "Kratki" (zastępca kierownika komórki):
- Jerzy Stiasny "Krüger", "W-6".: maj 1943 - ??

Kartoteka więźniów:
- Kazimiera Kukiełło "Pani Kazia".

Komórka Ewakuacyjno - Obserwacyjna "998-b".
Kierownicy:
ppor. Franciszek Knapp "Ernest", "W-40", "Otto Zoller", "Ż-11".: styczeń - październik 1943 oraz grudzień 1943 - ??
p.o. rtm. Jan Karski "Zygmunt".: październik - grudzień 1943 r.

Zastępca kierownika:
sierż. żandarmerii Eugeniusz Gurtat "Szczepan".: maj 1943 - ??

Oddział ewakuacyjny:
kpr./plut. pchor. żandarmerii Aleksander Skorupa "Brzostowski", "Olek", "W-8".

Oddział inwiligacyjno-dochodzeniowy:
sierż./st. sierż. Franciszek Wojton "Topola", "W-1".

Oddział łączności:
chor. żandarmerii Zygmunt Kozłowski "Kusy".

Komórka referentów bezpieczeństwa
- Andrzej Elbanowski "Olgierd"

Komórka łączności alarmowej
st. strz. Leszek Oziębło "Kazimierz", "Kogut", "W-14".: połowa 1942 - 1944 r.
kpt. Kwiatkowski "W-38".: 1944 - ??

Komórka sądowa (w ramach referatu 998 od października 1943 r.)
kpt. Stanisław Leszczyński "Vigil", "A-7".

Referat ochrony sieci wywiadowczych "Kasyno" (powołany 22 kwietnia 1944 r.)
Kierownik:
mjr Alfons Piorunowski "Stefan"

Zastępca kierownika:
- Andrzej Elbanowski "Olgierd".

Sekretarka i kierowniczka poczty:
- Fabiola Ciborowska-Paulińska "Jola", "Lilka", "Mimoza", "Pola".

Referat 999 "Korweta" - Sytuacja na lewicy (od 1942 r., w strukturach kontrwywiadu KG).

Kierownik:
- prof. Stanisław Ostoja Chrostowski "Dyrektor", "Just", "Kotwica", "Korweta".

Zastępca kierownika:
por./rtm. Henryk Zabielski "Jerzy".

Sekretariat i łączność:
- Hanna Walicka-Zembrzuska "Ewa".

Łączniczki:
- Anna Ludomira Ostoja-Chrostowska.
- Halina Chrostowska "Marta".
- Aleksandra Wyczółkowska "Oleńka".
- Wanda Manteuffel.

Referat Informacyjny:
ppor. Ludwik Kłobukowski "Dorota", "Korzeniowski", "Panienka".
- Henryk Zabielski.

Referat prasowy:
- Michał Walicki "Hubert", "Łubin", "Misza", "Puławski".

Referat "D" Dywersja:
- Andrzej Leśniewski "Duchnowski".
- Władyslaw Niedenthal "Karola".

Referat nasłuchu radiowego na stację "Kościuszko".
- Janina Zabielska "Włoszka".

Referat "Sprawdziany":
por. Zbigniew Bartłomiej Piasecki "Koniferynka", "Fer", "Ferynka".: (1944 r.)
- Ludwik Kłobukowski "Dorota", "Korzeniowski", "Panienka""(?)

Biura Studiów (Pion Studialny)

Szefowie:
ppłk dypl. Franciszek Herman "Nowak", "Bogusławski".: 1 luty 1941 - ??
mjr/ppłk. Bohdan Zieliński "Tytus".: luty - październik 1944 r.

Biuro Studiów Wojskowych "193", "C-3", "Wd-63", "Tytus".

Szefowie Biura oraz II zastępcy szefa Oddziału II KG AK:
ppłk dypl. Franciszek Herman "Nowak", "Bogusławski".: 1 luty 1941 - luty 1944 r.
mjr/ppłk Bohdan Zieliński "Tytus".: luty - październik 1944 r.
mjr Zenon Tarasiewicz "Kłos".: listopad 1944 - styczeń 1945 r.

Zastępcy:
mjr/ppłk Bohdan Zieliński "Tytus".: wrzesień 1941 - luty 1944 r.
mjr dypl. Jan Piotrowski "Okoń".: luty 1944 - ??

Sekretariat
- "Saper" N.N.

Referat Administracyjny
- "Saper" N.N.

Referat Łączności Wewnętrznej
- "Halina" N.N.
- Zofia Zapolska "Anna"

Referat Poczta Rozdzielcza
kpt./mjr Aleksander Ratuszny "Kowalski"

Referat Transporty Kolejowe i Szosowe
por./mjr Jerzy Jurkowski "Wedel".: wiosna 1941 - ??

Referat Ordre de Bataille Frontu Wschodniego
rtm./mjr Jan Piotrowski "Okoń".: lipiec 1941 - luty 1944 r.
por./mjr Tadeusz Jachimek "Jar". luty 1944 - ??

Referat Rzesza i Kraj
por./mjr Tadeusz Jachimek "Jar".: ?? - wiosna 1942 r.
por./mjr Zenon Tarasiewicz "Kłos".: wiosna 1942 - ??

Referat Lotnictwa
mjr Władysław Prohazka "Sójka", "Jan".: koniec 1941 - listopad 1942 r. (aresztowany przez Gestapo)
kpt. Jan Jokiel "Ligota".: kwiecień 1943 - ??

Referat Marynarka Wojenna
- "Komandor" N.N..: 1941 - ??

Referat Komunikacja
kpt. Kazimierz Leski "Bradl".: początek 1942 - ??

Referat Regulaminy i Organizacja
por./mjr Zenon Tarasiewicz "Kłos".:
mjr Witold Sokolnicki "Sokołowski", "Kaczmarek".: 1943/1944 - ??

Biuro Studiów Propagandy i Nastrojów "Genowefa", "192", "C-2", "W-d 62", "18a".

Kierowniczka:
- dr Jadwiga Krasicka "Julia", "Rogalina".: ?? - 9/10 grudnia 1943 r.

Referat "Hipolit".
Komórki:
- poczta rozdzielcza.
- archiwum.
- łączność wewnętrzna.
- powielarnia.
- hala maszyn.

Referat "Weronika".
- "Doktor" N.N.

Biuro Studiów Wywiadu Przemysłowo - Gospodarczego "Arka", "194", "C-4", "Telesfor", "W-d 64"

Kierownicy:
- Jerzy Chmielewski "Rafał".: początek 1941 - wrzesień 1942 r. (aresztowany)
por. Adam Mickiewicz "Konrad", "Telesfor".: wrzesień 1942 - 1 sierpnia 1944 r.

Sekretariat.
Poczta rozdzielcza.
Łączność wewnętrzna.
Komórka fotograficzna.
Referat morski.

Referat lotniczo - motorowy.
Komórki:
- motorowa.
- samochodowa.
- czołgowa.
- konstruktorska broni pancernych.
- kreślarska.

Referat organizacji przemysłu niemieckiego i przemysłu ciężkiego.
Komórki:
- chemiczna.
- hutnicza.
- mechaniczna.

Referat strat wojennych w kulturze polskiej.

Wydział Techniki i Legalizacji "198", "C-8", "W-d 68", "218", "Agaton".
(do kwietnia 1942 r., jako komórka legalizacyjna).

Szefowie:
- Julian Bogdanowicz.: 1940 - 1942 r.
por. inż. cc Stanisław Jankowski "Agaton".: kwiecień 1942 - 1945 r.

Komórka legalizacyjna "Gajewski".
- dr Piotr Biegański "Paweł".

Komórka legalizacyjna "Żmijewski".
- Andrzej Strachocki "Żmijewski".

Komórka legalizacyjna "Blikle".
- Zygmunt Skrobański "Blikle".

Komórka legalizacyjna "Franaszek".
- Czesław Wegner "Bartek".

Komórka legalizacyjna "Ambas".
- Aleksander Skrzyński.

Komórka legalizacyjna "Pomianowski".
- mjr W. Korsak "Jan".

Komórka legalizacyjna "Piekarnia".
- Wojciech Bernatowicz "Marek".

Pracownia fotograficzna "Senex".
- Zdzisław Marcinkowski "Senex".

Pracownia fotograficzna "Inżynier".
- Zbigniew Gniazdowski "Inżynier".

Dział techniczy "Bracia Pakulscy".
- Leon Putowski "C-20", "Pakulski".

Komórka Opieki lekarskiej
- Maria Lenczewska - Chądzyńska "dr Weronika"

Archiwum "Domek".
Archiwum Podręczne "Zachęta".

Wydział Łączności Wewnętrznej "195", "C-5", "W-d 65", "418", "Lucjan".
(początkowo Wydział Ogólny)

Kierownicy:
- Maria Strońska "Pani Maria".: ?? - listopad 1943 r. (aresztowana).
- Maria Rohozińska "Alina".: 1943/1944 r.
mjr Leonard Zbyszyński "Lucjan", "Lalek".: marzec - 1 sierpnia 1944 r.

Sekretarka:
- N.N. "Kalina".

Referat Poczty Konspiracyjnej "Jan".
- Halina Cybulska "Erna".

Referat Łączności Kurierskiej "Martyna"
- S. Ostrowski "Bohdan".

Referat Alarmowy "Polikarp".
ppor. Eleonora Zbyszyńska "Zbyszka".

Referat Bezpieczeństwa "Franciszek".
- Jan Barbasiewicz (?) "Jur".

Referat Prasy "Walery".
- N.N. "Joanna".

Wydział Finansów i Opieki "Hipoteka", "196", "C-6", "Wd-66", "318", "Seweryn".

Szef:
ppłk Edward Lubowicki "Janicki", "Seweryn".: kwiecień 1942 - ??

Referaty:
- Wypłat.
- Rozliczeń i kontroli finansowej.
- Zestawień rachunkowych.
- Zaopatrzenia technicznego.
- Grupa obserwacyjna "Koty".

Pion Operacyjny.


Szefowie Operacji, Zastępcy Komendanta ZWZ-AK do spraw organizacyjnych,
I Zastępcy Szefa Sztabu KG AK (od września 1943 r.). Kryptonimy liczbowe: "10", "43":

płk/gen. bryg. Stanisław Tatar "Erazm", "Stanisław Tabor" .: jesień 1941 - styczeń/luty 1944 r.
płk Janusz Bokszczanin "Sęk".: styczeń/luty - 3 czerwca 1944 r.
gen. bryg. Leopold Okulicki "Niedźwiadek".: 3 czerwca - 27 lipca 1944 r.
płk Józef Szostak "Filip".: 27 lipca 1944 - (?) 2 października 1944 r.


Zadania:
Długofalowe planowanie przyszłych zadań zbrojnych ZWZ-AK.


Oddział III Operacyjno-Szkoleniowy "13", "22", "33", "47", "Marzec".

Szefowie:
plk/gen. bryg. Stanisław Tatar "Erazm", "Warta".: styczeń 1940 - styczeń/luty 1944 r.
płk Józef Szostak "Filip".: maj - 27 lipca 1944 r.
ppłk Jan Kamieński "Cozas".: październik 1944 - styczeń 1945 r.

Zadania: Planowanie i przygotowywanie działań związanych z bieżącą walką zbrojną i przyszłym powstaniem powszechnym (ogólnonarodowym) oraz koordynacja prac inspektorów poszczególnych rodzajów broni.

Sekretariat:

- Dr Elżbieta Kierkowska "Lolita".: marzec 1940 - czerwiec 1943 r. (aresztowana).
- Maria Jasnowska "Modesta".: 1943 - ??

Wydziały:

Wydział O III A (Operacyjny).

Studium sytuacji, planowanie dugofalowe, ustalanie zadań dla komendantów Obszarów i Okręgów, opracowywanie wskazań dla Wydziału Wyszkoleniowego (O III B), wytycznych dla Biura Inspekcji, opracowywanie dyrektyw dla szefów Oddziałów II, IV i V, opracowywanie instrukcji bojowych dla partyzantki i walki powstańczej.

Szefowie:
ppłk Marian Drobik "Dzięcioł".: maj 1940 - 1941 r.
płk Władysław Frączek "Wid".: kwiecień 1943 - 27 sierpnia 1943 r. (formalnie), faktycznie do września/października 1943 r.
kpt. dypl. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”.: styczeń 1942 - luty 1944 r.

Wydział O III B (Wyszkoleniowy.)
Wyszkolenie, regulaminy, instrukcje bojowe.

Szefowie:
ppłk Kazimierz Bąbiński "Krzysztof".: połowa 1941 - czerwiec 1942 r.
ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram".:(?) 27 sierpnia 1943 - (?) 2 października 1944 r.

Biuro Inspekcji "Obserwatorium", "Skład", "Optyk.


Badanie stanu struktur terenowych i ich oddziałów, inspekcja stanu uzbrojenia i wyszkolenia, udzielanie instrukcji, kontrola postępu prac, ocena komendantów i dowódców, sprawdzanie stopnia przygotowania dowódców do zadań bojowych, badanie stopnia konspiracji, przekazywanie Oddziałom KG warunków pracy konspiracyjnej w terenie.

Szefowie:
płk Ludwik Bittner "Halka", "Rot".: kwiecień 1940 - marzec /kwiecień 1941 r.
płk Jan Skorobohaty-Jakubowski "Vogel", "Kaczmarek".: luty - listopad 1942 r.
gen. bryg Stanisław Rostworowski "Odra".: grudzień 1943 - lipiec 1944 r.
gen. bryg Kazimierz Sawicki "Opór", "Prut".: lipiec 1944 r.

Szefowie sztabu:
ppłk Wacław Zakrzewski "Bronisław".: październik 1943 - 17 maja 1944 r. (aresztowany).
mjr dypl. cc. Jan Górski "Chomik", "Deribas".: czerwiec - lipiec 1944 r.

Łączność wewnętrzna:
- Halina Budny-Sujkowska "Hilda".: 1940 - 1945 r.

Inspektorzy Komendy Głównej:
płk Kazimierz Bąbiński "Marcin", "Orlica", "Wiktor", "Zrąb".: luty 1944 - ??
płk Ludwik Bittner "Halka". Inspektor na Okręg Lublin.: styczeń 1943 - lipiec 1944 r.
płk dypl. Stefan Broniowski "Ostoja".: ?? - styczeń 1944 r.
ppłk Stefan Czerwiński "Zamek", "Karabin", "Stefan".: (1942 r.).
N.N. "Czesław" (płk Gawiński ?).
płk Ludwik Czyżewski "Julian".: 1940 - 1942 r.
płk dypl. Stanisław Dworzak "Daniel", "Przemysław".: 1940 - 1942 r. (1944 r.)
płk dypl. Leopold Endel-Ragis "Lipiński", "Ślaski".: grudzień 1941 - 19 luty 1943 r.
płk August Fieldorf "Maj".: wrzesień 1940 - marzec/kwiecień 1942 r.
płk Władysław Filipkowski "Janka", "Stach". Inspektor na Obszar Lwów.: 1940 - 1943 r.
płk Julian Filipowicz "Pobóg", "Róg".: 1943 - 1944 r.
płk dypl. Teodor Furgalski "Wiktor". Inspektor na Okręg Radom-Kielce.: 1941 - 1942 r.
płk Edward Godlewski "Garda", "Izabelka". Inspektor na Białystok.: ?? - jesień 1942 r.
mjr dypl. cc. Jan Górski "Chomik", "Deribas".: czerwiec - lipiec 1944 r.
płk dypl. Stanisław Edward Grodzki "Edward", "Sadowski".: 1942 - 1943 r.
płk dypl. Gwido Kawiński "Czesław", "Rudolf", "Wujek".: 1941 - 1943 r.
płk Adrian Komierowski "Niedźwiedź".: (1944 r.).
płk Jan Kotowicz "Twardy".: 4 maja - lipiec 1944 r.
ppłk/płk Zygmunt Miłkowski "Denhoff", "Wrzos".: lipiec 1940 - czerwiec 1941 oraz listopad 1942 - wiosna 1943 r.
ppłk Wincenty Mischke „Henryk”, „Myśliwiecki” .: 1944 r.
gen. bryg. Brunon Olbrycht "Olza".: 1941 - 1943 r.
ppłk Józef Rokicki "Karol", "Michał". Inspektor na Okręg Kraków.: listopad 1942 - ??
płk dypl./gen. bryg. Stanisław Rostworowski "Odra", "Rola".: maj 1942 - grudzień 1943 r.
gen. bryg. Kazimierz Sawicki "Opór", "Prut".: ?? - ??
płk Jan Skorobohaty-Jakubowski "Vogel".: 1941 - 1942 r.
płk Józef Spychalski "Grudzień", "Luty".: maj - listopad 1942 r.
ppłk Jan Stenzel "Rawicz", "Jan", "Sawomir".: marzec 1944 - ??
płk dypl. Adam Świtalski "Dąbrowa", "Helena".: (1943 r.).
płk Zdzisław Zajączkowski "Cieślak", "Grzywa".: kwiecień/maj 1941 - lipiec 1944 r. (?)
płk Jan Zientarski-Liziński "Ein", "Mieczysław" (na Okręg Radom-Kielce).: początek 1942 - maj 1944 r.

Wydziały Broni Głównych.

Wydział Piechoty i Wyszkolenia  "Puszcza".

Szefowie:
ppłk Kazimierz Bąbiński "Krzysztof".: początek 1940 - połowa 1941 r.
ppłk Karol Ziemski "Wachnowski".: 1942 - 1944 r.


Wydział Saperów   "32", "Pas", "Siekiera".

Szefowie:
płk dypl. Franciszek Niepokólczycki "Teodor", "Franek".: ?? - jesień 1942 r., oraz.: wrzesień 1943 - 2 października 1944 r.
płk. dypl. Ryszard Zyms.: jesień 1942 - wrzesień 1943 r.

Dział Łączności Wewnętrznej:
- Wanda Nowicka "Róża".: ?? - 26 listopada 1943 r.
- Cecylia Tomaszewska "Krystyna".: listopad - lipiec 1944 r.

Biuro Badań Technicznych [BBT] (Biuro Studiów i Badań Technicznych).

Szef:
por. sap. Zbigniew Lewandowski "Zbyszek", "Szyna".: lato 1940 - lipiec 1944 r.

Zastępcy szefa:
por./kpt. Leon Tarajkiewicz "Gryf", "Leon".
kpt. Witold Kwiatkowski "Antek", "Marian".

Łączność wewnętrzna:
- Kazimiera Olszewska "Mira".: lato 1940 - lipiec 1944 r.

Dział prototypów i wzorców.
Dział studiów nad sabotażem i dywersją w transporcie, na drogach, w telekomunikacji i przemyśle.

Referat dywersji pożarowej:
- dr inż. Stanisław Bretsznajder "Chemik".

Referat studiów sabotażu telekomunikacyjnego.
ppor. Mirosław Panufnik "Wiltel".

Dział studiów nad materiałami bojowymi.
por. Leon Tarajkiewicz "Gryf".: 1941 - 1942 r.
por. Bronisław Czarnołęcki "Bronek".

Referat materiałów i sprzętu zrzutowego
por. cc. Stanisław Kotorowicz "Crown".: listopad 1942 - 20 maja 1943 r.
por. Mirosław Kryszczukajtys "Szary".: październik 1943 - ??

Patrol poligonowy i dywersyjno - doświadczalny.
por. Stanisław Gąsiorowski "Mieczysław".

Dział wydawnictw.
Archiwum.
Magazyny.
Dział transportowy.

Wydział Artylerii "Knieja", "34", "Bem".

Szef:
ppłk Jan Szczurek-Cergowski "Sławbor".: 1 luty/marzec 1942 - lipiec 1944 r.

Zastępca:
mjr Władysław Garlicki "Bogumił".

Wydział Broni Szybkich   "31", "Kawa".

Szef:
płk Janusz Bokszczanin "Sęk", "Wir".: 1940 - styczeń/luty 1944 i ponownie od 3 czerwca - lipca 1944 r.

Dział Broni Pancernej
- "Wiga" N.N.

Dział Kawalerii
ppłk Veli Bek Jedigar "Damazy"

Dział Motoryzacji
ppłk Jerzy Wukiczewicz - Sarap "Albin".: lipiec 1942 - 1944 r.

Dział łączności wewnętrznej
- S. Szacherska.

Wydział Lotnictwa "Bociany", "Parasol", "64", "52". (do połowy 1942 r. jako Szefostwo Lotnictwa Oddziału V, KGL.)

Szefowie:
płk Bernard Adamecki "Gozdawa", "Doktor".: marzec 1940 - marzec/kwiecień 1943 i ponownie maj - październik 1944 r.
płk cc. Roman Rudkowski "Rudy".: marzec/kwiecień 1943 - 29 maja 1944 r.

Zastępcy:
mjr Władysław Prohazka "Sójka".
ppłk. Adam Kurowski "Artur".: 1942 - ??
płk Bernard Adamecki "Gozdawa", "Doktor".: marzec/kwiecień 1943 - maj 1944 r.

Sekretariat i łączność zewnętrzna:
- Józefa Przybylska "Fela".
Sekretariat i łączność wewnętrzna:
- Helena Szołdrska "Halszka", "Wanda".

Dział Organizacyjny:

Szefowie:
kpt./mjr Gustaw Sidorowicz "Wróbel".: ?? - 11 luty 1942 (aresztowany).
kpt. Stanisław Wołkowiński "Lubicz".
kpt. cc. Zygmunt Policewicz "Świerk".: styczeń - 1 czerwca 1943 r.
mjr Antoni Klimas "Perć".: 1 czerwca 1943 - ??>

Komórka Legalizacyjna:
- Maria Tarnowska "Mira".

Komórka "Zabawki" (wykonanie skrytek i opieka nad lokalami).
por. Julian Wacław Płodowski "Jerzy".

Dział Operacyjno-Taktyczny.

Szef:
ppłk/płk Adam Kurowski "Artur".

Zastępcy:
mjr Bolesław Dorembowicz "Styka".: ??- koniec 1943 r.
kpt. Jan Łuszczyński "Bukowski".
mjr cc. Bronisław Lewkowicz "Kurs".: maj 1944 - ??.

Referat Operacyjny:
mjr Bronisław Lewkowicz "Kurs".

Referat Informacyjny (wcześniej Dział Informacyjny).
Szefowie:
mjr Władysław Prohazka "Sójka".: ?? - listopad 1942 r. (aresztowany).
kpt. cc. Florian Adrian "Liberator".: ?? - czerwiec 1944 r.

Zastępcy:
por. Jerzy Rattay "Slot".
kpt. cc. Leopold Skwierczyński "Aktor".

Referat Obrony Przeciwlotniczej (OPL).
Szef:
kpt./mjr Józef Płodowski "Modliński".
Zastępca:
por. Jan Borowski "Paweł".

Referat Szkolenia:
kpt. Jan Łuszczyński "Bukowski".

Referat Techniczno-Samochodowy.
kpt./mjr c.c. Wacław Pijanowski "Dym".: marzec 1943 - ??

Referat Łączności Dwustronnej "Most"
kpt. Wołkowiński "Lubicz".
ppłk Bolesław Dorembowicz "Styka" "Szczepan".: koniec 1943 - ??

Referat Łączności Radiowej.
Szef:
mjr Władysław Filler "Florek", "Bronisz".
Zastępcy:
por. cc. Ignacy Bator "Opór".: marzec 1943 - ??
kpt. Zygmunt Sawicki "Samulik".

Referat Meteorologiczny.
por./kpt. Wiktor Dobrzański "Wład", "Władek".

Referat Sanitarny.
mjr dr Roman Cioch "Rafał".

Inspektorat Baz i Referatów:
płk Zenon Romanowski "Bończa"

Pluton osłonowy:
por. Tadeusz Gaworski "Lawa".

Bazy lotnicze (Warszawa, Dęblin, Kraków) oddziały lotniskowe oraz referaty lotnicze w Komendach Okręgów.

Wydział Lotnictwa i Przerzutów Powietrznych "Wrzesień".
(powstał po upadku Powstania Warszawskiego z połączenia Wydziału Lotnictwa i Wydziału Zrzutów V-S).

Szef:
płk cc. Roman Rudkowski "Rudy".

Refarat Przerzutów Powietrznych "Syrena".
(utworzony rozkazem nr 11 z 8 stycznia 1945 r.)

Szef:
mjr Bolesław Dorembowicz "Styka", "Szczepan".
Zastępca i oficer operacyjny:
mjr Zygmunt Milewicz "Róg", "Witold".
Adiutant:
por. Zbigniew Wacek "Jerzy".

Łączniczka:
- "Jadwiga" N.N.

Kierownik obdioru:
ppor. Mikołaj Modzelewski "Mikołaj".
Kierownik komórki materiałowej:
mjr Stanisław Krzymowski "Kostka".
Kierownik ewakuacji personalnej:
- Ludwika Ciechomska "Jagna".

Referat łączności lotniczej:
kpt. cc. Zygmunt Sawicki "Samulik".

Wydział Marynarki Wojennej "Alfa", "Ostryga".

Szef:
kmdr. ppor./kmdr. por. Antoni Gniewecki "Witold".

Zastępca:
kmdr. ppor. inż. Konstanty Jacynicz "Żmudzin".

Szefowie sztabu:
kmdr. por. inż. Adolf Zelenay "Marek". luty 1942 - marzec 1943 r.
kmdr. por. dypl. Rafał Czeczot "Dzik".

Sekretariat:
- N.N. "Wandycz".

Służba Wywiadowcza.
- Benedykt Krzywiec "Jakub".
- Aleksander Potyrała "Christian", "Tarnowski".: czerwiec 1942 - ??

Służba Zdrowia
mat pchor. dr Tadeusz Gerwel "Orda".

Komenda Wybrzeża Morskiego
kmdr ppor. Konstanty Jacynicz "Żmudzin".

Służba Techniczna.
kmdr por. Mikołaj Berens "Wróblewski" (?).
kmdr por. Zelenay "Marek".: marzec 1943 - lipiec 1944 r.

następna strona

powrót do strony głównej


© copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion